Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

ЗОРАНА ДЕЛИБАШИЋ

Лични подаци  
Датум рођења: 16. новембра 1959. године
Место рођења: Београд

Образовање и квалификације
Правосудни испит положила 1985. године;
дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду 1983. године.

Радно искуство
- од јануара 2010. године, судија  Апелационог суда у Београду:

- од јануара 2002. године, судија Окружног суда у Београду;
- од јануара 1998. до јануара 2002. године, руководилац Одељења судске праксе и члан Редакцијског одбора Билтена Петог општинског суда у Београду;
- од новембра 1992. године, судија Петог општинског суда у Београду;
- од октобра 1984. године, приправник, а затим и стручни сарадник у Петом општинском суду у Београду.

Сертификати
- Сертификат за поступање у споровима из породичних односа
- Сертификат за медијатора

Остале активности у области правосуђа

- предавач на Правосудној академији од 2010. године;

- предавач на Правној клиници Правног факултета Универзитета у Београду од 2010. године;
- члан радне групе Министарства правде Републике Србије за израду Посебног Протокола о поступању правосудних органа у заштити малолетних лица од злостављања и занемаривања (од 01. новембра 2008. године до 31. марта 2009. године);  
- члан радне групе за израду Модела комуникацијских стратегија (унутар и између служби) у вези са разменом информација о насиљу у породици, као и Модел механизма за (интерно и екстерно) праћење, надзор и процену ефеката заштите од насиља у породици, у организацији Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова;

- учесник регионалне конференције у Скопљу одржане 2014. године, у организацији Европског удружења судија и тужилаца.

Научно истраживачки рад:
•   „Програм развоја добрих пракси у области насиља у породици“ – учесник истраживања, за потребе Правног факултета Универзитета у Нишу, а у сарадњи са Аутономним женским центром из Београда, за 2007. и 2008. годину;
•   „Насиље у породици, препрека развоју“, Судска пракса, Београд, 30. март 2007. године;

Предавања:
•   у оквиру пројекта „Ка свеобухватном систему за сузбијање насиља над женама у Војводини“ на тему „Заштита од насиља у породици по Породичном закону“, Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова и то: за територију Окружног суда у Суботици 25. маја 2009. године и у Зрењанину 11. јуна 2009. године;
•   на Правном факултету Универзитета у Београду школске 2006/07, 2007/08 и 2008/09 предавач на Правној клиници на предмету Облигационо право;
•   обука судија, судијских помоћника и приправника у Правосудном центру за обуку и стручно усавршавање;
•   у 2007. години предавач на пет семинара из области Породичног закона у организацији Правосудног центра за обуку и стручно усавршавање;
•   у 2008. години предавач на четири семинара из области Накнаде штете, који поред Закона о облигационим односима обухватају и примену чл. 5. и 6. Европске конвенције за заштиту основних људских права и слобода;

Јавна саопштења:
•   „Примена Породичног закона, судска пракса Окружног суда у Београду, заштита у грађанском судском поступку“ (2007. година);
•   семинар у Дому Народне скупштине Републике Србије под називом „Аустријски модел интервенције у случајевима насиља у породици“ (29. јун 2007. године);
•   „Садржина пресуде у породичним споровима“, судијски дани у организацији Врховног суда Србије (2007. година);

Публикације и остали радови

- "Мишљење детета", коаутор са виши саветником Вишег суда у Београду, Љубинком Марковић, Билтен Апелационог суда у Београду (2014. година);
- „Неважност правних послова“, Билтен Окружног суда у Београду, бр. 55 (2001. година);  
- „Право на углед, част и приватност и заштита овох права“ (коаутор са Душанком Марјановић), Билтен Окружног суда у Београду, бр. 56 (2001. година);
- „Права детета у спору за заштиту права детета и у спору за вршење, односно лишење родитељског права“, Билтен Окружног суда у Београду, бр. 74 (2005. година);
- „Садржина пресуде у породичним споровима“, Билтен Врховног суда Србије, бр. 3, књига ИИ (2007. година);
- „Вредновање рада судија“ (група аутора), Друштво судија Србије (2005 – 2007 године).

Страни језици
Енглески језик

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)