Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

3. октобар 2010. године

Саслушање сведока и у стану 
 

Нацрт новог Законика о кривичном поступку по први пут у српско кривично законодавство уводи институт под називом посебно осетљиви сведок, што ће, како се очекује, олакшати рад суда у заштити жртава кривичних дела, болесних учесника у поступку, деце, односно малолетника.

– Приликом одређивања статуса посебно осетљивог сведока неком лицу, суд ће имати у виду његов узраст, животно искуство, начин живота, здравствено, односно психичко стање, као и последице које је на њега оставило извршење кривичног дела. Закон оставља могућност не само да се такав сведок испита преко видео линка, већ он може свој исказ судском већу да да и у свом стану или у просторији која њему одговара. Уколико суд одобри, саслушању могу да присуствују тужилац и одбрана, али, у одређеним случајевима, они не могу директно то да чине, већ преко судског већа или психолога – објашњава за „Блиц недеље“ судија Радмила Драгичевић-Дичић, председница Апелационог суда у Београду и члан радне групе за израду новог ЗКП-а.


Значајна новина је и то што ће позиве окривљеном суд убудуће достављати не само преко позивара, већ и електронским путем, односно преко интернета.


– Уручивање позива окривљеном и странкама је постало готово немогуће. Зато смо се определи за решења која ће ојачати њихову обавезу према суду и отклонити овај проблем који је већ годинама права рак-рана и кривичног и грађанског поступка у Србији. Осим електронске доставе, нови ЗКП проширује и круг лица која могу да приме позив. На тој листи се, поред чланова домаћинства окривљеног, налазе и домар, комшија, председник кућног савета... Позив окривљеном може да преда и неко од саучесника у кривичном делу за које се заједно терете. Поред тога, нови ЗКП строже поставља обавезу окривљеног да обавести суд о свакој промени адресе – каже за „Блиц недеље“ председница Драгичевић-Дичић.


Она посебно наглашава да ће увођењем тужилачке истраге са леђа делилаца правде бити скинуто бреме преузимања улоге органа гоњења због нејасне, неуверљиве, непрецизне и на „климавим ногама“ постављене оптужнице.


– У случајевима када је тужилац био неактиван у току истраге или приликом доказивања оптужнице, суд је до сада, по службеној дужности, био обавезан да изводи доказе у корист оптужнице. Тако је суд довођен у положај због кога је некада могло да се постави питање његове непристрасности. У тако деликатним ситуацијама сам се као судија налазила неколико пута. Решење с тужилачком истрагом сматрам добрим, јер ће убудуће терет доказивања оптужнице бити на тужиоцу. Међутим, суду је остављена могућност да у изузетним случајевима,пре свега због правичности, сам изводи доказе – истиче председница београдског Апелационог суда.


У новом ЗКП-у остала је одредба о јемству као замени за притвор, коју судска пракса још није у довољној мери прихватила.


– До сада суд није могао да јавно каже и одреди висину јемства за пуштање неког лица из притвора, већ је само прихватао или одбијао оно што је нудила одбрана ,односно окривљени. Убудуће ће ситуација бити другачија, па ће суд сам одређивати износ да би се неко нашао на слободи. Да би определио висину јемства, суд ће морати тачно да утврди имовинско стање окривљеног, његових ближих сродника или лица које нуде јемство. На висину јемства утицаће и тежина кривичног дела, као последице настале његовим извршењем – наводи судија Драгичевић-Дичић.

Издвојено мишљење
Нови ЗКП омогућава судијама Врховног касационог суда и апелационих судова у Србији да приликом одлучивања не само издвоје своје мишљење, већ и да се такво мишљење, образложено и у писменој форми, јавно објави уз пресуду.

Краће пресуде
Судијама ће умногоме олакшати посао одредбе новог Законика о кривичном поступку које их више не обавезују да приликом писања пресуде дају широко образложење.
– У не малом броју случајева судије ће у пресудама писати кратко образложење. Ову могућност одређиваће тежина кривичног дела, признање окривљеног и сагласност странака да не траже писмени отправак – каже председница Апелационог суда у Београду.

(Преузето од дневних новина “Блиц”)

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)