Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

ПЕРСИДА ЈОВАНОВИЋ

Лични подаци
Датум рођења: 1. мај 1956. године
Место рођења: Смедерево

Образовање и квалификације
Правосудни испит положила 1980. године;
дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду 1979. године.

Радно искуство
- од новембра 2013. године судија Апелационог суда у Београду:
      • од јула 2015. године, заменик председника суда, председник и судија Грађанског одељења за радне спорове и члан Редакцијског одбора Билтена Апелационог суда у Београду;
      • од септембра 2014. године, заменик председника суда, заменик председника Одељења за радне спорове и судија тог Одељења, заменик руководиоца Oдељења судске праксе за Грађанско одељење за радне спорове и члан Редакцијског одбора Билтена Апелационог суда у Београду;
      • од новембра 2013. године судија Грађанског одељења за радне спорове.
- од јануара 2010. године судија Апелационог суда у Новом Саду где је била и  председник Одељења за радне спорове, а такође је била укључена и у рад Одељења судске праксе за материју радних спорова;
- од јуна 1996. године судија Окружног суда у Панчеву где је поступала као судија у грађанској материји, материји радних спорова и по тужбама за заштиту права интелектуалне својине:
- од 2004. године портпарол суда;
- од 2001. године заменик председника Грађанског одељења.
- од фебруара 1983. године судија у Општинском суду у Панчеву;
- од фебруара 1981. године стручни сарадник у Општинском суду у Панчеву;
- од октобра 1979. године приправник у Општинском суду у Панчеву.

Сертификати
- Сертификат за поступање у споровима из породичних односа;
- Сертификат о завршеном курсу за интелектуалну својину;
- Сертификат за односе са јавношћу.

Публикације и остали радови
- 2012 године „Уговор о раду“ (објављен у Билтену Врховног касационог суда)

Остале активности
- 2007. и 2008. године била предавач из области породичног права у организацији Правосудног центра;
- 2004. године била предавач из облигационог права у организацији Правосудног центра;
- од 2002. године била председник Одељења Друштва судија Србије за подручје Окружног суда у Панчеву;
- учесник многих домаћих и међународних семинара.

Страни језици
Говори енглески и користи се француским језиком 

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje