Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Одељење судске праксе Апелационог суда у Београду сачињавају председник суда и његови заменици,  као и руководиоци судске праксе по Судским одељењима.

Председник одељења судске праксе је судија Душко Миленковић.

Руководиоци судске праксе по Судским одељењима:

  • судија Драгана Маринковић, руководилац судске праксе у Грађанском одељењу, коју у случају одсутности или спречености замењују судије Драгана Миросављевић, Јелена Стевановић Светлана Беговић Пантић;
  • судија Невенка Калуђеровић, руководилац судске праксе у Грађанском одељењу за радне спорове, коју у случају одсутности или спречености замењујеу судије Зорица Смирчић и Зорица Јовановић;
  • судија Синиша Важиж, руководилац судске праксе у Кривичном одељењу, коју у случају одсутности или спречености замењује судија Бојана Паунови;
  • судија Зоран Савић, руководилац судске праксе у Посебном одељењу за организовани криминал;
  • судија др Миодраг Мајић, руководилац судске праксе у Посебном одељењу за ратне злочине;
  • судија Зоран Савић, руководилац судске праксе у Одељењу за кривичне поступке према малолетницима;
  • судија Драгана Маринковић, руководилац судске праксе у Одељењу за поступање по захтеву за заштиту права на суђење у разумном року у грађанским предметима;
  • судија Невенка Калуђеровић, руководилац судске праксе у Одељењу за поступање по захтеву за заштиту права на суђење у разумном року у предметима из области радних спорова;
  • судија Синиша Важић, руководилац судске праксе у Одељењу за поступање по захтеву за заштиту права на суђење у разумном року у кривичним предметима.

У Одељење судске праксе распоређено је 29 судијских помоћника.

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)