Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Другостепени суд у кривичном поступку доноси одлуку у седници већа или на основу одржаног претреса. Да ли ће одржати претрес, одлучује веће другостепеног суда (чл. 446. ЗКП – а). У кривичном поступку по жалби, апелациони суд обавестиће о седници већа оног оптуженог или његовог браниоца, оштећеног као тужиоца или њиховог пуномоћника који је у року предвиђеном за жалбу или одговор на жалбу захтевао да буде обавештен о седници или је предложио одржавање претреса пред другостепеним судом. Председник већа или веће може одлучити да се о седници већа обавесте странке и кад нису то захтевале или да се о седници обавести и странка која то није захтевала, ако би њихово присуство било корисно за разјашњење ствари (чл. 447. ЗКП - а).

Апелациони суд у парничном поступку одлучује о жалби, по правилу, без расправе. Кад веће другостепеног суда нађе да је ради правилног утврђења чињеничног стања потребно да се пред другостепеним судом понове већ изведени докази или докази чије је извођење одбио првостепени суд, може да закаже расправу пред другостепеним судом. (чл. 383. ЗПП – а).

Јавне седнице и претреси у кривичним поступцима одржаће се по следећем распореду:

15.12.2017 године

 11:00  Кж3 22/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Супуровић Драган и др.

 

 12:00  Кж3 27/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јовковић Иван

 


14.12.2017 године

 09:00  Кж1 1124/2017 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Лејић Предраг

 

 09:00  Кж1 1180/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Лазић Милутин

 

 09:40  Кж1 1242/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јовановић Милан

 

 10:00  Кж1 1188/2017 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Маљковић Владимир и др.

 

 10:00  Кж1 1249/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Стевановић Милош и др.

 

 10:00  Кж1 973/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Митровић Драган и др.

 

 10:00  Кж1 1265/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Марјановић Денис и др.

 

 10:30  Кж1 1218/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Младеновић Никола

 

 11:00  Кж1 1250/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Младеновић Анђелко

 

 11:00  Кж1 1266/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Николић Момир и др.

 

 12:00  Кж1 1275/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Гавриловић Бранислав и др.

 

 12:00  Кж1 1227/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Кондић Ненад

 

 12:00  Кж1 640/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Станковић Зоран и др.

 

 12:30  Кж1 1267/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Меденица Филип

 


13.12.2017 године

 09:30  Кж1 1128/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јокић Филип и др.

 

 10:00  Кж1 1133/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Игњатовић Радивоје

 

 12:00  Кж1 1186/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Албијанић
 окривљени  Миковић Мирослав

 


12.12.2017 године

 09:00  Кж1 1008/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јанковић Љиљана и др.

 

 10:00  Кж1 1225/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Илић Радисав

 

 10:00  Кж1 1231/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Оливера Анђелковић
 окривљени  Јанковић Иван

 

 10:30  Кж1 1243/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Балдеси Лука и др.

 

 11:00  Кж1 1251/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Миливојевић Дејан и др.

 

 11:00  Кж1 1201/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Јанковић Ана и др.

 

 12:00  Кж1 673/2017 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Миленко Цвијовић
 окривљени  Павловић Никола

 

 13:00  Кж1 1277/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Марковић Мирко и др.

 


11.12.2017 године

 10:00  Кж1 1236/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Стојановић Чедомир

 

 10:45  Кж1 675/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Лазић Немања и др.

 

 11:00  Кж1 1273/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Качавенда Синиша

 

 11:30  Кж1 1294/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Трифуновић Александар

 

 11:30  Кж1 1089/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Оливера Анђелковић
 окривљени  Зец Снежана и др.

 

 12:45  Кж1 1114/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Лисица Ненад

 


08.12.2017 године

 09:30  Кж1 ПО1 22/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Новаковић Борислав и др.

 


07.12.2017 године

 09:00  Кж–По1–Пои 4/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јевтић Јевта

 

 09:00  Кж1 1202/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Димитријевић Александар и др.

 

 10:00  Кж1 1197/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Тодоровић Слободан

 

 10:00  Кж1 460/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Миленковић Вера и др.

 

 10:00  Кж1 833/2017 (главни претрес)
 судница  16, други спрат
 председник већа  Драган Ћесаровић
 окривљени  Стризовић Иван и др.

 


06.12.2017 године

 11:00  Кж1 1222/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Поповић Милорад

 

 12:30  Кж1 1154/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Рајчић Миодраг

 


05.12.2017 године

 10:00  Кж1 1226/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Поповић Горан

 

 11:00  Кж1 1199/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Вујин Радмила и др.

 

 11:00  Кж1 734/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Бранка Пејовић
 окривљени  Љуштина Милош и др.

 

 11:00  Кж1 1089/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Оливера Анђелковић
 окривљени  Зец Снежана и др.

 

 11:00  Кж1 952/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Радојевић Жељко

 

 11:45  Кж1 887/2017 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Миленко Цвијовић
 окривљени  Миловановић Марко

 

 12:00  Кж1 1167/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Велимировић Велимир и др.

 


04.12.2017 године

 09:30  Кж1 1245/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Сокола Владимир

 

 10:00  Кж1 1137/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Стојаковић Марко

 

 11:00  Кж1 1247/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Павловић Зоран

 

 11:00  Кж1 1112/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Шимпрага Желимир

 


Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)