Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Архива

30. мај 2019. године
РАЈКО ШИМШИЋ И ДР.

ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Пресудом Вишег суда у Београду, Посебно одељење, К. По1 90/17 од 25. октобра 2018. године окр. Рајко Шимшић је  због извршења кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346. став 4. КЗ, те кривичног дела злоупотреба службеног положаја у продуженом трајању из члана 359, став1 КЗ и кривичног дела фалсификовање исправе у саизвршилаштву у продуженом трајању из члана 355, став 2. КЗ осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 4 године, док је окр. Бранко Симић због извршења кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346, став 4. КЗ и кривичног дела фалсификовање исправе, у сазивзршилаштву, у продуженом трајању из члана 355, став 2. КЗ осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 3 године и 6 месеци. Такође, према окр. Рајку Шимшићу је изречена и мера безбедности забране вршења позива, делатности и дужности службеног лица у свим државним органима Републике Србије у трајању од 5 година, те му је изречена мера безбедности одузимања предмета и то десктоп рачунара, ИД картице МУП РС, роковника и др, док је окр. Бранко Симић обавезан да на име имовинске користи коју је прибавио извршењем кривичног дела плати новчани износ од 6.000,оо евра у динарској противвредности у корист буџета Републике Србије.

Правноснажно осуђени Дарко Карајичић је оглашен кривим што је у периоду од 11. јануара 2015. године до 5. новембра 2016. године, у Београду, Ужицу, Чајетини и Чачку организовао организовану криминалну групу која је постојала одређено време и деловала споразумно са циљем да ради стицања финансијске користи у дужем периоду врши кривична дела фалсификовање исправе и злоупотреба службеног положаја, чији припадници су, између осталих постали и окр. Рајко Шимшић и Бранко Симић, па су тако у оквиру планиране активности организоване криминалне групе, за новчану надокнаду у износу од 4.000,оо до 16.000,оо евра, лицима која су била заинтересована за набавку оригиналних биометријских јавних исправа Републике Србије, личне карте и путне исправе, са лажним личним подацима набавили ради употребе лажне јавне и друге исправе на којима су се налазили лажни лични подаци других лица, а у зависности од врсте исправе и фотографије заинтересованих лица предавали овакве лажне јавне и друге исправе заинтересованим лицима, чиме су им створили услове и ставили на располагање средства за даље извршење кривичног дела, пружали сву неопходну логистичку подршку приликом подношења захтева заинтересованих лица и издавање оригиналних биометријских јавних исправа Републике Србије, у смислу одласка у полицијску станицу са заинтересованим лицима приликом предаје захтева, попуњавања захтева за издавање биометријске личне карте и путне исправе са лажним личним подацима, пратили и прибављали информације о току и исходу поступка, у вези са чим је правноснажно осуђени Дарко Карајичић руководио и одлучивао о свим битним детаљима у поступку, окр. Рајко Шимшић, полицијски службеник ПУ Ужице, у оквиру деловања организоване криминалне групе је имао улогу да по налогу правноснажно осуђеног Дарка Карајичића проналази, прибавља и доставља личне податке неопходне за израду и набавку ради употребе лажних јавних и других исправа, врши периодичне провере преко информационог система МУП-а РС да ли су лични подаци неопходни за израду лажних јавних и других исправа и даље подобни за коришћење, проверава ток и исход поступка по поднетим захтевима и пружа логистичку подршку приликом подношења захтева, а окр. Бранко Симић у оквиру деловања организоване криминалне групе да по налогу правноснажно осуђеног Дарка Карајичића, уз новчану надокнаду, проналази заинтересована лица којима су биле потребне оригиналне биометријске личне карте и путне исправе Републике Србије са лажним подацима, да са тим лицима одржава контакт, да од њих узима новац и њихове фотографије које су биле неопходне за израду лажних јавних исправа и пружа неопходну логистичку подршку, на који начин су набавили ради употребе лажне јавне и друге исправе и предали их заинтересованим лицима, те им омогућили подношење захтева за издавање оригиналних биометријских јавних исправа Републике Србије, чиме су им створили услове и ставили на располагање средства за даље извршење кривичних дела, а тиме за организовану криминалну групу остварили противправну имовинску корист у износу већем од 40.000,оо евра.  

ПОДНОСИОЦИ ЖАЛБЕ 

Браниоци окривљених.

ДРУГОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Посебно одељење за организовани криминал Апелационог суда у Београду, након одржане седнице већа, донело је 10. маја 2019. године пресуду Кж1 По1 6/19 којом је преиначило првостепену пресуду, у погледу одлуке о казни, и окр. Рајка Шимшића због извршења кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346. став 4. КЗ, те кривичног дела злоупотреба службеног положаја у продуженом трајању из члана 359, став1 КЗ и кривичног дела фалсификовање исправе у саизвршилаштву у продуженом трајању из члана 355, став 2. КЗ осудило на јединствену казну затвора у трајању од 3 године, док је окр. Бранка Симића због извршења кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346, став 4. КЗ и кривичног дела фалсификовање исправе, у сазивзршилаштву, у продуженом трајању из члана 355, став 2. КЗ осудило на јединствену казну затвора у трајању од 2 године и 8 месеци. У преосталом, непреиначеном, делу првостепена пресуда је потврђена.

По налажењу Апелационог суда, у погледу одлуке о казни, правилно је првостепени суд у односу на окр. Рајка Шимшића од отежавајућих околности ценио околности под којима је извршио кривична дела и то исказану безобзирност, будући да је том приликом злоупотребљавао приступне картице и шифре својих колега и упорност која се огледа у броју радњи које су ушле у конструкцију продуженог кривичног дела за које је оглашен кривим, док је од олакшавајућих околности на страни овог окривљеног ценио његов ранији живот и његове личне и породичне прилике. У односу на окр. Бранка Симића, правилно је првостепени суд од отежавајућих околности нашао околности под којима је извршио кривично дело и то значај улоге коју је у организованој криминалној групи имао, упорност у вршењу дела, која се огледа у броју радњи које су ушле у састав продуженог кривичног дела и ранији живот, док олакшавајућих околности на страни овог окривљеног суд није нашао. Међутим, Апелациони суд налази да првостепени суд олакшавајућих околностима на страни ових окривљених није дао адекватан значај, због чега је уважавањем жалби њихових бранилаца првостепену пресуду преиначио у погледу одлуке о казни.


 

10. мај 2019. године
ЈОВИЦА ТАСИЋ И ДР.

ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Пресудом Вишег суда у Београду, Посебно одељење за организовани криминал, К По1 137/15 од 16. јануара 2018. године због извршења кривичног дела недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи и члана 350. КЗ (од чега окр. Тасић, Мицов, Василев, Борски, Стојанов, Рангелов и Митић у продуженом трајању) окр. Јовица Тасић је осуђен на казну затвора у трајању од 5 година, окр. Драган Мицов је осуђен на казну затвора у трајању од 3 године и 9 месеци, окр. Иван Василев, Љубен Борски, Асен Стојанов, Иван Рангелов и Далибор Митић су осуђени на казне затвора у трајању од по 3 године и 6 месеци, окр. Небојша Атанасов и Ненад Пешић су осуђени на казне затвора у трајању од по 3 године, окр. Дејан Рашић је осуђен на казну кућног затвора уз примену електронског надзора у трајању од 8 месеци, окр. Горан Андрејић је осуђен на казну кућног затвора уз примену електронског надзора у трајању од 1 године и окр. Горан Николић је осуђен на казну кућног затвора у трајању од 8 месеци. Према окривљенима је изречена и мера одузимања предмета и то: мобилних телефона и возила, те је окр. Јовици Тасићу, Ивану Василеву, Љубену Борском, Небојши Атанасову, Ненаду Пешићу, Асену Стојанову, Ивану Рангелову, Далибору Митићу и Горану Андрејићу одузета имовинска корист прибављена кривичним делом. Такође, Ивану Рангелову је изречена мера безбедности забране вршења позива радника Министарства унутрашњих послова РС у трајању од 5 година.

Окривљени Јовица Тасић је оглашен кривим што је у временском периоду од 4. јануара до 22. фебруара 2015. године, на територији Босилеграда, Врањске бање, Сурдулице, Владичиног Хана и Београда организовао организовану криминалну групу, која је постојала одређено време и деловала споразумно у циљу вршења више кривичних дела недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи, а ради стицања финансијске користи, на тај начин што је сачинио план деловања организоване криминалне групе, да за финансијску корист, у укупном износу од минимум 9.700,оо евра, у Србији организује прихват, недозвољени боравак и даљи недозвољени транзит страних држављана – лица која су на недозвољени начин прешли границу Републике Србије, а све у циљу њиховог одласка ка некој од земаља Европске уније, те су у том циљу припадници ове организоване криминалне групе, поред више НН лица, постали окр. Драган Мицов, Иван Василев, Љубен Борски, Небојша Атанасов, Ненад Пешић, Асен Стојанов, Иван Рангелов и Далибор Митић, те сада осуђени Данило Стојановић, Игор Костић и Димитрије Пенев, који су прихватили налоге организатора организовне криминалне групе и по истима поступали након чега су стечену финансијску корист, организатори припадници организоване криминалне групе делили у зависности од њихове појединачне улоге у оствареној појединачној радњи омогућавања недозвољеног боравка или транзита кроз Србију, те је тако окр. Тасић узимао новац од НН лица из Бугарске у распону од 50,оо до 300,оо евра по једном мигранту док би припадници организоване криминалне групе добијали од организатора организоване криминалне групе од 50,оо до 500,оо евра по једној тури недозвољеног пребацивања миграната преко границе Србије, а у чему су биле урачанате зараде и трошкови организатора и припадника организоване криминалне групе, на који начин су омогућили страним држављанима – мигрантима недозвољен боравак у Србији и недозвољен транзит кроз Србију.

ПОДНОСИОЦИ ЖАЛБЕ 

Тужилац за организовани криминал и браниоци окривљених.

ДРУГОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Посебно одељење за организовани криминал Апелационог суда у Београду, након одржане седнице већа, донело је 12. априла 2019. године решење Кж1 По1 18/18 којим је, због битне повреде одредаба кривичног поступка, укинуло првостепену пресуду и предмет вратило првостепеном суду на поновно суђење. 

 

 
Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)