Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
О Д Л У К А
 
Мења се Закључак Грађанског одељења Апелационог суда у Београду усвојен на седници Грађанског одељења Апелационог суда у Београду од 02.11.2010. године, тако што се из текста другог става закључка који гласи “Рок за истицање захтева за накнаду штете, настале извршењем кривичног дела одговара законском року за застарелост кривичног гоњења, који се може продужавати у случају прекида или застоја кривичног гоњења, али не и по општим правилима облигационог права о прекиду и застоју застаревања ” ставља ван снаге последњи део који се односи на непримењивање општих правила облигационог права о прекиду и застоју тока рока застарелости.
 
(Одлука донета на седници Грађанског одељења Апелационог суда у Београду 17.12.2013. године)
Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)