Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

НЕМЕЂУНАРОДНИ ОРУЖАНИ СУКОБ (Члан 142. КЗСРЈ)

Немеђународни оружани сукоб је уређен како домаћим, тако и међународним правом који се односи на људска права, посебно и чланом 3. заједничким за све Женевске конвенције из 1949. године, Допунским протоколом II.

Из образложења:

По оцени Апелационог суда правилно је првостепени суд поступио када је оружани сукоб на подручју Вуковара у то време оквалификовао као немеђународни оружани сукоб, који заправо представља сукоб на територији једне државе (тада још увек једино међународно признате државе - СФРЈ), где оружане снаге друге државе не учествују у војним операцијама. Немеђународни оружани сукоб је уређен како домаћим, тако и међународним правом који се односи на људска права, затим посебно и чланом 3. заједничким за све Женевске конвенције из 1949. године, Допунским протоколом II, другим посебним уговорним правилима која се односе на унутрашњи оружани сукоб и правилима међународног обичајног права.

(Пресуда Апелационог суда у Београду - Већа за ратне злочине - Кж1 По2 1/10)

Аутори правног схватања израженог у одлукама Већа за ратне злочине Апелационог суда у Београду: 
др Миодраг Мајић, руководилац судске праксе у Одељењу за Ратне злочине и Росанда Џевердановић - Савковић, виши судијски сарадник

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)