Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

ПРАВНИ ЗАКЉУЧАК


Продужени рок застарелости потраживања ратне штете из чл. 377. став 1. Закона о облигационим односима почиње да тече од дана извршења кривичног дела.

Рок за истицање захтева за накнаду штете, настале извршењем кривичног дела одговара законском року за застарелост кривичног гоњења, који се може продужавати у случају прекида или застоја кривичног гоњења, али не и по општим правилима облигационог права о прекиду и застоју застаревања.

        (Закључак усвојен на седници Грађанског одељења Апелационог суда у Београду 02.11.2010. године)

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)