Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

МИЛЕНА РАШИЋ

Лични подаци
Датум рођења: 5. август 1963. године
Место рођења: Београд

Образовање и квалификације
Правосудни испит положила 26. априла 1988. године;
дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду 15. септембра 1986. године.

Радно искуство
од јануара 2010. године, судија Апелационог суда у Београду:

од децембра 2001. године, судија Окружног суда у Београду:

  • од октобра 2005. године судија Посебног одељења за организовани криминал,
  • од децембра 2001. године судија Кривичног одељења;

од децембра 1989. године, судија Општинског суда у Обреновцу;
- од априла 1987. године, приправник, а затим и стручни сарадник у Општинском суду у Обреновцу.

Сертификати
- Сертификат – тренер о етици и сукобу интереса у правосуђу,
- Сертификат – основе права Европске уније и
- Сертификат о поседовању посебних знања из области права детета и преступништва младих.

Остале активности у области правосуђа
- предавач у оквиру Правосудне академије у пројектима „Имплементација Законика о кривичном поступку“ и „Етика у правосуђу“ и
- члан комисије за завршни испит на Правосудној академији. 

Публикације и остали радови
- „Проблеми у примени Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела „ (Билтен ВКС – а, бр. 2/18);
- „Тероризам – кривична дела у нашем законодавству“ (Билтен Врховног касационог суда РС, бр. 2/16) и 
- „Привремено и трајно одузимање имовине проистекле из кривичног дела“ (Билтен Правосудне академије).

Страни језици
- Енглески језик

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)