Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Другостепени суд у кривичном поступку доноси одлуку у седници већа или на основу одржаног претреса. Да ли ће одржати претрес, одлучује веће другостепеног суда (чл. 446. ЗКП – а). У кривичном поступку по жалби, апелациони суд обавестиће о седници већа оног оптуженог или његовог браниоца, оштећеног као тужиоца или њиховог пуномоћника који је у року предвиђеном за жалбу или одговор на жалбу захтевао да буде обавештен о седници или је предложио одржавање претреса пред другостепеним судом. Председник већа или веће може одлучити да се о седници већа обавесте странке и кад нису то захтевале или да се о седници обавести и странка која то није захтевала, ако би њихово присуство било корисно за разјашњење ствари (чл. 447. ЗКП - а).

Апелациони суд у парничном поступку одлучује о жалби, по правилу, без расправе. Кад веће другостепеног суда нађе да је ради правилног утврђења чињеничног стања потребно да се пред другостепеним судом понове већ изведени докази или докази чије је извођење одбио првостепени суд, може да закаже расправу пред другостепеним судом. (чл. 383. ЗПП – а).

Јавне седнице и претреси у кривичним поступцима одржаће се по следећем распореду:

22.06.2018 године

 09:30  Кж1 ПО1 7/2018 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Кантар Славен и др.

 

 10:00  Кж1 365/2018 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Славин Виктор и др.

 


21.06.2018 године

 09:00  Кж1 206/2018 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Жижа Драган и др.

 

 09:00  Кж1 17/2018 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Митић Милорад и др.

 

 09:00  Кж1 485/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Краснић Сабит

 

 10:00  Кж1 368/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Батина Милош и др.

 

 10:00  Кж1 365/2018 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Славин Виктор и др.

 

 10:00  Кж1 534/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Брауновић Махајло и др.

 

 10:00  Кж1 515/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Радуловић Стефан

 

 10:30  Кж1 523/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Маринковић Саша и др.

 

 11:00  Кж1 553/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Радовановић Дејан

 

 11:00  Кж1 603/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Вујовић Слободан и др.

 

 11:00  Кж1 538/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Гусинац Сеад

 

 12:00  Кж1 529/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Луцо Зоран и др.

 

 12:00  Кж1 592/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Матовић Марко

 


20.06.2018 године

 10:00  Кж1 494/2018 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Драгољуб Албијанић
 окривљени  Димовски Давор и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 6/2018 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Павловић Иван и др.

 

 11:00  Кж1 567/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Ловић Марјан

 

 11:00  Кж1 301/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Ника Јоца и др.

 

 11:30  Кж1 504/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Прибеља Жељко

 

 12:00  Кж1 428/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Живковић Милан

 

 12:30  Кж1 436/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Бијадер Бранко и др.

 


19.06.2018 године

 10:00  Кж1 ПО3 4/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Снежана Савић
 окривљени  Борота Душан

 

 10:00  Кж1 377/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Јелисавчић Весна и др.

 

 11:00  Кж1 576/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Тулимировић Владан

 

 11:00  Кж1 1371/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Шаљић Оскар

 

 11:00  Кж1 497/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Лучић Драган

 

 12:00  Кж1 433/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Живановић Кристијан

 

 12:30  Кж1 174/2018 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Миленко Цвијовић
 окривљени  Сахити Арбен и др.

 

 13:00  Кж1 507/2018 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Јасмина Васовић
 окривљени  Марјановић Радоња

 

 13:00  Кж1 572/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Аљит Самет

 


18.06.2018 године

 09:30  Кж1 434/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Топаловић Милош

 

 10:00  Кж1 444/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Рупић Борислав и др.

 

 11:00  Кж1 574/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Глоговац Стева

 

 11:00  Кж1 578/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ристић Марко

 

 12:00  Кж1 542/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Јерковић Кристина

 

 12:30  Кж1 573/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Стојановић Роберт и др.

 


14.06.2018 године

 

 09:00  Кж1 120/2018 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Миодраг Мајић
 окривљени  Митић Немања и др.

 

 09:30  Кж1 506/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Веселиновић Дамир

 

 10:00  Кж1 117/2018 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Омер Хаџиомеровић
 окривљени  Николић Ненад и др.

 

 10:00  Кж1 489/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Николић Марко

 

 10:30  Кж1 482/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Стевановић Милош

 

 10:30  Кж1 17/2018 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Митић Милорад и др.

 

 11:00  Кж1 363/2018 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Бићанин Соња и др.

 

 12:00  Кж1 509/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Симић Милош

 

 12:30  Кж1 431/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Гурај Горан

 

 13:00  Кж1 555/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Златковић Владимир

 

 13:00  Кж1 522/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Хрњез Слободан

 


13.06.2018 године

 09:30  Кж1 502/2018 (главни претрес)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јовановић Дејан

 

 09:30  Кж1 327/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Добрић Марко и др.

 

 10:00  Кж1 358/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Башић Матија

 

 10:00  Кж3 ПО1 1/2018 (главни претрес)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Рајић Милче и др.

 

 11:30  Кж1 138/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јаковљевић Митар и др.

 


12.06.2018 године

 09:00  Кж1 523/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Маринковић Саша и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 33/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Љујић Милош и др.

 

 10:00  Кж1 1206/2017 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ђукановић Славен

 

 11:00  Кж1 484/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Гајић Дарко

 


11.06.2018 године

 10:00  Кж1 ПО1 33/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Љујић Милош и др.

 

 11:00  Кж1 535/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Палић Слободан

 


08.06.2018 године

 10:00  Кж1 ПО1 33/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Љујић Милош и др.

 


07.06.2018 године

 09:00  Кж1 474/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Ђокић Милош и др.

 

 09:40  Кж1 408/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Мојовић Владан

 

 10:00  Кж1 414/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Јовановић Владимир

 

 10:00  Кж1 ПО1 33/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Љујић Милош и др.

 

 10:00  Кж1 1138/2017 (главни претрес)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Нада Зец
 окривљени  Кадрић Фарук и др.

 

 10:00  Кж1 376/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Стефановић Предраг

 

 11:00  Кж1 391/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Инић Драгана

 

 12:00  Кж1 349/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Марковић Милош

 


06.06.2018 године

 10:00  Кж1 469/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Додош Стеван и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 33/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Љујић Милош и др.

 

 11:00  Кж–По1–Кре 5/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Егон Себастиан Вотерс Тристан

 

 12:00  Кж1 428/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Живковић Милан

 

 13:00  Кж1 521/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Денић Иван

 


05.06.2018 године

 09:30  Кж1 385/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Милошевић Драган

 

 10:00  Кж1 ПО1 33/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Љујић Милош и др.

 

 10:00  Кж1 286/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Илић Милош

 

 12:00  Кж1 501/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Николић Бобан

 

 12:00  Кж1 425/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Лукић Душан

 

 13:00  Кж1 433/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Верољуб Цветковић
 окривљени  Живановић Кристијан

 


04.06.2018 године

 10:00  Кж1 ПО1 33/2017 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Љујић Милош и др.

 

 12:00  Кж1 463/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Дабижљевић Владимир и др.

 


Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)