Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

ВЕРОЉУБ ЦВЕТКОВИЋ

Лични подаци
Датум рођења: 19. новембар 1953. године
Место рођења: Зајечар

Образовање и квалификације
Правосудни испит положио 1980. године;
дипломирао на Правном факултету Универзитета у Нишу 1978. године.

Радно искуство
- од јануара 2010. године, судија Апелационог суда у Београду:

- 2005. године, судија Врховног суда Србије;
- 1994. године, судија Окружног суда у Зајечару;  
- 1981. године, судија Општинског суда у Бору;  
- 1978. године, приправник, а затим и стручни сарадник у Општинском суду у Бору.  

Сертификати
Сертификат о поседовању посебних знања из области права детета и преступништва младих

Остале активности у области правосуђа
2005. и 2006. године, био ангажован као предавач о кривичном делу трговине људима, а у организацији мисије ОЕБС – а и Друштва судија Србије  

Публикације и остали радови
стручни радови и публикације објављени у Билтену Врховног суда Србије;
излагао више реферата на стручним скуповима и саветовањима (нпр. кривично дело силовања, продужено кривично дело, скривљена неурачунљивост и друго);

Страни језици
Руски и немачки језик

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)