Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Другостепени суд у кривичном поступку доноси одлуку у седници већа или на основу одржаног претреса. Да ли ће одржати претрес, одлучује веће другостепеног суда (чл. 446. ЗКП – а). У кривичном поступку по жалби, апелациони суд обавестиће о седници већа оног оптуженог или његовог браниоца, оштећеног као тужиоца или њиховог пуномоћника који је у року предвиђеном за жалбу или одговор на жалбу захтевао да буде обавештен о седници или је предложио одржавање претреса пред другостепеним судом. Председник већа или веће може одлучити да се о седници већа обавесте странке и кад нису то захтевале или да се о седници обавести и странка која то није захтевала, ако би њихово присуство било корисно за разјашњење ствари (чл. 447. ЗКП - а).

Апелациони суд у парничном поступку одлучује о жалби, по правилу, без расправе. Кад веће другостепеног суда нађе да је ради правилног утврђења чињеничног стања потребно да се пред другостепеним судом понове већ изведени докази или докази чије је извођење одбио првостепени суд, може да закаже расправу пред другостепеним судом. (чл. 383. ЗПП – а).

Јавне седнице и претреси у кривичним поступцима одржаће се по следећем распореду:

25.10.2018 године

 09:00  Кж1 894/2018 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Миодраг Мајић
 окривљени  Маринковић Југослав

 

 10:00  Кж1 462/2018 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Вучковић Дејан и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 13/2018 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Буструц Горан

 

 11:00  Кж1 891/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Груја Зоран и др.

 

 12:00  Кж1 ПО3 12/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Хоџић Сенад

 


24.10.2018 године

 11:00  Кж-Кре 30/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Getsev Dimitrov Stoyan

 

 12:00  Кж1 782/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Бајић Душан

 

 12:45  Кж1 571/2018 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Шајн Срђан и др.

 


23.10.2018 године

 09:00  Кж1 936/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Чавић Данило

 

 09:30  Кж1 709/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Гашовић Стеван и др.

 

 10:00  Кж1 399/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Николић Живко

 

 10:00  Кж1 924/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Милошевић Никола и др.

 

 10:30  Кж1 767/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Чоловић Марко и др.

 

 11:00  Кж1 735/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Козлица Милован и др.

 

 12:00  Кж1 957/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Милошковић Никола

 

 12:00  Кж1 900/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Лазин Бранислав

 

 12:30  Кж1 653/2018 (главни претрес)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Весна Петровић
 окривљени  Павлоски Здравко

 


22.10.2018 године

 09:30  Кж1 910/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Ракић Новица

 

 10:00  Кж1 859/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Петровић Горан

 

 10:00  Кж1 867/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Милановић Бошко

 

 10:00  Кж1 873/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Чакаревић Славиша и др.

 

 12:00  Кж-Пои 8/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Антонић Марина

 


18.10.2018 године

 09:00  Кж1 792/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Пејчић Јова и др.

 

 09:30  Кж1 861/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Миладиновић Гордан

 

 10:00  Кж1 776/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Скок Александар

 

 10:00  Кж1 876/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Будровац Ненад

 

 10:30  Кж1 817/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Обрадовић Вујадин

 

 11:00  Кж1 925/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Марковић Мирјана

 

 12:00  Кж1 915/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Станковић Горан

 

 12:30  Кж1 835/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Ракићевић Александар

 


17.10.2018 године

 09:30  Кж1 890/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Анђелковић Александар

 

 10:00  Кж1 ПО1 6/2018 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Павловић Иван и др.

 

 11:00  Кж1 889/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јовановић Дејан

 

 12:00  Кж1 882/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Јеротић Зоран

 

 12:45  Кж1 923/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Гајин Богдан

 

 13:00  Кж1 903/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Чакар Дарјан

 


16.10.2018 године

 09:00  Кж-Пои 3/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Михајловић Предраг

 

 09:00  Кж1 893/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Ђорђевић Зоран и др.

 

 10:00  Кж1 771/2018 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Марјановић Војислав

 

 10:00  Кж1 ПО3 6/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Дасовић Ана и др.

 

 10:00  Кж1 355/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Цветковић Мирослав

 

 10:30  Кж1 840/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Муждало Вукашин

 

 11:00  Кж1 724/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Јеремић Жарко

 

 11:00  Кж1 ПО1 14/2018 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Јасмина Васовић
 окривљени  Пантелинац Рајко и др.

 

 11:00  Кж1 710/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Ћировић Милан и др.

 

 12:00  Кж1 886/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Пешић Дарко

 

 13:00  Кж1 955/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Миловановић Далибор

 


15.10.2018 године

 10:00  Кж1 749/2018 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Младеновић Станиша

 

 10:00  Кж1 753/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Марковић Милош

 

 10:30  Кж1 648/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Гавриловић Александар

 

 12:00  Кж1 920/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Лубардић Матеја и др.

 

 12:00  Кж1 ПО1 10/2018 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Чогурић Милисав

 

 12:00  Кж1 939/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Петровић Деан

 


 

 

 

 

11.10.2018 године

 09:00  Кж1 663/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Стефановић Боро и др.

 

 09:30  Кж1 818/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Костић Милибор

 

 10:00  Кж1 934/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Милосављевић Ненад

 

 10:00  Кж1 704/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Марковић Денис

 

 10:00  Кж1 826/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Васковић Никола и др.

 

 10:30  Кж1 742/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јоксимовић Милош и др.

 

 11:00  Кж1 773/2018 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Јасмина Васовић
 окривљени  Ненадовић Љубиша и др.

 

 11:00  Кж1 694/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Алагић Никола и др.

 

 11:00  Кж1 897/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Гачић Владета

 

 11:30  Кж1 674/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Брђић Драган

 

 12:00  Кж1 907/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Живковић Живорад

 

 12:30  Кж1 765/2018 (главни претрес)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Весна Петровић
 окривљени  Дошен Милан и др.

 

 13:00  Кж1 839/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Перић Роберт

 


10.10.2018 године

 11:40  Кж1 850/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Стаменковић Марко

 


09.10.2018 године

 10:00  Кж1 353/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Митровић Дејан

 

 10:00  Кж1 734/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Зарић Александар

 

 11:00  Кж1 355/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Цветковић Мирослав

 

 11:45  Кж1 779/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ђорђевић Иван

 

 12:30  Кж1 673/2018 (главни претрес)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Весна Петровић
 окривљени  Чомор Данијел

 


08.10.2018 године

 12:00  Кж1 802/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Вучинић Данило и др.

 


 

05.10.2018 године

 10:00  Кж3 17/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Димитријевић Милан

 


04.10.2018 године

 09:00  Кж1 717/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Милошевић Зоран

 

 09:00  Кж1 559/2018 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Миодраг Мајић
 окривљени  Илић Марко

 

 09:30  Кж1 807/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Тодоровић Предраг

 

 09:30  Кж1 833/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Вучевић Немања

 

 10:00  Кж1 911/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Станојловић Никола

 

 10:00  Кж1 680/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Живковић Слободан

 

 10:00  Кж1 388/2018 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Зец
 окривљени  Николић Јовица

 

 10:00  Кж1 733/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Ранковић Весна

 

 10:30  Кж1 819/2018 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Митровић Далибор и др.

 

 11:00  Кж-Пои 5/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Радаковић Гордана

 

 11:00  Кж1 702/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Кнежевић Дејан и др.

 

 11:30  Кж-Пои 2/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Калапаћ Александар и др.

 

 12:30  Кж1 740/2018 (главни претрес)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Весна Петровић
 окривљени  Перишић Љиљана и др.

 


03.10.2018 године

 09:30  Кж1 698/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Смиљић Владица и др.

 

 10:00  Кж1 831/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Милованов Петар

 

 11:00  Кж-Пои 1/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Миловановић Милутин

 

 12:00  Кж1 859/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Петровић Горан

 

 13:00  Кж1 832/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Драгомировић Слободан

 


02.10.2018 године

 09:00  Кж1 483/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Петронић Милан и др.

 

 09:30  Кж1 763/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Радуловић Илија

 

 10:00  Кж-Кре 30/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Getsev Dimitrov Stoyan

 

 11:00  Кж1 811/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Марковић Зоран

 

 11:00  Кж1 670/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Мартиновић Светозар

 

 12:30  Кж1 884/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Симић Бауљ Надежда

 


01.10.2018 године

 09:30  Кж1 867/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Милановић Бошко

 

 10:00  Кж1 519/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Белоица Мишић Дејан

 

 11:00  Кж1 641/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Васић Игор

 

 11:15  Кж1 713/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Грубач Милан

 

 11:40  Кж1 850/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Стаменковић Марко

 

 12:00  Кж1 607/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Бојић Ненад

 


Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)