Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

ПРАВНИ ЗАКЉУЧЦИ ГРАЂАНСКОГ ОДЕЉЕЊА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ УТВРЂЕНИ НА СЕДНИЦИ ОД 5. ФЕБРУАРА 2010. ГОДИНЕ


I

Aпелациони суд је надлежан да одлучује о жалбама на решење општинских судова донетих у грађанскоправним споровима у којима вредност предмета спора побијаног дела предалзи динарску противвредност 100.000,00 (стохиљада) евра по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења тужбе.

II

Апелациони суд није надлежан да одлучује о жалбама на решења општинских судова донетих из породичних односа, изузев у споровима о оспоравању или утврђивању очинства и материнства.

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)