Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Архива

6. август 2019. године
БАТА ДОБРИЈЕВИЋ

ПРВОСТЕПЕНА ПРЕСУДА

Пресудом Вишег суда у Београду К. бр. 138/18 од 5. октобра 2018. године окр. Бата Добријевић је због извршења кривичног дела недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи из члана 350, став 2. КЗ осуђен на казну затвора у трајању од 1 године.

Окривљени Бата Добријевић је оглашен кривим што је у периоду од 13. до 15. фебруара 2018. године, у Београду, у намери прибављања користи за себе, омогућио недозвољени боравак у Републици Србији већем броју лица, тако што је по договору са НН авганистанцем и НН тунижанином, у кући, омогућио боравак за 37 страних држављана илегалних миграната, који су на територију Републике Србије ушли на незаконит начин, избегавајући грнаничну контролу ван места одређеног за прелазак државне границе, на тај начин што су НН  алжирац и НН тунижанин у парку код Аутобуске станице нудили смештај илегалним мигрантима, исте доводили до куће где их је окривљени смештао при чему су мигранти за наведену услугу окривљеном или лицу које их је довело плаћали ноћење 10,оо  евра по особи.

ПОДНОСИОЦИ ЖАЛБЕ

Виши јавни тужилац у Београду, окривљени и његов бранилац.

ДРУГОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Апелациони суд у Београду, након одржане седнице већа, дана 16. јула 2019. године донео је пресуду Кж1 582/19  којом је преиначио првостепену пресуду, у погледу правне квалификације кривичног дела и одлуке о казни, и то тако што је описане кривично-правне радње за које је окр. Бата Добројевић оглашен кривим, правно квалификовао као кривично дело недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи из члана 350, став 3. КЗ и осудио га на казну затвора у трајању од 2 године.

Апелациони суд налази да се основано жалбом Вишег јавног тужиоца у Београду истиче да је на потпуно и правилно утврђено чињенично стање својом правном оценом кривично-правних радњи окривљеног Виши суд повредио кривични закон. Имајући у виду да су радње извршења тежег облика кривичног дела недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи алтернативно одређене и да се састоје у омогућавању другоме да недозвољено пређе границу Србије, омогућавању да недозвољено борави у Србији или омогућавању транзита преко територије Србије, а да кваливикован облик овог дела постоји у случају ако је ово дело учињено под одређеним околностима, то је по оцени Апелационог суда првостепени суд повредио кривични закон тумачењем да кријумчарење људи у смислу квалификованог облика овог дела представља само омогућавање другоме да на недозвољен начин пређе државну границу, те да омогућавањем већем броју страних држављана недозвољеног боравка на територији наше земље не предсставља начин извршења квалификованог облика овог дела. Како из диспозитива оптужног акта, по оцени Апелационог суда, произлазе сва битна обележја квалификованог облика овог дела јер је окривљени, у намери да себи прибави какву корист за новчану накнаду омогућио већем броју илегалних миграната недозвољен боравка у Републици Србији, то је Апелациони суд преиначио првостепену пресуду у делу правне оцене.

Имајући у виду наведено, Апелациони суд је одлучујући о кривичној санкцији према окривљеном нашао да је првостепени суд правилно од олакшавајућих околности на страни окривљеног ценио његове породичне прилике, имао у виду његово коректно држање пред судом и чињеницу да је неосуђиван, док је од отежавајућих околности имао у виду да је радњама окривљеног омогућен боравак 37 страних држављана који су нелегално ушли на територију Републике Србије. Из наведених разлога Апелациони суд је преиначио првостепену пресуду у делу одлуке о кривичној санкцији и окривљеног осудио на казну затвора у трајању од 2 године налазећи да је иста сразмерна степену кривице окривљеног и нужна али и довољна за остваривање прописане сврхе кажњавања. 


 
 
 

 
Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)