Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

МИРЈАНА ПИЉИЋ

Лични подаци
Датум рођења: 17. јануар 1979. године
Место рођења: Београд

Образовање и квалификације

2011. године стекла академски назив дипломирани правник - мастер из уже наследноправне научне области;
Правосудни испит положила 2006. године;
дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду 2003. године

Радно искуство
- од јануара 2010. године координатор за медије Апелационог суда, а такође поступа и као сарадник и то:

- од јула 2006. године судијски помоћник у Првом општинском суду у Београду;
- од јуна 2004. године судијски приправник у Првом општинском суду.

Остале активности у области правосуђа

- одлуком Министарства правде и државне управе од 2013. године именована за члана радне групе за израду радног текста за измену Судског пословника;

- одлуком Високог савета судства РС именована за члана радне групе која је израдила Комуникациону стратегију ВСС за период 2013 - 2015. година;

- од 2010. до 2015. године члан Поткомисије за реализацију и обављање непосредне контроле над спровођењем мера Програма за решавање старих предмета у Грађанском одељењу Апелационог суда у Београду;

- од 2010. године као сарадник Судске управе стални члан комисије за надзор управа нижестепених судова;

- од 2008. године до 2010. године координатор на пројекту „Унапређење доступности правде у судовима Републике Србије“ чији је корисник Први општински суд у Београду. Пројекат је рађен у сарадњи са Владом Краљевине Норвешке и Министарством правде Републике Србије.

Публикације и остали радови
- 2011. године "Тумачење завештања" (Правни факултет Универзитета у Београду);
- 2011. године "Притужба као делотворно правно средство" (Билтен Апелационог суда у Београду, бр. 2/11)
- Радови објављени у Билтену судске праксе Првог општинског суда у Београду, бр. 15 ISSN 1450-9202;
- 2004. године „Алтернативне мере казни затвора и модернизација кривичног законодавства“ (Правни факултет Универзитета у Београду).

Страни језици
Енглески језик

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)