Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

АНА ПОПОВИЋ

Лични подаци 
Датум рођења: 9. октобар 1962. године
Место рођења: Београд
 
Образовање и квалификације
Правосудни испит положила 1988. године;
дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду   1986. године.

Радно искуство
- од 2010. године судија Апелационог суда у Београду:
     • од августа 2010. године судија Грађанског одељења и Грађанског одељења за радне спорове Апелационог суда у Београду;
     • од јануара 2010. године судија Грађанског одељења Апелационог суда у Београду;
- од 2000. године судија Окружног суда у Београду; 
- од 1995. године председник Грађанског одељења з радне спорове Првог општинског суда у Београду;
- од 1992. године судија Првог општинског суда у Београду;
- од 1987. године приправник, а затим и стручни сарадник у Другом општинском суду у Београду.

Сертификати
- Сертификат за поступање у споровима из породичних односа

Остале активности у области правосуђа
- од 2001. до 2003. године члан Редакцијског одбора Билтена Окружног суда у Београду

Публикације и остали радови
- „Судска заштита права и правних интереса задругара у омладинским и студентским задругама“ (2004. година);
- „Процесно – правне могућности убрзаног решавања парница из радних односа“(2004. година);
- „Измене у поступку решавања радних спорова“ (2004. година);

Страни језици
Енглески, француски, руски, шпански и италијански језик

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)