Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Другостепени суд у кривичном поступку доноси одлуку у седници већа или на основу одржаног претреса. Да ли ће одржати претрес, одлучује веће другостепеног суда (чл. 446. ЗКП – а). У кривичном поступку по жалби, апелациони суд обавестиће о седници већа оног оптуженог или његовог браниоца, оштећеног као тужиоца или њиховог пуномоћника који је у року предвиђеном за жалбу или одговор на жалбу захтевао да буде обавештен о седници или је предложио одржавање претреса пред другостепеним судом. Председник већа или веће може одлучити да се о седници већа обавесте странке и кад нису то захтевале или да се о седници обавести и странка која то није захтевала, ако би њихово присуство било корисно за разјашњење ствари (чл. 447. ЗКП - а).

Апелациони суд у парничном поступку одлучује о жалби, по правилу, без расправе. Кад веће другостепеног суда нађе да је ради правилног утврђења чињеничног стања потребно да се пред другостепеним судом понове већ изведени докази или докази чије је извођење одбио првостепени суд, може да закаже расправу пред другостепеним судом. (чл. 383. ЗПП – а).

Јавне седнице и претреси у кривичним поступцима одржаће се по следећем распореду:

26.04.2018 године

 09:00  Кж1 1255/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Миодраг Мајић
 окривљени  Томић Владица

 

 10:00  Кж1 354/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Ранђеловић Александар и др.

 

 11:00  Кж1 305/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Вељковић Ненад и др.

 

 11:00  Кж1 309/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Божовић Борис

 

 12:00  Кж1 313/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Петровић Никола

 


25.04.2018 године

 09:30  Кж3 10/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Павловић Никола

 

 10:00  Кж3 5/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Шајн Срђан и др.

 

 10:00  Кж1 381/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Станковић Никола и др.

 

 11:00  Кж1 359/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Мусић Ђорђе

 

 12:00  Кж3 9/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Јовановић Милован

 

 12:00  Кж1 246/2018 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Гордана Петковић
 окривљени  Софић Мирхат

 

 12:30  Кж1 187/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Ристић Младен и др.

 

 13:00  Кж1 341/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Милески Дарко

 


24.04.2018 године

 10:00  Кж1 329/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Драшковић Лука

 

 10:00  Кж1 123/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Радојичић Александар

 

 10:00  Кж1 108/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Ранковић Марко и др.

 

 10:30  Кж1 135/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Панајотовић Душан и др.

 

 11:00  Кж-Кре 12/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Лепојевић Негован

 

 11:00  Кж1 224/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Пауновић Дејан и др.

 


23.04.2018 године

 09:30  Кж1 300/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Миодраг Милинковић

 

 10:00  Кж1 379/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Маринковић Драган

 

 10:30  Кж1 366/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јовановић Станко

 

 11:00  Кж1 315/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Ашковић Владимир и др.

 

 12:00  Кж1 954/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Јовановић Слађана и др.

 

 12:30  Кж1 390/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Кораћ Марко

 


19.04.2018 године

 10:00  Кж1 1138/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Кадрић Фарук и др.

 

 10:30  Кж1 17/2018 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Митић Милорад и др.

 

 11:00  Кж1 281/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Петровић Андреј

 

 11:00  Кж1 132/2018 (главни претрес)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Вучко Мирчић
 окривљени  Нештинац Жика

 


18.04.2018 године

 10:00  Кж1 244/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Јеремић Милош

 

 10:00  Кж1 ПО1 3/2018 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Дулић Драган и др.

 

 10:00  Кж1 1138/2017 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Кадрић Фарук и др.

 

 11:00  Кж1 290/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Жујовић Слободан

 

 12:00  Кж1 289/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Николић Станко

 

 13:15  Кж1 ПО1 5/2018 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Коцић Милена

 


17.04.2018 године

 09:00  Кж1 272/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Николић Дарко

 

 09:00  Кж1 1365/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Тошић Немања

 

 10:00  Кж1 ПО1 3/2018 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Дулић Драган и др.

 

 10:00  Кж1 1324/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Прванов Иван

 

 10:00  Кж1 264/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Такач Горан

 

 11:00  Кж1 245/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Радосављевић Влада

 

 11:00  Кж1 198/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Радисављевић Слободан и др.

 

 12:00  Кж1 192/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Којић Владимир

 


16.04.2018 године

 10:00  Кж1 293/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Трајковић Саша

 

 10:00  Кж1 283/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Трнинић Вид

 


13.04.2018 године

 

 10:00  Кж-Тои 1/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Ускоковић Бранислав и др.

 


12.04.2018 године

 09:00  Кж1 193/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Громовић Александар

 

 10:00  Кж1 172/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Васић Жељко

 

 10:30  Кж–По1–Кре 2/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Себастијан Вотерс Тристан Егон

 

 11:30  Кж1 241/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Лаловић Радивоје

 


11.04.2018 године

 10:00  Кж1 291/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Здравковић Никола

 

 12:00  Кж1 227/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Терзић Иван и др.

 


10.04.2018 године

 09:00  Кж1 48/2018 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Марић Андреј

 

 10:00  Кж1 128/2018 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Младеновић Станиша

 

 11:00  Кж1 235/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Шекуларац Радован

 

 11:00  Кж1 174/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Сахити Арбен и др.

 


05.04.2018 године

 09:00  Кж1 1202/2017 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Миодраг Мајић
 окривљени  Димитријевић Александар и др.

 

 10:00  Кж1 278/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Крсмановић Милутин

 

 10:00  Кж1 203/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Ивошевић Жељко и др.

 

 10:00  Кж1 61/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Перишић Александар и др.

 

 11:00  Кж1 142/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Карановић Урош и др.

 

 12:00  Кж1 217/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Митровић Дејан

 

 12:00  Кж1 310/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ковачевић Видак

 


04.04.2018 године

 10:00  Кж1 86/2018 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Димитријевић Милан

 

 11:00  Кж1 266/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Николић Ненад и др.

 

 12:00  Кж1 152/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Шијаковић Стефан

 

 12:00  Кж1 316/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Вељковић Бојан

 

 12:30  Кж1 116/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Благојевић Бранислав

 


03.04.2018 године

 09:00  Кж1 1176/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Петровић Драган и др.

 

 10:00  Кж1 213/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Радак Тијана и др.

 

 10:00  Кж1 1140/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Јовановић Станислав и др.

 

 11:00  Кж1 1239/2017 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Веселиновић Јелена и др.

 

 11:00  Кж1 228/2018 (главни претрес)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Вучко Мирчић
 окривљени  Зорић Драган

 

 11:30  Кж1 279/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Танасијевић Бобан

 

 12:00  Кж1 59/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Станковић Жељко

 

 12:30  Кж1 303/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Глођовић Мирко

 

 12:30  Кж1 181/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мирковић Дејан

 


02.04.2018 године

 10:00  Кж1 270/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Анђелковић Далибор

 

 11:00  Кж1 246/2018 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Гордана Петковић
 окривљени  Софић Мирхат

 

 11:00  Кж1 309/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Божовић Борис

 

 12:00  Кж1 285/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Кнежевић Лазар

 


Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)