Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

СОЊА МАНОЈЛОВИЋ

Лични подаци
Датум рођења: 03. јул 1951. године
Место рођења: Зрењанин
 
Образовање и квалификације
Правосудни испит положила 1976. године.
дипломирала на Правном факултету у Београду 1974. године

Радно искуство
- од јануара 2010. године судија Апелационог суда у Београду:

 - од 2002. године судија у Врховном суду Србије;
- од 1995. године судија у Окружном суду у Београду;
- од 1978. године судија у Четвртом општинском суду у Београду;
- од септембра 1977. године стручни сарадник у Окружном суду у Београду;
- од марта 1977. године стручни сарадник у Четвртом општинском суду у Београду;
- од јула 1975. године приправник у Четвртом општинском суду у Београду.

Сертификати
- Сертификат о поседовању посебних знања из области права детета и преступништва младих

Остале активности у области правосуђа
- члан Надзорног одбора Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу;
- члан Сталне координационе групе за надзор над спровођењем Националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма;
- члан Комисије за лустрацију;
- члан радне групе за израду Судског пословника;
- учесник у раду великог броја научних скупова, стручних саветовања и округлих столова организованих у вези са суђењем за организовани криминал, за ратне злочине, заштиту основних људских права и слобода, материју информисањем и правосуђем, и скоро свих питања везаних за кривичнопроцесно и кривичноматеријално законодавство;
- у Врховном суду Србије била члан Великог персоналног већа;
- у оквиру Правосудног центра у Београду као предавач, обављала послове везане за имплементацију нових законских прописа, хармонизацију кривичног законодавства Републике Србије са европским законодавством и ратификованим међународним конвенцијама и уговорима, као и материје везане за заштиту основних људских права и слобода;
- била члан Радне групе за израду Закона против прања новца и финансирања тероризма;
- била члан Радне групе за израду Националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма.

Публикације и остали радови
- „Нека спорна питања и дилеме код малолетничког кривичног законодавства“;
- „Неки аспекти вештачења као доказа у кривичном поступку“;
- „Људске слободе и притвор“;
- „Правни лекови и поједностављене форме поступања у кривичним стварима“;
- „Систем правних лекова у кривичном поступку“;
- „Кривична дела против службене дужности“;
- „Кривично дело кршење закона од стране судије“;
- „Алтернативне кривичне санкције“;
- „Мере обезбеђења присуства окривљеног лица и ефикасност кривичног поступка“;
- „Понављање кривичног поступка“;
- „Временско важење кривичног законодавства – примена блажег закона“.

Страни језици
Енглески и руски језик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)