Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

СПОМЕНКА ЗАРИЋ

Лични подаци
 
Датум рођења: 07. јануар 1956. године
Место рођења: Горњи Милановац
 
Образовање и квалификације
Правосудни испит положила 1984. године са одликом;
1978. године завршила семестрални курс из међународног јавног права на Академији при Међународном суду правде у Хагу;
дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду са просечном оценом 9,20.

Радно искуство
- од јануара 2010. године, судија Апелационог суда у Београду:
   • од јануара 2012. године судија Грађанског одељења и члан Редакцијског одбора Билтена Апелационог суда у Београду;
   • од јануара 2010. године председник и судија Грађанског одељења и члан Редакцијског одбора Билтена Апелационог суда у Београду;
   • од јануара 2010. године судија Грађанског одељења Апелационог суда у Београду;
- од августа 2004. године судија Врховног суда Србије;
- од јула 1994. године судија Окружног суда у Београду;
- од октобра 1986. године судија Првог општинског суда у Београду;
- од априла 1984. године стручни сарадник у Првом општинском суду у Београду;
- од јануара 1983. године приправник у Првом општинском суду у Београду. У том својству изабрана за председника Радне јединице стручних сарадника и приправника у том суду.

Сертификати
- Сертификат о стратешком планирању управљања поступком;
- Сертификат за поступање у споровима из породичних односа.

Остале активности у области правосуђа
-
од 2010. године члан Управног одбора Правосудне академије;
- од 2005. године члан Консултативног већа европских судија (ССЈЕ) испред Републике Србије;
- члан Управног одбора Друштва судија Србије од 11. марта 2006. године, а Председништва Управног одбора Друштва судија Србије од 12. маја 2006. године;
- члан Комисије Друштва судија Србије за уставна питања од 17. марта 2004. године и члан Секције за грађанско право од 28. јануара 2004. године;
- члан радне групе Грађанског одељења Врховног суда Србије која је израдила примедбе и предлоге на радне верзије Закона о судијама, Закона о уређењу судова и Закона о високом савету судства; 
- учесник бројних стручних скупова у земљи и иностранству (Канада, Италија, Естонија, Португалија, Босна и Херцеговина, Француска);
- 2007. године учесник у раду Правне клинике Правног факултета у Београду где је била и предавач на тему „Професионална етика судија и адвоката“, а на основу Протокола о сарадњи Врховног суда Србије и Правног факултета у Београду;
- 2006. и 2007. године члан Радне групе Министарства правде за израду нацрта Закона о међународној правној помоћи у грађанским стварима; 
- од 2005 до 2008. године  члан пројектног тима „Вредновање рада судија“;
- 2005. године члан жирија на традиционалном такмичењу студената правних факултета у Србији у познавању међународног јавног права;
- 2005. године учесник на пројекту „Студентска пракса“, у организацији удружења Млади правници Србије, Фонда за отворено друштво и ABA/CEELI; 
- 2004. године ангажована од стране Правосудног центра на обуци и стручном усавршавању судија из области накнаде штете;
- од 2002. до 2004. године учесник пројекта „Програм подршке независном и непристрасном судству“, у организацији Међународне комисије правника (ICJ) – Канадска секција и Фонда Центар за демократију;
- 1973. године изабрана од стране UNESCO - а за представника бивше СФРЈ на Првој међународној конференцији о образовању омладине и заштити животне средине одржаној у Вашингтону и Чикагу.

Публикације и остали радови
учесник у доношењу следећих Мишљења (Opinions) Консултативног већа европских судија:
• Мишљење број 12 (2009. година) Однос између судија и јавних тужилаца;
• Мишљење број 11 (2008. година) Квалитет судских одлука;
• Мишљење број 10 (2007. година)
Високи савет судства у служби             друштва;
• Мишљење број 9 (2006. година)
Улога националних судија и обезбеђењу делотворне примене међународног и европског права;
• Мишљење број 8 (2006. година)
Улога судија у обезбеђењу заштите људских права у контексту борбе против тероризма;
• Мишљење број 7 (2005. година)
Правосуђе и друштво;
коаутор књиге „Вредновање рада судија“ (2007. година);

Стручни радови:
- „Вредновање квалитета судских одлука“ (2008. година);
- „Проблеми денационализације у Србији“ (2008. година);
- „Суђење у разумном року и квалитет судских одлука“ (2008. година);
- „Одговорност судија за накнаду штете“ (2008. година);
- „Независност судства и искушења транзиције“ (2007. година);
- „У сусрет новом Уставу – правосуђе, дан после“ (2006. година);
- „Посебна правила поступка у споровома мале вредности“ (2005. година);
- „Смрт странке и ток парничног поступка“ (2002. година);

Страни језици
Говори енглески, француски и шпански језик, користи се италијанским

 

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)