Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Другостепени суд у кривичном поступку доноси одлуку у седници већа или на основу одржаног претреса. Да ли ће одржати претрес, одлучује веће другостепеног суда (чл. 446. ЗКП – а). У кривичном поступку по жалби, апелациони суд обавестиће о седници већа оног оптуженог или његовог браниоца, оштећеног као тужиоца или њиховог пуномоћника који је у року предвиђеном за жалбу или одговор на жалбу захтевао да буде обавештен о седници или је предложио одржавање претреса пред другостепеним судом. Председник већа или веће може одлучити да се о седници већа обавесте странке и кад нису то захтевале или да се о седници обавести и странка која то није захтевала, ако би њихово присуство било корисно за разјашњење ствари (чл. 447. ЗКП - а).

Апелациони суд у парничном поступку одлучује о жалби, по правилу, без расправе. Кад веће другостепеног суда нађе да је ради правилног утврђења чињеничног стања потребно да се пред другостепеним судом понове већ изведени докази или докази чије је извођење одбио првостепени суд, може да закаже расправу пред другостепеним судом. (чл. 383. ЗПП – а).

Јавне седнице и претреси у кривичним поступцима одржаће се по следећем распореду:

29.03.2019 године

 10:00  Кж3 3/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Бојић Ненад

 

 10:00  Кж1 ПО1 1/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Увачек Михајло

 

 11:00  Кж3 8/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Илибашић Велимир и др.

 


28.03.2019 године

 09:30  Кж1 231/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Вучићевић Владимир

 

 10:00  Кж1 179/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Насер Мухарем

 

 10:00  Кж1 175/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Милчић Миладин и др.

 

 10:00  Кж1 1227/2018 (јавна седница)
 судница  16, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Вулић Милош и др.

 

 10:00  Кж1 254/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Гајић Татјана

 

 11:00  Кж1 261/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Крстовић Рајко

 

 11:00  Кж1 105/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Кујунџић Вељко

 

 11:00  Кж1 213/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Кабадаић Марио и др.

 

 12:30  Кж1 193/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Петровић Војислав

 


27.03.2019 године

 10:00  Кж1 229/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Милатовић Страхиња

 

 10:00  Кж–По1–Пои 6/2019 (јавна седница)
 судница  13, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ђорђевић Милун и др.

 

 11:15  Кж1 1163/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Петрушић Славко

 


26.03.2019 године

 09:30  Кж1 117/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Јовановић Стефан

 

 09:30  Кж1 191/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Марковић Страхиња и др.

 

 10:00  Кж1 ПО3 3/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Вукић Горан

 

 10:00  Кж-Пои 9/2018 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Јокић Марко и др.

 

 11:00  Кж1 192/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Несторовић Милош и др.

 

 11:00  Кж1 670/2018 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Миленко Цвијовић
 окривљени  Мартиновић Светозар

 


25.03.2019 године

 11:00  Кж1 177/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Мијатовић Александар

 

 11:30  Кж1 182/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Михаиловић Урош

 

 12:00  Кж1 1010/2018 (главни претрес)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Здравка Ђурђевић
 окривљени  Срећковић Саша

 

 12:00  Кж1 224/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Гоцић Марко

 


21.03.2019 године

 09:30  Кж1 197/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Ћирић Владимир

 

 11:00  Кж1 1152/2018 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Зец
 окривљени  Ранковић Владимир

 

 12:00  Кж1 205/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Петровић Дејан

 

 12:00  Кж1 1207/2018 (главни претрес)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Драган Ћесаровић
 окривљени  Лазаревић Лидија

 

 12:30  Кж1 95/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Станковић Дејан

 


20.03.2019 године

 09:30  Кж1 1166/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Милић Младен

 

 10:00  Кж1 20/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Прванов Иван

 

 11:00  Кж1 188/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Миљковић Драган

 

 11:00  Кж1 98/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Петковић Андреја

 

 11:00  Кж3 22/2018 (главни претрес)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Вучко Мирчић
 окривљени  Красић Милан

 

 11:30  Кж1 171/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Крдуљ Маја

 


19.03.2019 године

 09:30  Кж1 155/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мачар Владимир и др.

 

 10:00  Кж1 73/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Конатар Зоран

 

 11:00  Кж1 45/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Марковић Вук и др.

 

 11:00  Кж1 74/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Дервишај Хазиз

 

 11:30  Кж1 1014/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Вујошевић Стефан

 

 12:00  Кж1 240/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Поповић Јован

 

 12:00  Кж1 160/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Милошевић Ђорђе и др.

 

 12:00  Кж1 57/2019 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Арсић Дарко и др.

 

 12:30  Кж1 79/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Јанковић Иван и др.

 

 13:00  Кж1 196/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Драгаш Драгана

 


18.03.2019 године

 09:30  Кж1 198/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Џефери Ненад

 

 10:00  Кж1 190/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Савић Стефан

 

 10:00  Кж1 1190/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Стевановић Сања и др.

 

 10:30  Кж1 217/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Чегар Бранко

 

 11:00  Кж1 84/2019 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Нада Зец
 окривљени  Асталош Андреја

 

 12:00  Кж1 183/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Ђекић Лука

 

 12:30  Кж1 199/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Стајковић Жељко

 


15.03.2019 године

 10:00  Кж3 33/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Ранковић Александар

 

 11:00  Кж3 37/2018 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Станчуљ Борислав

 


14.03.2019 године

 10:00  Кж1 702/2018 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Кнежевић Дејан и др.

 

 10:00  Кж1 117/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Јовановић Стефан

 

 10:00  Кж1 1140/2017 (главни претрес)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Јовановић Станислав и др.

 

 11:00  Кж1 96/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Ковач Александар

 

 12:00  Кж1 181/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Шарац Александар

 

 12:00  Кж1 139/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Михаиловић Војкан

 

 12:00  Кж1 1228/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Симоновић Драган

 

 12:15  Кж1 1214/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мишић Петар

 

 12:30  Кж1 176/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Зуман Милош

 

 12:30  Кж1 64/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Мемовић Ален

 


13.03.2019 године

 10:00  Кж1 211/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Стојановски Владимир

 

 10:00  Кж–По1–Пои 5/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Здравковић Бобан и др.

 

 12:00  Кж1 154/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Радосављевић Милун

 

 12:30  Кж1 49/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Илић Светолик

 


12.03.2019 године

 09:45  Кж1–Спк 6/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Бичанин Немања

 

 10:00  Кж1 83/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Поробић Драгиша и др.

 

 10:00  Кж1 134/2019 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Зоран Савић
 окривљени  Шаљић Оскар

 

 11:00  Кж1 123/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Димитријевић Никола и др.

 

 11:00  Кж-Пои 2/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Митић Лидија и др.

 

 11:00  Кж1 1162/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Маринковић Владимир

 

 11:00  Кж1 1138/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Радуловић Стефан

 

 11:30  Кж1 180/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Митић Никола

 

 12:00  Кж1 201/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Пућоли Нусрет

 

 12:00  Кж1 118/2019 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Ћираковић Биљана

 

 12:15  Кж1 220/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Радосављев Петар

 

 12:30  Кж1 1142/2018 (главни претрес)
 судница  19, други спрат
 председник већа  Весна Петровић
 окривљени  Ковачевић Видак

 

 13:00  Кж1 142/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Стевић Влада

 

 13:00  Кж1 162/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Томић Војислав

 

 13:00  Кж1 1163/2018 (јавна седница)
 судница  7, мезанин
 председник већа  Бојана Пауновић
 окривљени  Петрушић Славко

 


11.03.2019 године

 10:00  Кж1 150/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Јелисавчић Весна

 

 11:00  Кж1 152/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Шћопу Петар

 

 11:00  Кж1 10/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Славковић Милош

 

 12:00  Кж1 85/2019 (јавна седница)
 судница  18, други спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Милеуснић Влада

 

 12:30  Кж1 200/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Димитријевић Слободан

 


08.03.2019 године

 10:00  Кж1 ПО1 20/2018 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Бубало Предраг и др.

 


07.03.2019 године

 10:00  Кж1 101/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Лубурић Ненад

 

 10:00  Кж1 ПО1 20/2018 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Бубало Предраг и др.

 


06.03.2019 године

 09:30  Кж1 140/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Стевановић Ђорђе

 

 10:00  Кж1 40/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Борјоли Данијел и др.

 

 10:00  Кж1 ПО1 20/2018 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Бубало Предраг и др.

 

 11:00  Кж1 125/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Јанковић Саша

 

 12:00  Кж1 131/2019 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Живковић Синиша

 

 12:30  Кж1 141/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Димитријевић Игор

 

 13:00  Кж1 68/2019 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Петровић Синиша

 


05.03.2019 године

 10:00  Кж1 1037/2018 (главни претрес)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Сретко Јанковић
 окривљени  Копривица Његош

 

 10:00  Кж1 ПО1 20/2018 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Бубало Предраг и др.

 

 10:00  Кж1 1159/2018 (јавна седница)
 судница  19, други спрат
 председник већа  
 окривљени  Станојевић Бранко

 

 11:00  Кж1 33/2019 (јавна седница)
 судница  2, мезанин
 председник већа  Синиша Важић
 окривљени  Агбаба Немања

 

 11:00  Кж1 1175/2018 (јавна седница)
 судница  21, други спрат
 председник већа  Нада Хаџи-Перић
 окривљени  Лаловић Владимир

 


04.03.2019 године

 09:30  Кж1 1146/2018 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Пешић Дарко и др.

 

 10:00  Кж1 1179/2018 (јавна седница)
 судница  9, мезанин
 председник већа  Татјана Вуковић
 окривљени  Пардањац Борислав

 

 10:00  Кж1 ПО1 20/2018 (јавна седница)
 судница  11, први спрат
 председник већа  Милимир Лукић
 окривљени  Бубало Предраг и др.

 

 12:30  Кж1 121/2019 (јавна седница)
 судница  17, други спрат
 председник већа  Милена Рашић
 окривљени  Живковић Сава

 


Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)