Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Архива

18. јул 2017. године
СЛАВЕН КАНТАР И ДР.

ПРВОСТЕПЕНА ПРЕСУДА

Пресудом Вишег суда у Београду, Посебно одељење, К. По1 68/18 од 19. новембра 2018. године због извршења, у саизвршилаштву, кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица у продуженом трајању из члана 234, став 3. КЗ окр. Славен Кантар и Војислав Радаковић су осуђени на казне кућног затвора уз примену електронског надзора у трајању од 1 године, док је окр. Алексеј Расказов осуђен на казну затвора у трајању од 1 године и 6 месеци, те је одузета противправна имовинска корист прибављена кривичним делом и то од компаније „Dimatex innternational Inc“ из Канаде износ од 1.822.000,оо евра, од компаније „Trestle Business“ са Британских Девичанских острва износ од 1.225.000,оо евра, и од компаније „Midland Resources Holding“ из Велике Британије износ од 800.000,оо евра.

ПОДНОСИОЦИ ЖАЛБЕ

Тужилац за организовани криминал и браниоци окривљених.

ДРУГОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Посебно одељење за организовани криминал Апелационог суда у Београду, након одржанoг претреса, дана 31. маја 2019. године донело је пресуду Кж1 По1 3/19 којом је преиначило првостепену пресуду и окр. Славена Кантара. Војислава Радаковића и Алексеја Расказова ослободило од оптужбе да су, у саизвршилаштву, извршили продужено кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234, став 3. КЗ.

Оптужницом Тужиоца за организовани криминал окривљенима је стављено на терет да су у периоду од 25. маја 2004. године до 3. маја 2006. године, у Београду, као одговорна лица, и то, окр. Славен Кантар, као председник Управног одбора привредног друштва УП „Стари град“ а.д. Београд, окр. Војислав Радаковић у периоду од 25. маја до 11. новембра 2004. године као члан Управног одбора привредног друштва УП „Стари град“ а.д. Београд и у периоду од 25. маја 2004. године до 31. децембра 2005. године као генерални директор тог привредног друштва и окр. Алексеј Расказов, као члан Управног одбора привредног друштва УП „Стари град“ а.д. Београд искоришћавањем својих положаја и овлашћења, страним компанијама „Dimatex innternational Inc“ из Канаде, „Trestle Business“ са Британских Девичанских острва и „Midland Resources Holding“ из Велике Британије, прибавили противправну имовинску корист у укупном износу од 315.686.616,40, у виду неоснованих исплата накнада за услуге консалтинга, маркетинга и менаџмента, за потребе привредног друштва УП „Стари град“ а.д. Београд, које нису извршене, а привредном друштву УП „Стари град“ а.д. Београд нанелу имовинску штету у истом укупном износу.

По налажењу Апелационог суда, у недостатку доказа, није се могао са неопходним степеном извесности извести закључак у погледу објективних елемената кривичног дела за којс у окривљени терећени оптужбом, те кривице окривљених, већ је закључено да се у конкретном случају може радити само о индицијама због чега је првостепена пресуда преиначена и окривљени су ослобођени од оптужбе, будући да тужилац није доказао да су окривљени извршили кривична дела за која се терете.


 

10. јул 2017. године
ВЛАДАН ШУБАРЕВИЋ И ДР.

ПРВОСТЕПЕНА ПРЕСУДА

Пресудом Вишег суда у Београду, Посебно одељење, К. По1 80/17 од 28. маја 2018. године због извршења продуженог кривичног дела злоупотреба службеног положаја (од чега окр. Субаревић у саизвршилаштву, а окр. Пауновић, Giovani Accrogliano и Векић у помагању), окр. Владан Шубаревић је осуђен на казну затвора у трајању од 3 године, окр. Слободан Пауновић и  Giovani Accrogliano су осуђени на казну затвора у трајању од по 2 године и 8 месеци, док је окр. Добрила Векић је осуђена на казну затвора у трајању од 1 године и 6 месеци, те су окривљени обавезани да солидарно, на име дела имовинско-правног захтева, граду Београду исплате износ од 44.490.628,89 динара, док се окр. Пауновић,  Giovani Accrogliano и Векић обавезани да на име дела имовинско-правног захтева Клиничко-болничког центра “Бежанијска коса” солидарно исплате и износ од 1.391.938,88 динара. За преостали део имовинско-правног захтева оштећени град Београд и Клиничко-болнички центар “Бежанијска коса” су упућени на парницу.

Првостепеном пресудом окривљени су оглашени кривим што су:

1.  У периоду од јуна 2007. године до 25. августа 2008. године, у Београду, у својству службених лица, окр. Владан Шубаревић, као члан градског већа Градске управе града Београда задужен за здравство искоришћавањем својих службених овлашћења у вршењу контролно-надзорне функције над радом Градске управе која спроводи поступке јавних набавки фактички вршио координацију поступака јавних набавки медицинског намештаја и окр. Никола Милинић, према коме је поступак раздвојен, као директор Клиничко-болничког центра “Бежанијска коса” искоришћавањем својих службених овлашћења прибавили другом имовинску корист, а окр. Шубаревић и себи у укупном износу од 44.490.628,89 динара оштетивши буџет града Београда за наведени износ увећан за ПДВ у чему су му помогли окр. Слободан Пауновић, Giovani Accrogliano и окр. Добрила Векић – помоћник министра за немедицину и начелник службе за економско финансијске и књиговодствене послове у Клиничко-болничком центру “Бежанијска коса”;

2.  У периоду од 6. марта до 31. децембра 2008. године у Београду, у својству службених лица, окр. Владан Шубаревић, као члан градског већа Градске управе града Београда задужен за здравство искоришћавањем граница својих службених овлашћења у вршењу контролно-надзорне функције над радом Градске управе која спроводи поступке јавних набавки фактички вршио координацију поступака јавних набавки медицинског намештаја и окр. Зоран Иванковић, према коме је поступак раздвојен, као директор Клиничко-болничког центра “Звездара” искоришћавањем својих службених овлашћења, покушао да прибави другом корист на штету буџета града Београда тако што су покушали да привредно друштво “Реципе медикал сулплајс” д.о.о. фаворизују у поступку јавне набавке и обезбеде му додељивање уговора о испоруци добара, у чему су им помогли окр. Слободан Пауновић, као сувласник и директор напред наведеног привредног друштва и окр. Giovani Accrogliano.

3. У периоду од 11. априла до 20. јуна 2008. године у Београду у својству службеног лица окр. Никола Милинић, према коме је поступак раздвојен, као директор Клиничко-болничког центра “Бежанијска коса”, искоришћавањем својих службених овлашћења прибавио другом имовинску корист у износу од 1.391.938,88 динара оштетивши Клиничко-болнички центар “Бежанијска коса” за наведени износ увећан за ПДВ, у чему су му помогли окр. Слободан Пауновић – сувласник и директор привредног друштва  “Реципе медикал сулплајс” д.о.о. Из Београда, окр.  Giovani Accrogliano, као и окр. Добрила Векић – помоћник директора за немедицину и начелник службе за економско финансијске и књиговодствене послове у Клиничко-болничком центру “Бежанијска коса”.

Такође, првостепеном пресудом окр. Владан Шубаревић је ослобођен од оптужбе да је извршио кривично дело злочиначко удруживање из члана 346, став 1. КЗ.

Оптужницом Тужиоца за организовани криминал окр. Владану Шубаревићу је стављено на терет да је у периоду од 1. јуна 2007. године до 31. децембра 2008. године, у Београду, као члан градског већа Градске управе града Београда, задужен за здравство, организовао групу чији припадници су постали окр. Слободан Пауновић – сувласник и директор предузећа “Реципе медикал суплајс” са седиштем у Београду и окр.  Giovani Accrogliano, према којима је кривични поступак за кривично дело злочиначко удруживање обустављен услед наступања апсолутне застарелости кривичног гоњења, која је ради стицања добити имала за циљ вршење кривичног дела злоупотреба службеног положаја и помогање у злоупореби службеног положаја, планирајући делатност криминалне организације на дуже време, при чему је сваки члан криминалне организације имао унапред одређени задатак и улогу, користећи у вршењу делатности привредне и пословне структуре и то конкретно окр. Шубаревић да из буџета Скупштине града Београда за поједине здравствене установе обезбеди добијање већих средстава за набавку намештаја од стварно потребних, да представи директорима здравствених установа окр.  Giovani Accrogliano и Слободана Пауновића као заступнике италијанског произвођача намештаја “Вернипол”, утичући и захтевајући од директора здравствених установа да спроведу незаконите поступке  набавке  медицнског намештаја, тако да омогући повлашћени положај у поступку јавне набавке за заступнике продаје намештаја италијанског произвођача привредног друштва “Вернипол” у Републици Србији, а задатак окр.  Giovani Accrogliano и Слободана Пауновића је био да директорима здравствених установа предочавају каталоге италијанског произвођача намештаја “Вернипол” и сачине према каталозима детаљан опис намештаја који су потом предавали директорима који су исте предавали стручним службама да сачине конкурсну документацију према добијеним каталозима и добијеним детаљним описом намештаја и ради спровођења набавки без јавног објављивања обезбеђивали три усклађене понуде предузећа тако да понуда предузећа – ексклузивних заступника привредног друштва “Вернипол” буде најповољнија и поред двоструко увећане набавне цене.

Првостепеном пресудом окр. Владан Шубаревић, Милан Савић, Слободан Пауновић и  Giovani Accrogliano су ослобођени од оптужбе да су извршили кривично дело злоупореба службеног положаја (од чега окр. Пауновић и  Giovani Accrogliano у помагању).

Оптужницом Тужиоца за организовани криминал окривљенима је стављено на терет да су у пеироду од 24. марта до 10.априла 2008. године, у Београду, у оквиру деловања групе, у својству службених лица, окр. Владан Шубаревић, као члан градског већа Градске управе града Београда, задужен за здравство искоришавањем и прекорачењем граница својих службених овлашћења у вршењу контролно-надзорне функције над радом Градске управе која спроводи поступке јавних набавки фактички вршио координацију поступака јавних набавки, медицинског намештаја и окр. Милан Савић као директор специјалне болнице “Свети Сава” искоришћавањем и прекорачењем граница својих службених овлашћења прибавили себи и другом имовинску корист у износу од 2.337.140,94 динара, оштетивши буџет града Београда за износ од 3.003.766,20 динара, у чему су им помогли окр. Слободан Пауновић и  Giovani Accrogliano.

Окривљени Владан Шубаревић, Јасминка Јелић, Слободан Пауновић и  Giovani Accrogliano су, такође, првостепеном пресудом ослобођени од оптужбе да су извршили кривично дело злоупотреба службеног положаја у покушају (од чега окр. Пауновић и  Giovani Accrogliano помагањем).

Оптужницом Тужиоца за организовани криминал окривљенима је стављено на терет да су у периоду од октобра месеца 2007. године до 21. октобра 2008. године, у Београду, у оквиру деловања групе у својству службених лица, окр. Владан Шубаревић, као члан градског већа Градске управе града Београда задужен за здравство искоришћавањем и прекорачењем граница својих службених овлашћења у вршењу контролно-надзорне функције над радом Градске управе која спроводи поступке јавних набавки фактички вршио координацију поступка јавних набавки медицинског намештаја и окр. Јасминка Јелић, као директор Дома здравља “Милутин Ивковић” Палилула, искоришћавањем и прекорачењем граница својих службених овлашћења, покушали да прибаве другом корист на штету буџета града Београда, тако што су покушали да привредно друштво “Реципе медикал суплајс”  д.о.о.  фаворизују у поступку јавне набавке и обезбеде му додељивање уговора о испоруци добара у чему су им помогли окр. Слободан Пауновић и  Giovani Accrogliano.

ПОДНОСИОЦИ ЖАЛБЕ

Тужилац за организовани криминал, окр. Добрила Векић и њен бранилац, те браниоци окр. Владан Шубаревића, Слободана Пауновића,  Giovani Accrogliano , Јасминке Јелић  и Милана Савића.

ДРУГОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Посебно одељење за организовани криминал Апелационог суда у Београду, након одржаног претреса, дана 3. јула 2019.године донело је пресуду Кж1 По1 26/18 којом је преиначило првостепену пресуду окр. Владана Шубаревића ослободило  од оптужбе да је у периоду од јуна 2007. године до 25. августа 2008. године извршио кривично дело злоупореба службеног положаја у саизвршилаштву из члана 359, став 3. КЗ, те је преиначило првостепену пресуду, у погледу правне квалификације дела и одлуке о кривичној санкцији, тако што је радње овог кривичног дела у односу на окр. Слободана Пауновића,  Giovani Accrogliano и Добриле Векић, за коју су првостепеном пресудом оглашени кривим, правно квалификовао као кривично дело злоупотреба службеног положаја у помагању и осудио окр. Слободана Пауновића  и Giovani Accrogliano на казне затвора у трајању од по 2 године, док је окр. Добрилу Векић осудио на казну кућног затвора уз примену електронског надзора у трајању од 1 године, док је у преосталом, непреиначеном осуђујућем делу у односу на ове окривљене првостепена пресуда потврђена. Такође, пресудом Апелационог суда окр. Giovani Accrogliano је обавезан да на име имовинско-правног захтева граду Београду исплати износ од 15.697.600,оо динара, док су оштећени град Београд и Клиничко-болнички центар “Бежанијска коса” за преостали део имовинско-правног захтева упућени на парницу. Првостепена пресуда је у ослобађајућем делу потврђена у целости.

По налажењу Апелациног суда, у делу у коме је првостепена пресуда преиначена и окр. Владан Шубаревић ослобођен од оптужбе да је у периоду од јуна 2007. године до августа 2008. године, извршио кривично дело злоупотреба службеног положаја у саизвршилаштву, када се сви изведени докази доведу у међусобну везу и у везу са неспорним чињеницама утврђеним у току поступка,  нису могли бити доказани наводи оптужбе да је окр. Шубаревић искоришћавањем својих службених овлашћења у вршењу контролно-надзорне функције над радом Градске управе која спроводи поступке јавних набавки, фактички вршио координацију поступка јавних набавки медицнског намештаја, и тиме себи и другом прибавио имовинску корист у износу од 44.490.628,89 динара. Наиме, када се има у виду све изнето, Апелациони суд закључује да током поступка није доказано које је то службено овлашћење окр. Шубаревић у вези са јавним набавкама искористио будући да одредбом статута Града се прописује да је Градско веће орган који врши контролно-надзорну функцију над радом Градске управе, дакле, не врши је члан Градског већа, као појединац, већ Градско веће као колективни орган. При томе, ни један члан Градског већа није имао било каква овлашћења, нити могућност да самостално доноси одлуке по било ком основу, посебно не по основу контролно-надзорне функције над радом Градске управе. Стоји чињеница да је утврђено постојање одређеног утицаја али не и службених овлашћења у поступању окр. Шубаревића у односу на учеснике у предметним јавним набавкама, али суд није имао овлашћења да разматра такав утицај са кривично-правне стране, јер тако нешто није било предмет оптужбе Тужиоца за организовани криминал.

Када је у питању кривично дело за које су окр. Слободан Пауновић,  Giovani Accrogliano и Добрила Векић оглашени кривим Апелациони суд налази да је оценом и анализом свих изведених доказа првостепени суд правилно закључио да је у периоду од новембра 2007. године до августа 2008. године  директор Клиничко-болничког центра “Бежанијска коса” искоришћавањем својих службених овлашћења на начин како је то описано у изреци пресуде прибавио другом имовинску корист у износу од 44.490.628,89 динара што представља разлику између уговорене и купопродајне цене и набавне цене предметног намештаја и истовремено причинио штету буџету града Београда за наведени износ увећан за ПДВ а у чему су му у описаним радњама помогли Пауновић,  Giovani Accrogliano и Векић. Међутим, Апелациони суд је утврдио да је у погледу радњи које улазе у састав продуженог кривичног дела злоупотреба службеног положаја, а која су од стране окривљених учињена на страни оштећеног Клиниччко-болничког центра “Бежанијска коса” и Клиничко-болничког центра “Звезадара” и за које су првостепеном пресудом оглашени кривим извршена у временском периоду од 11. априла до 20. јуна 2008. године, односно од 6. марта до 31. децембра 2008. године, те како у конкретном случају у погледу ова два кривичног дела висина прибављене имовинске користи не прелази имовински цензуз од 1.500.000,оо динара за квалификовани облик кривичног дела злоупотреба службеног положаја, полазећи при томе од висине запрећене казне за ово кривично дело, то је у конкретном случају протекло двоструко време које се по закону тражи за застарелост кривичног гоњења, тако да у погледу овог кривичног дела утврдио да је наступила апсолутна застарелост кривичног гоњења, па је ове радње изоставио из изреке осуђујуће пресуде. 

 

 
Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)