Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

ЈАСМИНКА СТАНОЈЕВИЋ

Лични подаци
Датум рођења: 5. децембар 1955. године
Место рођења: Крушевац

Образовање и квалификације
Правосудни испит положила 1981. године;
дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду 1979. године.

Радно искуство
- од 4. августа 2010 године судија Апелационог суда у Београду:
• од јануара 2012. године председник и судија Грађанског одељења Апелационог суда у Београду;
• од фебруара 2011. године судија Грађанског одељења Апелационог суда у Београду;
• од јануара 2011. године члан Редакцијског одбора Билтена Апелационог суда у Београду;
• од августа 2010. године судија Грађанског одељења за радне спорове Апелационог суда у Београду;  
- од 2000. до 2010. године судија Врховног суда Србије;
- од 1994. године судија Окружног суда у Јагодини;
- од 1984. године судија Општинског суда у Светозареву;
- од 1981. године судијски помоћник у Окружном привредном суду у Београду;
- од 1980. године приправник у Окружном привредном суд у Београду.

Сертификати
- Сертификат за поступање у споровима из породичних односа

Остале активности у области правосуђа
- предавач на многим стручним, домаћим и међународним скуповима и саветовањима, организованих ради стручног усавршавања судија
- едукатор Правосудног центра – радила на едукацији судија у имплементацији закона из области грађанског процесног и радног права
- предавач практичне наставе на Правном факултету у Београду у оквиру „Правне клинике“
- од 2011. године члан радне групе за израду Закона о мирном окупљању грађана
- 2007. године била Члан Поткомисије за примену Споразума о сукцесији

Публикације и остали радови
- „Одговорност за обавезе привредних субјеката“ – Билтен Врховног суда Србије из 2008. године;
- „Спорови из уговора о испоруци електричне енергије“ – Билтен Врховног суда Србије из 2007. године;
- „Новине Закона о раду“ – Билтен Врховног суда Србије из 2005. године
- „Валоризација динарских банкарских депозита“ – Билтен Врховног суда Србије  из 2003. године;
- „Тужба за утврђење“ – Билтен Врховног суда Србије из 2002. године;
- „Странке у парничном поступку“ – Билтен Врховног суда Србије из 2001. године.
Учесник у изради коментара и сентенци публикација Врховног суда Србије и Апелационог суда у Београду

Страни језици
Енглески језик

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)