Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Архива

25.04.2019 године

 10:00  Кж1 292/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Јереминов Срђан

 

 10:00  Кж1 324/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Петровић Синиша

 

 11:00  Кж1 271/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Костић Љубомир и др.

 

 12:00  Кж1 293/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Sahin Nurettin

 

 12:00  Кж1–Спк 12/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Јовановић Бојан

 

 12:00  Кж3 3/2019 (главни претрес)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Вучко Мирчић
 окривљени  Бојић Ненад

 

 12:30  Кж-Пои 4/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Митић Милорад и др.

 

 12:30  Кж1 ПО3 4/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Станковић Горан

 


24.04.2019 године

 10:00  Кж1 229/2019 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Албијанић
 окривљени  Милатовић Страхиња

 

 10:00  Кж1 ПО1 3/2019 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Кантар Славен и др.

 

 10:00  Кж–По1–Тои 2/2019 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Буструц Горан и др.

 

 11:00  Кж1 287/2019 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Албијанић
 окривљени  Цветковић Михајло

 

 12:00  Кж1 288/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Меденица Ненад

 

 12:00  Кж–По1–Кре 2/2019 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Љубибратић Васа

 

 13:00  Кж1 350/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Јадранин Дарко

 


23.04.2019 године

 09:30  Кж1 373/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Варга Александар и др.

 

 10:00  Кж-Пои 9/2018 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Јокић Марко и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 3/2019 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Кантар Славен и др.

 

 10:00  Кж1 1207/2018 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Драган Ћесаровић
 окривљени  Лазаревић Лидија

 

 12:00  Кж1 186/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Барби Драган и др.

 


22.04.2019 године

 10:00  Кж1 ПО1 3/2019 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Кантар Славен и др.

 

 10:00  Кж1 244/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Јанковић Ана и др.

 


 

18.04.2019 године

 10:00  Кж1 256/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Јокић Ранко и др.

 

 10:00  Кж1 147/2019 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Јовичић Милорад

 

 11:00  Кж1 233/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Шобот Жељко

 

 11:00  Кж1 289/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Ђорђевић Марко

 

 11:00  Кж1 247/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Лукић Дејан и др.

 

 12:30  Кж1 272/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Насер Бајрам и др.

 


17.04.2019 године

 09:30  Кж1 260/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Максимовић Виктор и др.

 

 10:00  Кж1 286/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Дејановић Милорад

 

 10:00  Кж1 210/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Словак Срђан

 

 10:00  Кж1 ПО1 27/2018 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Росић Драган и др.

 

 10:00  Кж1 1204/2018 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Кнежевић Стеван

 

 11:00  Кж1 251/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Ђукнић Дејан и др.

 

 11:00  Кж1 238/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Марковић Филип и др.

 

 12:00  Кж1 250/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Маринковић Радић и др.

 


16.04.2019 године

 10:00  Кж1 243/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Проданић Душан и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 27/2018 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Росић Драган и др.

 

 10:00  Кж1 310/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Станисављевић Милан

 

 10:00  Кж1 758/2018 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Драган Ћесаровић
 окривљени  Вранић Ратка

 

 11:00  Кж1 299/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Костић Душан

 

 11:00  Кж2 299/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Петровић Саша

 

 12:00  Кж1 144/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Бановић Светомир

 

 12:00  Кж1 235/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Латиновић Игор

 

 12:00  Кж1 1138/2018 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Миленко Цвијовић
 окривљени  Радуловић Стефан

 

 12:30  Кж1 319/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Стевановић Милош

 

 12:30  Кж1 314/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Атанацковић Бојан

 


15.04.2019 године

 10:00  Кж1 ПО1 27/2018 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Росић Драган и др.

 

 10:00  Кж1 34/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Пожега Теодора

 

 11:00  Кж1 280/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Попов Драган

 

 11:30  Кж1 831/2018 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Албијанић
 окривљени  Милованов Петар

 

 13:00  Кж1–Спк 10/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Ђаковић Ђорђе

 


05.04.2019 године

 10:00  Кж1 ПО2 1/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Бајић Драган и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 26/2018 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Шубаревић Владан и др.

 


04.04.2019 године

 10:00  Кж1 124/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Стојановић Александар

 

 10:00  Кж1 ПО2 1/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Бајић Драган и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 2/2019 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Мирковић Средоје

 

 10:00  Кж1 104/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Милићевић Марко и др.

 

 10:00  Кж1 184/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Јовановић Бојан

 

 11:00  Кж1 144/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Бановић Светомир

 

 11:00  Кж1 204/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Трифуновић Александар

 

 12:00  Кж1 302/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Анђелковић Далибор

 

 12:30  Кж1 1235/2018 (главни претрес)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Весна Петровић
 окривљени  Филиповић Иван

 


03.04.2019 године

 10:00  Кж1 ПО2 1/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Бајић Драган и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 2/2019 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Мирковић Средоје

 

 11:00  Кж1 40/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Борјоли Данијел и др.

 

 11:00  Кж1 276/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Саитовић Далибор

 


02.04.2019 године

 10:00  Кж1 242/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Вукелић Милан и др.

 

 11:00  Кж1 143/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ћирић Ненад

 

 11:00  Кж1 232/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Антић Александар и др.

 

 11:00  Кж1 149/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Спасић Војкан

 

 12:00  Кж-Кре 6/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Mumir Almeziab

 

 12:00  Кж1 235/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Латиновић Игор

 

 12:00  Кж1 18/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Миловановић Зоран

 

 12:30  Кж1 157/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Филиповић Александар

 


01.04.2019 године

 10:00  Кж1 286/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Дејановић Милорад

 

 10:00  Кж1 253/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Матић Живомир

 

 10:00  Кж1 165/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Угљеш Марјан

 

 11:00  Кж1 146/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Павловић Александар

 

 12:30  Кж1 706/2017 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Михајловић Александар

 


 
Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)