Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

17. март 2023. године
РОДОЉУБ ПЕТРОВИЋ И ДР.

ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Пресудом Вишег суда у Смедереву К 35/19 од 5. октобра 2022. године окр. Родољуб Петровић је због извршења кривичног дела тешко убиство из члана 114, став 1, тачка 5. КЗ и кривичног дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348, став 4. КЗ осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 40 година, те му је изречена мера безбедности одузимања предмета и то једне ручне бомбе М52, док је окр. Санела Петровић због извршења кривичног дела тешког убиства помагањем из члана 114, став 1, тачка 5. КЗ осуђена на казну затвора у трајању од 18 година. Оштећени су ради остваривања имовинско-правних захтева упућени на парницу.

Окривљени Родољуб Петровић је оглашен кривим што је 22. децембра 2018. године, у Смедереву, лишио живота из користољубља пок. Милана Филиповића, а окр. Санела Петровић истом помогла у извршењу кривичног дела, на тај начин што су, по претходном договору да лише живота пок. Милана Филиповића и да од њега одузму сав новац и друге драгоцености које код њега пронађу, те га је окр. Санела Петровић мобилним телефоном позвала да дође до куће у Смедереву, те када је пок. Милан Филиповић дошао окр. Санела Петровић је по договору са окр. Родољубом Петровићем отишла да сачека пок. Милана Филиповића који се тада налазио код паркинг сервиса, што је она учинила, те се са њим састала, а затим га је одвела у двориште у ком се налази кућа у коме је становала са окр. Родољубом и када су улазили у њихов стан који се налази у сутерену куће окр. Родољуб, који је био сакривен иза степеништа је пришао пок. Милану са леђа и металним делом лопате га је ударио једном у пределу главе од којег ударца је пок. Милан пао, те се подигао и почео да бежи кроз двориште, али га је окр. Родољуб сустигао и више пута га је ударио по пределу главе, а затим га је ударао рукама по телу и глави, а шакама му је стезао врат и у уста му је ставио радничке рукавице, од којих удараца су наступиле повреде услед којих је наступила смрт, да би потом из гардеробе пок. Милана из комби возила којим се покојни довезао у Смедерево узели сав новац и неке од ствари које су се налазили у комби возилу, а да би сакрили извршење кривичног дела окривљени су заједно отишли у Београд, те је окр. Родољуб од рентакар агенције изнајмио путничко возило којим су се довезли до куће у Смедереву у којој су становали, где је окр. Родољуб претходно усмртио пок. Милана, да би након тога подобним оруђем пок. Милану одсекао руке у раменима и зглобовима и ноге до изнад колена, након чега је тело умотао у најлон црне кесе за смеће, као и руке и делове доњих екстремитета, да би све то умотао у тепих, те су наведени тепих са телом пок. Милана изнели из куће и ставили у изнајмљено путничко возило, након чега је окр. Санела по договору са окр. Родољубом такси возилом ишла напред, с тим што је у једном тренутку послала поруку да на путу нема полиције, док је за њом изнајмљеним возилом ишао окр. Родољуб, те је окр. Санела из такси возила изашла после такозваног лежећег полицајца у Радинцу близу железничке станице и ту је по договору чекала окр. Родољуба који је одвезао изнајмљено возило до тзв. Црвене реке, односно до канала у који отичу отпадне воде из железаре и то до насипа у близини моста, те је изнео тело пок. Милана из возила са деловима тела који су били одсечени и стављени у црне пластичне вреће, а претходно били умотани у тепих, те га је са моста бацио у канал, да би потом изнајмљеним путничким возилом пошао у Смедерево да би стао у Радинцу где га је чекала окр. Санела и повезао је, те су се затим возилом одвезли у Смедерево, а након тога је окр. Родољуб комби возило којим се довезао пок. Милан одвезао и оставио у Пожаревцу на пакркинг простору, док је изнајмљено возило опрао од крви и других трагова и вратио га рентакар агенцији.

ПОДНОСИОЦИ ЖАЛБЕ

Виши јавни тужилац у Смедереву, окривљени и његови браниоци.

ДРУГОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Апелациони суд у Београду, након одржане седнице већа, дана 9. фебруара 2023. године донео је решење Кж1 1210/22 којим је, усвајањем жалби Вишег јавног тужиоца у Смедереву и по службеној дужности у односу на окр. Родољуба Петровића, укинуо првостепену пресуду и предмет вратио првостепеном суду на поновни поступак. Према окривљенима продужен је притвор до даље одлуке суда.

По налажењу Апелационог суда, првостепена пресуда донета је уз битне повреде одредаба кривичног поступка будући да је изрека пресуда неразумљива, противречна датим разлозима, док су у пресуди изостали разлози о чињеницама које су предмет доказивања, а разлози који су дати су међусобно противречни због којих је и чињенично стање остало погрешно и непотпуно утврђено, а од чега зависи и правилна примена закона, па стога није могуће испитати законитост и правилност пресуде.

По оцени Апелационог суда, из описа радњи окр. Санеле Петровић описани су сви битни елементи саизвршилаштва као облика саучесништва у кривичном делу. Наиме, првостепени суд утврђује постојање договора између окривљених да „намаме“ пок. Филиповића, поделу улога у остварењу заједничког плана лишењу живота оштећеног, како би од њега одузели новац и вредне ствари које је донео из иностранства, затим чињеницу да окр. Санела са окр. Родољубом дели део новца добијен продајом ствари и користи за плаћање кирије и учествује са више радњи у континуитету у прикривању трагова кривичног дела заједно са окр. Родољубом, сакривајући тело покојног, које је окр. Родољуб претходно исекао на делове. Дакле, бројност, карактер и природа описаних радњи за које првостепени суд утврђује да их је окр. Санела извршила и за које је оглашава кривом, затим свест о заједничком деловању са окр. Родољубом и њена кључна улога у довођењу покојног оштећеног до самог места извршења кривичног дела и омогућавања окр. Родољубу да оштећеног лиши живота указује да окр. Санела са умишљајем битно допринела извршењу кривичног дела, а што представља саизвршилаштво као облик саучесништва у кривичном делу. Стога се за сада не може прихватити ни закључак првостепеног суда да је окривљена при овако утврђеном чињеничном стању поступала као помагач.  


 

17. март 2023. године
ПРЕДРАГ ПЕТРОВИЋ

ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Пресудом Вишег суда у Београду К 338/21 од 10. октобра 2022. године окр. Предраг Петровић је због извршења кривичног дела убиство осуђен на казну затвора у трајању од 12 година. Породица оштећеног је ради остваривања свог имовинско-правног захтева упућена на парницу.

Окривљени Предраг Петровић је оглашен кривим што је 16. јуна 1994. године, у Београду, лишио живота сада пок. Милибора Петровића, на тај начин што је заједно са два НН лица дошао до стана где је живео оштећени и након што је разбио стакло на улазним вратима стана, кроз отвор, из пиштоља испалио један пројектил у правцу оштећеног који се налазио у стану и који је услед дејства испаљеног пројектила задобио повреде услед којих је преминуо.

ПОДНОСИОЦИ ЖАЛБЕ

Окривљени и његови браниоци. 

ДРУГОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Апелациони суд у Београду, након одржане седнице већа, дана 9. фебруара 2023. године донео је решење Кж1 1286/22 којим је укинуо првостепену пресуду и предмет вратио првостепеном суду на поновно суђење. Према окривљеном притвор је продужен до наредне одлуке првостепеног суда.

По налажењу Апелационог суда, првостепена пресуда је донета уз битне повреде одредаба кривичног поступка, будући да је изрека ожалбене пресуде противречна датим разлозима, док су у погледу чињеница које су предмет доказивања у обраложењу првостепене пресуде изостали разлози, а разлози који су дати су нејасни и међусобно противречни, због чега је и чињенично стање остало погрешно и непотпуно утврђено, па стога није могуће испитати законитост и правилност пресуде.


 

9. март 2023. године
ЖЕЉКО УРБАН

ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Пресудом Вишег суда у Београду К 86/21 од 30. јуна 2022. године окр. Жељко Урбан је ослобођен од оптужбе да је извршио продужено кривично дело обљуба са дететом из члана 180, став 1. КЗ.

ПОДНОСИОЦИ ЖАЛБЕ

Виши јавни тужилац у Београду.

ДРУГОСТЕПЕНА ОДЛУКА

Апелациони суд у Београду, након одржане седнице већа, дана 9. фебруара 2023. године донео је пресуду Кж1 995/22 којом је одбио као неосновану Вишег јавног тужиоца у Београду и потврдио првостепену пресуду.

По налажењу Апелационог суда, правилно је првостепени суд оценио да у доказном поступку није изведен ни један доказ који директно, јасно и непосредно указује да је окривљени извршио продужено кривично дело обљуба са дететом како му се то оптужницом ставља на терет, нити је Виши јавни тужилац у Београду доставио какав материјални доказ да је окривљени од маја до септембра 2020. године у Београду, у више наврата извршио обљубу и са њом изједначен циљ са дететом, малолетном оштећеном на начин како је то ближе описано оптужницом. С тим у вези правилно је првостепени суд анализирао и ценио како појединачно тако и у вези са другим доказима изведеним у току доказног поступка, исказ оштећене која је свој исказ на главном претресу променила у односу на исказ који је дала у истрази пред Вишим јавним тужилаштвом у Београду, при чему се у погледу битних чињеница која чине обележја бића кривичног дела за које се окривљени терети у овом кривичном поступку, тј. радње извршења кривичног дела за које се окривљени терети, оштећена никада није изјаснила, па у недостатку других материјалних доказа који би евентуално потврдили наводе оптужног акта, првостепени суд није могао донети другачију одлуку у овој кривично-правној ствари.


 

 

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje