Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

ОЛИВЕРА МЕМАРОВИЋ

Лични подаци
Датум рођења: 11. децембар 1979. године
Место рођења: Београд

Образовање и квалификације
Правосудни испит положила 2009. године;
2008. године стекла академски назив дипломирани правник-мастер из уже међународне-правне научне области;
дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду 2005. године.

Радно искуство
- од маја 2010. године, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду и то:
   * од октобра 2010. године у сарадњи Апелационог суда у Београду и ОЕБС – а ангажована на пројекту ОЕБС – а „Правда и ратни злочини“ и као судијски помоћник у Одељењу за ратне злочине,
   * од маја 2010. године судијски помоћник у Кривичном одељењу;
- од марта 2010. године, судијски помоћник у Првом основном суду у Београду;
- од јануара 2010. године, приправник у Првом основном суду у Београду;
- од октобра 2006. године, приправник у Трећем општинском суду у Београду.

Публикације и радови
- Мастер рад „Поступак пред Судом равде Европских заједница поводом предлога суда државе чланице да Суд правде Европских заједница одлучи о претходном питању“  (Правни факултет Универзитета у Београду), 2008. године

Страни језици
Енглески, француски и руски језик

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)