Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

КОНТАКТ

план града са ознаком суда

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Апелациони  суд у Београду, Улица Немањина број 9
e-mail: uprava@bg.ap.sud.rs
адреса за пријем електронских поднесака: elektronski.podnesak@bg.ap.sud.rs


председник суда судија Душко Миленковић
централа: (00 381 11) 360 46 06
                                     360 46 07

aдминистративно технички секретар Биљана Кашиковић
кабинет председника: (00 381 11) 363 50 41
                            факс: (00 381 11) 363 50 45;

секретар суда Весна Баратовић,
(00 381 11) 363 50 38;
e-mail:  vesna.baratovic@bg.ap.sud.rs

координатор за медије Мирјана Пиљић
(00 381 11) 363 50 40
(00 381 63) 668 919;
e-mail: mirjana.piljic@bg.ap.sud.rs;

саветник за кадровске и персоналне послове Слађана Огњеновић
(00 381 11) 363 50 60;

управитељ писарнице Јасмина Ђокић
(00 381 11) 363 50 70;

шеф рачуноводства Маја Буквић
(00 381 11) 363 50 68;

лице овлашћено за поступање по Закону о заштити података о личности
судија Зорица Ђаковић
(00 381 11) 363 53 07

телефонски број за информације
(00 381 11) 363 51 03
(00 381 11) 360 46 57

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)