Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

ЗОРАН САВИЋ


Лични подаци
Датум рођења: 9. јануар 1958. године
Место рођења: Београд

Образовање и квалификације
Правосудни испит положио 1982.  године;
дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду  1981. године.

Радно искуство
- од 2010. године судија Апелационог суда у Београду:


- од 2009. године заменик председника Врховног суда Србије;
- од 2003. године судија Врховног суда Србије;
- од 1999. до 2001. године председник Првостепеног кривичног одељења Окружног суда у Београду;
- од 1997. године судија Окружног суда у Београду;  
- од 1987. године судија Првог општинског суда у Београду;  
- од 1983. године стручни сарадник у Окружном суду у Београду;
- од 1981. године приправник у Трећем општинском суду у Београду.  

Сертификати
- Сертификат о поседовању посебних знања из области права детета и преступништва младих

Остале активности у области правосуђа
- председник Савета за праћење и унапређење рада у кривичним поступцима и извршењу кривичних санкција према малолетницима у Републици Србији;
- био члан радне групе за израду Закона о судским таксама;  
- био члан радне групе за едукацију и измене Законика о кривичном поступку;
- учесник многих семинара у земљи.  

Публикације и остали радови
- „Право на употребу језика и службени језик у употреби у кривичном поступку“

Страни језици
Енглески језик

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje