Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

ДУШКО МИЛЕНКОВИЋ

Лични подаци  
Датум рођења: 2. септембар 1966. године
Место рођења: Ужице

Образовање и квалификације
Правосудни испит положио 1995. године;
дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду  1992. године.

Радно искуство

- од новембра 2017. године в.ф. председника Апелационог суда у Београду;

- oд новембра 2013. године председник Апелационог суда у Београду;

- од априла 2013. године в. ф. председника Апелационог суда у Београду;

  од априла 2013. године судија Посебног одељења за организовани криминал и председник Одељења судске праксе Апелационог суда у Београду;

- од јануара 2010. године судија Апелационог суда у Београду:
     • од јануара 2011. године судија Кривичног одељења и Посебног одељења за организовани криминал Апелационог суда у Београду, те  руководилац судске праксе у Кривичном одељењу и члан Редакцијског одбора Билтена Апелационог суда у Београду;
     • од јануара 2010. године судија Кривичног одељења и руководилац судске праксе у Кривичном одељењу;
- од априла 2003. године судија Окружног суда у Београду;   
- од јула 1997. године судија Првог општинског суда у Београду;  
- од новембра 1995. године стручни сарадник у Окружном суду у Београду;  
- од фебруара 1993. године приправник у Петом општинском суду у Београду.  

Сертификати
- Сертификат о поседовању посебних знања из области права детета и преступништва младих

Публикације и остали радови
- 2003. године „Предузетник као нови субјект казненог законодавства“ (Билтен Окружног суда у Београду бр. 59)

Страни језици
Користи се енглеским и руским језиком

 
Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)