Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English


ДР МИОДРАГ МАЈИЋ

Лични подаци

Датум рођења: 17. новембар 1969. године
Место рођења: Београд

Образовање и квалификације
2008. године стекао звање доктора правних наука на Правном факултету Универзитета у Београду;
2003. године стекао звање магистра правних наука на Правном факултету Универзитета у Београду;
Правосудни испит положио 1998. године;
дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду  1995. године.

Радно искуство
- од јануара 2010. године судија Апелационог суда у Београду:

 - од октобра 2005. године председник Првог општинског суда у Београду; 
- од марта до октобра 2005. године председник Кривичног одељења и портпарол Првог општинског суда у Београду; 
- од јула 2000. године судија Првог општинског суда у Београду;
- од маја 1996. године приправник, а затим и стручни сарадник у Трећем јавном тужилаштву у Београду.

Остале активности у области правосуђа
- на Правном факултету Универзитета у Београду у више наврата је ангажован као предавач на специјалистичким, као и редовним студијама (вежбе из предмета кривично и кривичнопроцесно право и правна клиника);
излагао је на многобројним домаћим и међународним стручним скуповима посвећеним кривичном и међународном кривчном праву, као и питањима судске организације, независности и људских права (САД, Канада, Холандија, Немачка, Грчка, Хрватска, Пољска, Румунија, итд.);
- 2009. године од стране Владе Републике Србије одређен за заступника  Републике Србије пред Међународним кривичним судом и Представника Републике Србије у Скупштини држава чланица овог суда;
- 2009. године на Правном факултету Универзитета у Београду изабран у звање научног сарадника;
- од 1996. до 2000. године био стручни сарадник Комитета за прикупљање података о ратним злочинима извршеним на територији претходне Југославије.

Публикације и остали радови
- 2008. године одбранио на Правном факултету Универзитета у Београду докторску дисертацију под називом „Примена међународног кривичног права у националним правним системима“;
- 2003. године одбранио на Правном факултету Универзитета у Београду магистарски рад на тему „Ратни злочин у међународном кривичном праву“;
- аутор великог броја стручних радова и публикација из области кривичног права

Страни језици
Енглески и руски језик

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)