Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Архива

01.02.2019 године

 10:00  Кж3 ПО2 1/2018 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Богдановић Дамир и др.

 


31.01.2019 године

 10:00  Кж1 12/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Николић Маринко и др.

 

 10:00  Кж3 ПО2 1/2018 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Богдановић Дамир и др.

 

 11:30  Кж1 31/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Краснићи Исљам

 


30.01.2019 године

 10:00  Кж1 1178/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Пеић Обрад и др.

 

 10:00  Кж–По1–Тои 3/2018 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Пулетић Тодор

 

 11:00  Кж1 1219/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Кукић Лаза и др.

 

 12:00  Кж1 1179/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Пардањац Борислав

 

 12:00  Кж1 29/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Додић Боривоје

 

 13:00  Кж1 1233/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Дујаковић Милан

 

 13:30  Кж1 3/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Матијашевић Златан

 

 14:00  Кж1 22/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Гађански Срђан

 


29.01.2019 године

 09:30  Кж1 1238/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Рајовић Вук Владимир

 

 09:30  Кж1 970/2018 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Глишић Станоје и др.

 

 10:00  Кж1 1130/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ђенисов Горан

 

 10:00  Кж1 1154/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Рикић Бојан

 

 11:00  Кж1 1037/2018 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Копривица Његош

 

 11:00  Кж1 1125/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Ђурић Милош и др.

 

 11:00  Кж1 1160/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Секулић Немања

 

 11:00  Кж1 1036/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Сеферовић Срђан и др.

 

 13:00  Кж1 28/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Ристић Никола

 


28.01.2019 године

 09:30  Кж1 358/2018 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Башић Матија

 

 09:30  Кж1 970/2018 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Глишић Станоје и др.

 

 09:30  Кж1 825/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Бољевић Ђорђе и др.

 

 10:00  Кж1 1082/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ивановић Богомир и др.

 

 11:00  Кж1 1109/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Марковић Горан и др.

 

 12:00  Кж1 1191/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Петровић Горан и др.

 

 12:30  Кж1 1218/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Лукић Душан

 


25.01.2019 године

 10:00  Кж1 ПО1 26/2018 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Шубаревић Владан и др.

 


24.01.2019 године

 09:30  Кж1 32/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Попадић Петар

 

 09:45  Кж1 1187/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Радуновић Недељко

 

 10:00  Кж1 13/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ерсад Софра

 

 10:00  Кж1 ПО1 26/2018 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Шубаревић Владан и др.

 


23.01.2019 године

 10:00  Кж1 ПО1 26/2018 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Шубаревић Владан и др.

 

 11:00  Кж1 1185/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Ракић Ђорђе

 

 12:00  Кж1 1010/2018 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Срећковић Саша

 


22.01.2019 године

 10:00  Кж1 1186/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Божиновић Милан и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 14/2018 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Вучко Мирчић
 окривљени  Пантелинац Рајко и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 26/2018 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Шубаревић Владан и др.

 

 10:00  Кж1 758/2018 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Драган Ћесаровић
 окривљени  Вранић Ратка

 

 10:00  Кж1 1136/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Зарић Јасмина

 

 13:00  Кж1 1220/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Антонијевић Сава

 


21.01.2019 године

 09:30  Кж1–Спк 22/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Бештић Боривоје

 

 12:30  Кж1–Спк 28/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Укић Данијел

 


18.01.2019 године

 

 10:00  Кж–По2–Кре 4/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Букарица Радислав

 

 10:00  Кж1 ПО1 22/2018 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Подбићанин Абид и др.

 


17.01.2019 године

 10:00  Кж1 1130/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ђенисов Горан

 

 10:00  Кж1 1200/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Заклановић Лазар

 

 10:00  Кж1 ПО1 22/2018 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Подбићанин Абид и др.

 

 11:00  Кж1 1080/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Костић Лука

 

 11:00  Кж-Кре 1/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Arifovski Medjgjun

 

 11:00  Кж1 1171/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Протић Миломир и др.

 

 12:00  Кж1 1002/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Мисини Ферди и др.

 


16.01.2019 године

 10:00  Кж2 ПО1 273/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Станојевић Зоран

 

 10:00  Кж1 1178/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Пеић Обрад и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 22/2018 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Подбићанин Абид и др.

 

 12:00  Кж1 1179/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Пардањац Борислав

 

 13:00  Кж1 1196/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Сремчевић Вита

 


15.01.2019 године

 10:00  Кж1 500/2018 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Јевтић Драгољуб

 

 10:00  Кж1 ПО1 22/2018 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Подбићанин Абид и др.

 

 10:00  Кж1 1202/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Зорјани Северџан и др.

 

 10:00  Кж1 1065/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Ристић Жељко

 

 10:30  Кж1 1221/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Милутиновић Мирослав и др.

 

 10:30  Кж1 1014/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Вујошевић Стефан

 

 10:45  Кж1 1148/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Конатар Владимир

 

 11:00  Кж1 670/2018 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Миленко Цвијовић
 окривљени  Мартиновић Светозар

 

 11:30  Кж1 1110/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ђурашковић Мило и др.

 

 12:00  Кж1 952/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Мартиновић Срђан и др.

 

 13:00  Кж1 1167/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Трајковски Ненад

 


14.01.2019 године

 11:00  Кж1 1152/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ранковић Владимир

 

 12:00  Кж1 1156/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Драничек Ђорђевић Марко

 


 
Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)