Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Другостепени суд у кривичном поступку доноси одлуку у седници већа или на основу одржаног претреса. Да ли ће одржати претрес, одлучује веће другостепеног суда (чл. 446. ЗКП – а). У кривичном поступку по жалби, апелациони суд обавестиће о седници већа оног оптуженог или његовог браниоца, оштећеног као тужиоца или њиховог пуномоћника који је у року предвиђеном за жалбу или одговор на жалбу захтевао да буде обавештен о седници или је предложио одржавање претреса пред другостепеним судом. Председник већа или веће може одлучити да се о седници већа обавесте странке и кад нису то захтевале или да се о седници обавести и странка која то није захтевала, ако би њихово присуство било корисно за разјашњење ствари (чл. 447. ЗКП - а).

Апелациони суд у парничном поступку одлучује о жалби, по правилу, без расправе. Кад веће другостепеног суда нађе да је ради правилног утврђења чињеничног стања потребно да се пред другостепеним судом понове већ изведени докази или докази чије је извођење одбио првостепени суд, може да закаже расправу пред другостепеним судом. (чл. 383. ЗПП – а).

Јавне седнице и претреси у кривичним поступцима одржаће се по следећем распореду:

02.03.2018 године

 10:00  Кж1 ПО1 28/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Живојиновић Миљко и др.

 


01.03.2018 године

 10:00  Кж1 ПО1 28/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Живојиновић Миљко и др.

 

 10:00  Кж1 1301/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Бенаћ Шантић Љиљана и др.

 

 11:00  Кж-Кре 6/2018 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Зец
 окривљени  Mashkovtsev Anton

 

 11:30  Кж1 ПО3 22/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Ачански Никола и др.

 

 12:00  Кж1 106/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Војиновић Драган

 

 12:30  Кж1 1396/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Јездимировић Милан

 


28.02.2018 године

 10:00  Кж1 153/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Костић Љубомир и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 28/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Живојиновић Миљко и др.

 

 12:30  Кж1 1381/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Кочевић Владимир

 


27.02.2018 године

 10:00  Кж1 1340/2017 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Надежда Мијатовић
 окривљени  Армуш Миливоје и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 28/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Живојиновић Миљко и др.

 

 10:00  Кж1 7/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Радовановић Саша

 

 10:00  Кж1 1352/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Дамјановић Слободан и др.

 

 11:00  Кж1 65/2018 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Каин Урош

 

 11:30  Кж1 1283/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Митровић Драган

 

 12:00  Кж1 1210/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Ђорђевић Бранко

 


26.02.2018 године

 10:00  Кж1 110/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Стевановић Бранко и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 28/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Живојиновић Миљко и др.

 

 11:00  Кж1 1392/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Зец
 окривљени  Чоловић Гордан

 

 12:00  Кж1 151/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Вучковић Срђан

 

 12:30  Кж1 1271/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Томић Дарко

 


23.02.2018 године

 10:00  Кж1 1188/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Маљковић Владимир и др.

 

 10:00  Кж1 1233/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Прелић Ђорђе

 


22.02.2018 године

 09:00  Кж1 16/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Пауновић Добромир

 

 09:00  Кж1 1202/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Миодраг Мајић
 окривљени  Димитријевић Александар и др.

 

 09:20  Кж1 1333/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Савић Драган

 

 10:00  Кж1 118/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Цако Саит

 

 10:00  Кж1 1233/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Прелић Ђорђе

 

 11:00  Кж1 100/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Конатар Владимир

 

 11:00  Кж1 1388/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Поповић Предраг

 

 11:00  Кж2 1738/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Ђуровић Жаркић Мирјана

 

 11:00  Кж1 1397/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Вељковић Живојин и др.

 

 12:00  Кж-Пои 21/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Бунда Ливиус и др.

 

 12:00  Кж1 1366/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Идризај Хаџија

 

 13:00  Кж1 141/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Марковић Владан и др.

 


21.02.2018 године

 10:00  Кж1 1144/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Чабаркапа Александар и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 23/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Георгиев Михаил

 

 10:00  Кж1 ПО1 32/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Јеремић Бојана и др.

 

 12:00  Кж1 ПО1 34/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Стевановић Зоран

 

 13:00  Кж1 86/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Димитријевић Милан

 


20.02.2018 године

 09:00  Кж1 1176/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Петровић Драган и др.

 

 09:30  Кж1 1208/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Стојановић Милош и др.

 

 10:00  Кж1 1329/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ђорђевић Миодраг

 

 10:00  Кж1 ПО1 32/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Јеремић Бојана и др.

 

 10:00  Кж1 1198/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Матовић Слободан и др.

 

 10:30  Кж1 71/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Марковић Мило

 

 11:00  Кж1 1345/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Јовановић Драган и др.

 

 11:30  Кж1 139/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Новаков Синиша

 

 12:00  Кж1 94/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Ферди Сејфул

 


19.02.2018 године

 10:00  Кж1 90/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Бојковић Зоран

 

 10:00  Кж1 ПО1 32/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Јеремић Бојана и др.

 

 11:00  Кж1 1088/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Зец
 окривљени  Јовичић Милан и др.

 


14.02.2018 године

 09:30  Кж1 824/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јовић Сузана

 

 12:00  Кж1 67/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Ђорђевић Братислав и др.

 


13.02.2018 године

 10:00  Кж1 1/2018 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Вучићевић Бранислав

 

 10:00  Кж1 1394/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Гаврић Александар

 

 10:00  Кж1 1284/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Пауновић Алекса

 

 10:30  Кж1 65/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Каин Урош

 

 10:30  Кж1 17/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Митић Милорад и др.

 

 11:00  Кж1 1235/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Станковић Милутин и др.

 

 12:00  Кж1 71/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Марковић Мило

 

 12:40  Кж1 58/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Тешовић Драган

 


12.02.2018 године

 09:30  Кж1 98/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Миленковић Душан

 

 10:00  Кж1 64/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Копривица Петар

 

 10:00  Кж1 74/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Ника Душко и др.

 

 10:00  Кж1 ПО3 25/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Chitrit Yifate

 

 10:30  Кж1 127/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Ницевић Демир

 

 12:00  Кж1 1282/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Оливера Анђелковић
 окривљени  Станковић Милош

 


09.02.2018 године

 10:00  Кж3 27/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јовковић Иван

 


08.02.2018 године

 10:00  Кж1 1385/2017 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Надежда Мијатовић
 окривљени  Лукић Немања и др.

 

 10:00  Кж1 99/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Стевић Марио

 

 10:00  Кж1 1391/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Марковић Далибор и др.

 

 10:00  Кж1 1376/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Ивановић Владимир

 

 10:30  Кж1 41/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Ћетковић Милан

 

 11:00  Кж1 22/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Васић Драган

 

 11:00  Кж1 29/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Зарић Јасмина

 

 12:00  Кж1 1340/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Армуш Миливоје и др.

 

 12:00  Кж1 44/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Косић Иван

 

 12:00  Кж1 1371/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Шаљић Оскар

 

 12:00  Кж1 60/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ножица Никола

 

 12:00  Кж1 1261/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Крстић Татјана и др.

 


07.02.2018 године

 09:30  Кж1 1189/2017 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Снежана Димитријевић
 окривљени  Пантелић Миљан

 

 10:00  Кж1 954/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Јовановић Слађана и др.

 

 11:00  Кж1 ПО3 16/2017 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Мирјана Поповић
 окривљени  Благојевић Војислав

 

 11:15  Кж1 1327/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Плавшић Владан

 


06.02.2018 године

 10:00  Кж1–По1–Спк 1/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Фаркаш Мануел

 

 10:30  Кж1 24/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Лазаревић Јелена

 

 10:30  Кж1 70/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Станојевић Горан

 

 11:00  Кж1 1370/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Матијашевић Златан

 

 11:00  Кж1 1092/2017 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Драган Ћесаровић
 окривљени  Радовановић Бојан и др.

 


05.02.2018 године

 10:00  Кж1 1163/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ерчевић Душан

 

 11:00  Кж1 1404/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Марковић Александар

 

 11:00  Кж1 1392/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Чоловић Гордан

 

 11:45  Кж1 73/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Радивојевић Миленко

 

 12:00  Кж1 66/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Исмаиловић Александар и др.

 

 12:00  Кж1 1283/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Митровић Драган

 

 12:30  Кж1 1127/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Михајловић Лазар и др.

 

 13:00  Кж1 89/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Миливојевић Горан и др.

 

 13:30  Кж1 42/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Алишах Дамир

 


02.02.2018 године

 10:00  Кж1 ПО1 26/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Пулетић Тодор и др.

 


01.02.2018 године

 10:00  Кж1 ПО1 26/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Пулетић Тодор и др.

 

 12:00  Кж1 56/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јанкелић Никола

 

 12:00  Кж1 1208/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Стојановић Милош и др.

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)