Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Другостепени суд у кривичном поступку доноси одлуку у седници већа или на основу одржаног претреса. Да ли ће одржати претрес, одлучује веће другостепеног суда (чл. 446. ЗКП – а). У кривичном поступку по жалби, апелациони суд обавестиће о седници већа оног оптуженог или његовог браниоца, оштећеног као тужиоца или њиховог пуномоћника који је у року предвиђеном за жалбу или одговор на жалбу захтевао да буде обавештен о седници или је предложио одржавање претреса пред другостепеним судом. Председник већа или веће може одлучити да се о седници већа обавесте странке и кад нису то захтевале или да се о седници обавести и странка која то није захтевала, ако би њихово присуство било корисно за разјашњење ствари (чл. 447. ЗКП - а).

Апелациони суд у парничном поступку одлучује о жалби, по правилу, без расправе. Кад веће другостепеног суда нађе да је ради правилног утврђења чињеничног стања потребно да се пред другостепеним судом понове већ изведени докази или докази чије је извођење одбио првостепени суд, може да закаже расправу пред другостепеним судом. (чл. 383. ЗПП – а).

Јавне седнице и претреси у кривичним поступцима одржаће се по следећем распореду:

20.10.2017 године

 10:00  Кж1 ПО1 15/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Будимир Милан и др.

 


19.10.2017 године

 09:00  Кж1 927/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Меденица Ненад

 

 10:00  Кж1 ПО1 15/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Будимир Милан и др.

 

 10:00  Кж1 1031/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Каплановић Драган

 

 10:00  Кж1 908/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Зилџић Саша и др.

 

 12:00  Кж1 462/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Мићуновић Вук и др.

 


18.10.2017 године

 10:00  Кж–По2–Кре 6/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Хусник Ивица

 

 10:00  Кж1 1029/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Мишић Стојан и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 15/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Будимир Милан и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 13/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мијић Бранко и др.

 

 12:00  Кж1 891/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Гордана Петковић
 окривљени  Ракита Александар и др.

 

 13:00  Кж1 1030/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Димовски Давор и др.

 


17.10.2017 године

 09:30  Кж1 833/2017 (јавна седница)
 судница  16, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Стризовић Иван и др.

 

 10:00  Кж1 1014/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Мариус Кристиан Фартала

 

 10:00  Кж1 ПО1 13/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мијић Бранко и др.

 

 10:30  Кж1 843/2017 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Рајковић Милан

 

 11:00  Кж1 975/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Оливера Анђелковић
 окривљени  Станојић Далибор и др.

 

 11:00  Кж1 887/2017 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Миловановић Марко

 

 12:00  Кж1 971/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Исаиловић Горан и др.

 


16.10.2017 године

 10:00  Кж1 ПО1 13/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мијић Бранко и др.

 

 11:00  Кж1 508/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Јовановић Денис и др.

 

 11:00  Кж1 339/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ранковић Александар

 

 11:30  Кж1 1047/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ћеримовић Саша и др.

 


 

12.10.2017 године

 09:00  Кж1 895/2017 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Кнежевић Милош и др.

 

 09:00  Кж1 903/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Миловановић Жељко

 

 09:30  Кж1 771/2017 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Миловановић Славен

 

 11:00  Кж1 1663/2016 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Зец
 окривљени  Николић Јовица

 

 11:00  Кж1 1032/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Михајловић Лазар

 

 11:30  Кж1 1043/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ранђеловић Ана и др.

 

 12:00  Кж1 165/2017 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Јасмина Васовић
 окривљени  Мрђа Јовица и др.

 

 12:00  Кж1 926/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Симић Саша

 

 12:30  Кж1 984/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Милосављевић Дејан и др.

 

 13:00  Кж1 1061/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Јовановић Анђелко и др.

 


11.10.2017 године

 09:30  Кж1 638/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Кнежевић Петар

 

 09:30  Кж1 920/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Васић Влајко

 

 10:00  Кж1 981/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Симић Стефан

 

 10:00  Кж1 889/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Лакић Зоран

 

 11:00  Кж1 1003/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Милићевић Витомир

 

 11:30  Кж1 749/2017 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Лучић Бојан и др.

 


10.10.2017 године

 09:00  Кж1 808/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Илић Светолик

 

 10:00  Кж1 900/2017 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Миладиновић Марко

 

 10:00  Кж1 499/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Влашић Марио и др.

 

 10:30  Кж1 1015/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Глишић Мирољуб и др.

 

 11:00  Кж1 923/2017 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Фазли Алберт

 

 11:00  Кж1 827/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Узуновић Бјелобрк Дуња

 

 11:00  Кж1 673/2017 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Миленко Цвијовић
 окривљени  Павловић Никола

 

 12:30  Кж1 938/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Симеуновић Дарко

 

 13:00  Кж1 894/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Јеремић Игор и др.

 


09.10.2017 године

 09:30  Кж1 989/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Урошевић Милан

 

 10:00  Кж1 1038/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Чаки Душанка

 

 10:00  Кж1 928/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Цветковић Милан

 

 11:00  Кж1 963/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Петровић Милан

 

 11:00  Кж1 527/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Бјелобрк Бранимир

 

 11:30  Кж1 829/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Радибратовић Бојан

 

 12:00  Кж1 982/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Јанков Ален

 

 12:00  Кж1 737/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Букуров Слободанка

 

 12:30  Кж1 965/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Урошевић Дарко

 


05.10.2017 године

 12:00  Кж1 640/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Станковић Зоран и др.

 


04.10.2017 године

 09:30  Кж1 823/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Радак Борис

 

 12:00  Кж1 1005/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Шарић Предраг

 

 12:00  Кж1 983/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Мишић Стојан и др.

 

 14:30  Кж1 ПО2 5/2015 (главни претрес)
 судница  судница бр.2 Вишег суда у Београду, Устаничка 29
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Богдановић Дамир и др.

 


03.10.2017 године

 09:30  Кж1 915/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Васић Милан и др.

 

 10:00  Кж1 ПО2 5/2015 (главни претрес)
 судница  судница бр.2 Вишег суда у Београду, Устаничка 29
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Богдановић Дамир и др.

 

 10:30  Кж1 840/2017 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Милићевић Борислав и др.

 

 11:00  Кж1 123/2017 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Миленко Цвијовић
 окривљени  Буха Новак и др.

 


02.10.2017 године

 09:30  Кж1 845/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Иванчевић Горан

 

 10:00  Кж1 911/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Ђурковић Владимир и др.

 

 10:00  Кж1 881/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Недељковић Горан

 

 10:00  Кж1 ПО2 5/2015 (главни претрес)
 судница  судница бр.2 Вишег суда у Београду, Устаничка 29
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Богдановић Дамир и др.

 

 10:15  Кж1 964/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Морина Ајваз

 

 10:45  Кж1 953/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Радул Далибор

 

 11:00  Кж1 837/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Раца Драган

 

 11:00  Кж-Пои 5/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јанковић Весна и др.

 

 11:00  Кж1 289/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Матеовић Звонко и др.

 

 12:00  Кж1 1028/2017 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Ђорђевић
 окривљени  Јевремовић Жељко

 

 12:00  Кж1 648/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Гаковић Душан

 

 12:30  Кж1 685/2017 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Кудрић Љубомир и др.

 


Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)