Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

АЛЕКСАНДРА СПИРКОВСКА

Лични подаци 
Датум рођења: 2. фебруар 1958. године
Место рођења: Ниш
 
Образовање и квалификације
Правосудни испит положила јула 1995. године;
дипломирала на Правном факултету Универзитета у Нишу јануара 1986. године.

Радно искуство
- од јануара 2010. године судија Апелационог суда у Београду:

  oд децембра 2021. године заменик председника Апелационог суда у Београду, председник и судија Грађанског одељења за радне спорове, те члан Редакцијског одбора Билтена,
  од јануара 2017. године заменик председника и судија Грађанског одељења за радне спорове, те члан Редакцијског одбора Билтена и
  од јула 2015. године заменик председника и судија Грађанског одељења за радне спорове;
  од јануара 2010. године судија Грађанског одељења за радне спорове;
  од марта 2005. године судија Окружног суда у Београду; 
  од децембра 1998. године судија Петог општинског суда у Београду;
  од септембра 1987. године запослена у Центру високих војних школа у Београду;
  од марта 1986. године приправник у Адвокатској канцеларији Боре Тасића у Београду.

Остале активности у области правосуђа
- стручно се усавршавала на:

  семинару  у CELLY institute у Прагу 2004. године, на тему "Заштита људских права у демократским правним системима", у организацији OEBS - a,
  семинару у Бабама 2006. и 2007. године на тему "Заштита интелектуалне и индустријске својине", у организацији OEBS - a,
  семинару у Београду 2004. године на тему медијације, у организацији Владе Велике Британије,
  на Златибору 2005. године на тему Положај судије у судском поступку, у организацији OEBS - a.

Страни језици
Енглески, руски и македонски језик

 

 
Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje