Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Другостепени суд у кривичном поступку доноси одлуку у седници већа или на основу одржаног претреса. Да ли ће одржати претрес, одлучује веће другостепеног суда (чл. 446. ЗКП – а). У кривичном поступку по жалби, апелациони суд обавестиће о седници већа оног оптуженог или његовог браниоца, оштећеног као тужиоца или њиховог пуномоћника који је у року предвиђеном за жалбу или одговор на жалбу захтевао да буде обавештен о седници или је предложио одржавање претреса пред другостепеним судом. Председник већа или веће може одлучити да се о седници већа обавесте странке и кад нису то захтевале или да се о седници обавести и странка која то није захтевала, ако би њихово присуство било корисно за разјашњење ствари (чл. 447. ЗКП - а).

Апелациони суд у парничном поступку одлучује о жалби, по правилу, без расправе. Кад веће другостепеног суда нађе да је ради правилног утврђења чињеничног стања потребно да се пред другостепеним судом понове већ изведени докази или докази чије је извођење одбио првостепени суд, може да закаже расправу пред другостепеним судом. (чл. 383. ЗПП – а).

Јавне седнице и претреси у кривичним поступцима одржаће се по следећем распореду:

14.12.2018 године

 10:00  Кж3 25/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Кишмартон Данијел

 

 11:00  Кж3 30/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Арбутина Зоран

 

 12:30  Кж3 32/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Супуровић Драган

 


13.12.2018 године

 10:00  Кж1 956/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Пуцар Ђура и др.

 

 10:00  Кж1 978/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Миленковић Ненад и др.

 

 10:00  Кж1 1040/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Перић Небојша

 

 10:00  Кж1 1112/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Голубовић Александар и др.

 

 12:00  Кж1 1129/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Милић Никола

 


12.12.2018 године

 09:00  Кж1 1037/2018 (јавна седница)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Копривица Његош

 

 10:00  Кж1 1365/2017 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Тошић Немања

 

 10:00  Кж1 912/2018 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Ралић Немања и др.

 


11.12.2018 године

 10:00  Кж1 1128/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Милошевић Милош

 

 10:00  Кж1 875/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Јованов Дарко и др.

 

 10:00  Кж1 1122/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Косановић Момир

 

 11:00  Кж1 977/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Лековић Срђан

 

 11:00  Кж1 1123/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Вукашиновић Снежана

 

 11:30  Кж1 416/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Васиљевић Милош и др.

 

 12:00  Кж1 1074/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Васиљевић Душко и др.

 

 12:30  Кж1 1093/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Николић Иван

 

 12:30  Кж1 1105/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мунћан Драган

 


10.12.2018 године

 09:30  Кж1 879/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Баштовановић Владан и др.

 

 10:00  Кж1 358/2018 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Башић Матија

 

 10:00  Кж1 462/2018 (главни претрес)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Нада Зец
 окривљени  Вучковић Дејан и др.

 

 12:00  Кж1 1104/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Милошевић Војислав

 

 12:30  Кж1 1077/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Курлагић Дејан и др.

 


07.12.2018 године

 10:00  Кж1 ПО1 17/2018 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Милићевић Дејан и др.

 


06.12.2018 године

 09:00  Кж1 894/2018 (главни претрес)
 судница  8, мезанин
 председник већа  Миодраг Мајић
 окривљени  Маринковић Југослав

 

 10:00  Кж1 1031/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Жунац Ненад и др.

 

 10:00  Кж1 1039/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Борош Вања и др.

 

 12:00  Кж1 973/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Јанковић Омар и др.

 

 12:00  Кж1 985/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Секуловић Срђан

 

 12:30  Кж1 873/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Чакаревић Славиша и др.

 


05.12.2018 године

 09:30  Кж1 1033/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Вулићевић Горан и др.

 

 10:00  Кж1 914/2018 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Пејић Драгослав и др.

 

 11:00  Кж1 1055/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Радивојевић Марко и др.

 

 11:30  Кж1 1126/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Дубљанин Александар

 

 12:00  Кж-Пои 4/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Зиројевић Милан

 


04.12.2018 године

 10:30  Кж1 997/2018 (главни претрес)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Растко Поповић
 окривљени  Ристановић Радомир

 

 11:00  Кж1 1016/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Пешић Горан и др.

 

 11:00  Кж1 668/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Јовановић Милош

 

 11:00  Кж1 1091/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Ивановић Урош

 

 12:00  Кж1 1030/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Јовановић Миливоје

 

 12:30  Кж1 ПО3 20/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Бони Борис

 


03.12.2018 године

 09:30  Кж1 1077/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Курлагић Дејан и др.

 

 10:00  Кж1 1028/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Гигић Лазар и др.

 

 11:00  Кж1 969/2018 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Гордана Петковић
 окривљени  Паић Дамир

 

 12:00  Кж1 1027/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Лазић Драгомир

 

 13:00  Кж1 1090/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Јовановић Владимир

 


Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)