Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Архива

28.06.2019 године

 10:00  Кж–По1–Пои 8/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Милић Дејан и др.

 

 11:00  Кж–По1–Пои 7/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Глишић Драган и др.

 

 12:00  Кж1 ПО1 12/2019 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Исаиловић Драгутин

 


27.06.2019 године

 10:00  Кж1 544/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Трајковић Милан

 

 10:00  Кж1 540/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Зећири Денис

 

 10:00  Кж1 533/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Мисини Душан

 

 10:15  Кж1 581/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Ђорђевић Иван и др.

 

 11:00  Кж1 291/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Радовановић Славиша и др.

 

 11:00  Кж1 472/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Стефановић Зоран

 

 12:00  Кж1 561/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Цветковић Никола

 

 12:00  Кж1 590/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Секулић Милош

 

 12:00  Кж1 532/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Величковић Милош

 

 12:00  Кж1 541/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Ивошевић Ирена

 

 12:30  Кж1 332/2019 (главни претрес)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Малешић Владимир

 

 12:40  Кж1 354/2019 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Суботић Милинко

 

 13:30  Кж1 226/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Богуновић Алекса и др.

 


26.06.2019 године

 09:30  Кж1 430/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Трипковић Ален

 

 10:00  Кж1 44/2019 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Илић Владислав и др.

 

 10:30  Кж1 563/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Ивачковић Миодраг

 

 11:00  Кж1 484/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јанковић Зоран

 

 12:00  Кж1 538/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Антонијевић Борис и др.

 

 13:00  Кж1 558/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Томић Југослав

 


25.06.2019 године

 09:30  Кж1 549/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Лазић Драгомир

 

 09:30  Кж1 447/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Поштин Драган

 

 10:00  Кж1 529/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Столић Филип

 

 10:00  Кж1 44/2019 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Илић Владислав и др.

 

 10:00  Кж1 577/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Тинтор Ђулијан

 

 10:00  Кж1 169/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Ракоњац Марко

 

 10:40  Кж1 348/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Недељковић Стојанка

 

 11:00  Кж1 408/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Стаменковић Ненад

 

 11:00  Кж1 401/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Спасојевић Милош

 

 11:15  Кж1 553/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Марковић Владимир

 

 11:30  Кж1 556/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Стојановић Миодраг

 

 12:00  Кж1 670/2018 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Мартиновић Светозар

 


24.06.2019 године

 09:30  Кж1 99/2019 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Раца Драган

 

 10:00  Кж1 475/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Алексић Бојан и др.

 

 10:00  Кж1 360/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Јовановић Драган

 

 11:00  Кж1 469/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Мирковић Владимир

 

 11:30  Кж1 491/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Перић Никола

 

 12:00  Кж1 517/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Јовановић Кристијан и др.

 

 12:30  Кж1 548/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јевтић Слободан

 

 13:00  Кж1 564/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Савић Срећко

 

 13:15  Кж1 584/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Кишмартон Данијел

 


21.06.2019 године

 10:00  Кж1 ПО1 8/2019 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Крстић Драган и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 11/2019 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Ћурчић Милоје и др.

 

 12:30  Кж1–По1–Спк 1/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Станковић Ненад

 


20.06.2019 године

 10:00  Кж1 528/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Томић Душко

 

 10:00  Кж1 ПО1 8/2019 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Крстић Драган и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 11/2019 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Ћурчић Милоје и др.

 

 10:00  Кж1 514/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Мекић Денис и др.

 

 11:00  Кж1 436/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Цвијетић Бојан и др.

 

 11:00  Кж1 377/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Петровић Саша и др.

 

 12:00  Кж1 532/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Величковић Милош

 


19.06.2019 године

 10:00  Кж1 210/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Словак Срђан

 

 10:00  Кж1 ПО1 11/2019 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Ћурчић Милоје и др.

 

 10:00  Кж3 7/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Јовановић Денис и др.

 

 11:00  Кж3 16/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Петровић Александар

 

 11:00  Кж1 459/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Срећковић Вук и др.

 


18.06.2019 године

 09:30  Кж1 464/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Дјатлов Константин

 

 10:00  Кж1 511/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Савић Милош

 

 10:00  Кж1 ПО1 11/2019 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Ћурчић Милоје и др.

 

 10:00  Кж1 361/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Кликовац Милош

 

 11:00  Кж1 470/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Станковић Младен

 

 11:00  Кж1 284/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Вишацки Витомир

 

 11:00  Кж1 226/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Богуновић Алекса и др.

 

 12:00  Кж1 448/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Милошевић Златко

 

 12:00  Кж1 379/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Будимкић Сава и др.

 

 12:30  Кж1 505/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Станковић Милан

 


17.06.2019 године

 09:30  Кж1 559/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Савић Владимир

 

 10:00  Кж1 499/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Митић Бојан и др.

 

 11:00  Кж1 519/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Сарић Душан

 

 11:00  Кж1 506/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Теодосин Никола

 

 12:30  Кж1 508/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Бељић Новица

 


14.06.2019 године

 10:00  Кж1 ПО1 4/2019 (јавна седница)
 судница  Судница Централног затвора у Београду
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Улемек Милорад и др.

 


13.06.2019 године

 10:00  Кж1 ПО1 4/2019 (јавна седница)
 судница  Судница Централног затвора у Београду
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Улемек Милорад и др.

 

 12:30  Кж1 332/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Малешић Владимир

 

 13:00  Кж1 522/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Нешић Александар

 


12.06.2019 године

 11:00  Кж1 294/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Петровић Никола

 

 12:00  Кж1 462/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Вучевић Немања

 


11.06.2019 године

 09:30  Кж1 500/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Ђурић Љубивоје

 

 10:00  Кж1 482/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Бурмаз Мирољуб и др.

 

 10:00  Кж1 285/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Ребрача Катарина и др.

 

 10:00  Кж1 479/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Чамџић Давор и др.

 

 10:30  Кж-Кре 9/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Cahit Celikam Murat

 

 11:00  Кж1 291/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Радовановић Славиша и др.

 

 12:30  Кж-Кре 13/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Бјелица Гаврило

 

 13:00  Кж1 345/2019 (главни претрес)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Весна Петровић
 окривљени  Павлоски Здравко

 


10.06.2019 године

 10:00  Кж1 285/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Ребрача Катарина и др.

 

 11:00  Кж1 429/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Матић Игор

 

 11:00  Кж1 513/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Видовић Стефан

 

 12:30  Кж1 392/2019 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Миодраг Мајић
 окривљени  Чолаков Данијел

 


06.06.2019 године

 09:30  Кж1 384/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Дан Здравко и др.

 

 10:00  Кж1 487/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Павловић Милош

 

 10:00  Кж1 301/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Јовановић Марко и др.

 

 10:00  Кж1 445/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Ивановски Ненад и др.

 

 11:00  Кж1 408/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Стаменковић Ненад

 

 11:00  Кж1 469/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Мирковић Владимир

 

 11:30  Кж1 509/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Алимпић Душан и др.

 

 11:30  Кж1 491/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Перић Никола

 

 12:00  Кж–По1–Пои 9/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Стојановски Срђан и др.

 

 12:00  Кж1 471/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Павловић Марко

 

 12:00  Кж1 348/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Недељковић Стојанка

 

 12:30  Кж1 480/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Самарџић Жељко

 

 13:00  Кж1 ПО3 8/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Цакић Ненад

 


05.06.2019 године

 10:30  Кж1 1010/2018 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Срећковић Саша

 

 11:00  Кж1 390/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Павловић Гордана

 


04.06.2019 године

 09:30  Кж1 310/2019 (главни претрес)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Станисављевић Милан

 

 10:00  Кж1 454/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Васић Растко

 

 10:00  Кж1 226/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Богуновић Алекса и др.

 

 11:00  Кж1 470/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Станковић Младен

 

 11:00  Кж1 501/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Љубеновић Драган

 

 11:00  Кж1 1229/2018 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Миленко Цвијовић
 окривљени  Јовановић Урош

 

 12:00  Кж1 389/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Чоловић Марко

 

 12:00  Кж1 425/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Бунић Јелена и др.

 

 12:30  Кж1 367/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Сафи Закарије

 

 13:00  Кж1 354/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Суботић Милинко

 


03.06.2019 године

 11:00  Кж1 478/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Лазаревић Небојша

 

 11:00  Кж1 237/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Ђокић Стефан и др.

 

 12:00  Кж1 477/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Васовић Мирослав и др.

 

 12:00  Кж1 457/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Станковић Бојан

 

 12:30  Кж1 391/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Думитрашку Милан

 

 13:00  Кж1 498/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Младеновић Бојан

 


 
Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)