Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

МР АЛЕКСАНДАР БАГАШ


Лични подаци
Датум рођења: 12. март 1975. године
Место рођења: Пећ
 

Образовање и квалификације

2019. године стекао звање магистра правних наука на Правном факултету Унивезитета у Приштини
правосудни испит положио 2001. године
дипломирао на Правном факултету Универзитета у Приштини 1997. године.


Радно искуство
од јануара 2010. године, судијски помоћник у Кривичном одељењу и Посебном одељењу за организовани криминал Апелационог суда у Београду;
од фебруара 2002. године, судијски помоћник у Првом општинском суду у Београду;
од априла 1999. године, секретар у Окружном суду у Пећи; 
од фебруара 1998. године, приправник у Окружном суду у у Пећи.

Сертификати
Сертификат о завршеној специјализацији Центра за безбедносне студије у области савремене методологије у борби против организованог криминала;

Публикације и остали радови

-"Кривично дело силовања - савремена схватања и изазови" (Правни факултет у Приштини)
- "Окривљени - осуђени сарадник у новом Законику о кривичном поступку" (Правни факултет Универзитета у Приштини)

- Научноистраживачка пракса „Остваривање имовинскоправног захтева у кривичном поступку за кривична дела из члана 195. КЗ РС и 201. КЗ РС на територији Првог општинског суда у Београду у периоду од 2001. до 2003. године“.

Страни језици
Енглески језик

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)