Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

БОРИВОЈЕ ЖИВКОВИЋ

Лични подаци
Датум рођења: 18. јун 1950. године
Место рођења: Бијело Поље, Република Црна Гора

Образовање и квалификације
Правосудни испит положио 1990. године са одликом;
дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду 1979. године;
дипломирао на Филозофском факултету Универзитета у Београду 1978. године.

Радно искуство
- од јануара 2010. године, судија Апелационог суда у Београду:
   • од маја 2014. године председник Одењења за поступање по захтевима за заштиту права на суђење у разумном року;
   • од јануара 2011. године заменик главног и одговорног уредника Билтена Апелационог суда у Београду;
   • од јануара 2010. године председник Грађанског одељења за радне спорове, руководилац судске праксе у Грађанском одељењу за радне спорове и члан Редакцијског одбора Билтена Апелационог суда у Београду;
   • од јануара 2010. године судија Грађанског одељења за радне спорове и Одељења за поступке по захтевима за рехабилитацију Апелационог суда у Београду;
- од 2003. године руководилац судске праксе у Грађанском одељењу за радне спорове Окружног суда у Београду;
- од 2003. године председник Грађанског одељења за радне спорове Окружног суда у Београду;
- од децембра 2001. године судија Окружног суда у Београду;
- од новембра 1992. године судија Четвртог општинског суда у Београду;
- од јануара 1992. године стручни сарадник у Привредном суду у Београду;
- од маја 1979. године приправник, а затим и стручни сарадник у Основном суду удруженог рада у Београду.

Сертификати
- Сертификат о поседовању посебних знања из области права детета и преступништва младих

Публикације и остали радови
- Аутор преко 200 чланака из области грађанског и радног права.
Преглед стручних радова

Страни језици
Француски језик.

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)