Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Arhiva

28. novembar 2019. godine
IGOR RODIĆ

PRVOSTEPENA PRESUDA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 275/18 od 13. juna 2019. godine okr. Igor Rodić je zbog izvršenja krivičnog dela ubistvo u pokušaju iz člana 113. KZ u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. stav 4. KZ osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 7 godina i 6 meseci. Oštećeni je radi ostvarivanja svog imovinsko-pravnog zahteva upućen na parnicu.

Okrivljeni Igor Rodić je oglašen krivim što je 11. januara 2018. godine, u Beogradu, neovlašćeno nosio pištolj kojim je istog dana, u stanju bitno smanjene uračunljivosti, pokušao da liši života Aleksandra Vlajića, prema kome je istraga obustavljena, na taj način što se zajedno sa B.B. i M.N, vozilom kojim je upravljao B.B, dovezao do stana Vlajića kako bi sa njim raspravio da li mu je tog jutra probušio gume na autu i da li ima nameru da mu vrati novac koji duguje, pri čemu su B.B. i M.N. ostali u blizini parkiranog vozila, a okrivljeni došao do ulaznih vrata stana, kucao na vrata, pa kako Vlajić nije otvorio ista, snagom tela je razvalio prihvatnik brave vrata i ušao u stan, u kom momentu je Vlajić iz pištolja u pravcu okrivljenog ispalio projektil i pogodio ga u delu trbuha, usled čega je Rodić  zadobio tešku telesnu povredu, nakon čega je ispalio još jedan projektil u pravcu okrivljenog, a potom zatvorio vrata između spavaće sobe u kojoj se nalazio i trpezarije u kojoj je bio okr. Rodić, u kom momentu je okrivljeni, u stanju povišene afektivne napetosti sa sadržajem straha visokog intenziteta, iz trpezarije, kroz ova zatvorena vrata, iz pištolja na udaljenosti do oko 20 cm od vrata, ispalio projektil u pravcu gde je neposredno pre toga stajao Vlajić i pogodio ga u predelu glave, usled čega je Vlajić zadobio tešku telesnu povredu, da bi okrivljeni, nakon izlaska iz stana, ispalio još dva projektila koji su probili ulazna vrata stana i načinili oštećenja na kuhinjskom zidu, a potom se sa B.B. i M.N. vozilom udaljio sa lica mesta.

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu, okrivljeni i njegovi branioci.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 25. oktobra 2019. godine doneo je presudu Kž1 829/19  kojom je preinačio prvostepenu presudu, u pogledu odluke o krivičnoj sankciji u odnosu na krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348, stav 4. KZ i okr. Igora Rodića zbog izvršenja ovog krivičnog dela osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 meseci, dok je u delu u kom je okrivljeni oglašen krivim zbog izvršenja krivičnog dela ubistvo u pokušaju iz člana 113. KZ prvostepena presuda ukinuta i predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

Po nalaženju Apelacionog suda, u delu u kome je prvostepena presuda ukinuta, osnovano se žalbom okrivljenog i njegovih branilaca ističe da je prvostepena presuda zahvaćena bitnom povredom odredaba krivičnog postupka imajući u vidu da je izreka presude protivrečna sama sebi, da su razlozi presude protivrečni izreci, da u obrazloženju presude nisu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama, kao i da su razlozi navedeni u obrazloženju presude potpuno nejasni i u znatnoj meri protivrečni. Osim toga, osnovano se navedenim žalbama ukazuje da je prvostepena presuda u tom delu doneta i na osnovu pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.


 

13. novembar 2019. godine
JOVAN VUKOTIĆ

PRVOSTEPENA PRESUDA

Rešenjem Višeg suda u Beogradu Kre. 10/19 – Kv. 3118/19 od 26. septembra 2019. godine utvrđeno je da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje pravosudnim organima Crne Gore okr. Jovana Vukotića, a na osnovu molbe za izručenje Ministarstva pravde Crne Gore od 8. maja 2019. godine, radi vođenja krivičnog postupka pred Višim sudom u Podgorici, zbog krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju i krivičnog dela držanje oružja i eksplozivnih materija.

PODNOSIOCI ŽALBE

Branilac okrivljenog.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu 31. oktobra 2019. godine godine doneo je rešenje Kž-Kre 27/19 kojim je uvažio žalbu branioca okrivljenog i ukinuo prvostepeno rešenje, te predmet vratio prvostepenom sudu na ponovni postupak i odlučivanje.

Po nalaženju Apelacionog suda, osnovano je izjavljenom žalbom branioca okrivljenog ukazano sudu na činjenicu da rešenje ne sadrži razloge o činjenicama koje su predmet dokazivanja, odnosno u njemu postoji odsustvo razloga o odlučnim činjenicama, zbog čega je doneto uz bitnu povredu odredaba krivičnog postupka.

Naime, između Republike Srbije i Republike Crne Gore je zaključen ugovor o izručenju 29. maja 2009. godine, a zatim i 29. oktobra 2010. godine, ugovor o izmenama i dopunama prethodno zaključenog ugovora o izručenju, a koji ugovori su potvrđeni i koji su u konkretnom slučaju pravilno primenjeni u pitanjima koja su tim ugovorima uređena. Međutim, osnovano je izjavljenom žalbom ukazano na to da ovim ugovorima nisu propisane pretpostavke za izručenje okrivljenog stranoj državi, već su te pretpostavke propisane odredbom člana 16. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, sledom čega se primena ove odredbe Zakona u konkretnom slučaju, ne može zanemariti. Kako sud ovu odredbu Zakona nije primenio to je propustio da u ožalbenom rešenju da razloge o svim odlučnim činjenicama nužnim za donošenje pravilne i zakonite odluke u ovoj krivičnopravnoj stvari, zbog čega je rešenje moralo biti ukinuto.


 

1. novembar 2019. godine
VLADISLAV ILIĆ I DR.

PRVOSTEPENA PRESUDA

PPresudom Višeg suda u Smederevu K broj 16/18 od 15. oktobra 2018. godine zbog izvršenja produženog krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 227, stav 3. KZ (od čega okr. Novović, Kostadinović i Mandić pomaganjem) okr. Vladislav Ilić je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 9 meseci, okr. M. I. je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 3 meseca, okr. Željko Novović, Mirko Kostadinović i Svetozar Mandić su osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po 1 godinu, dok je okr. S. Đ. osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine, te je od okrivljenih oduzeta protivpravna imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog dela i to od Vladislava Ilića u iznosu od 43.620.129,60 dinara, od okr. M. I. u iznosu od 20.637.548,oo dinara i od okr. S. Đ. u iznosu od 238.091.541,51 dinar.

Okrivljeni Vladislav Ilić je oglašen krivim što je:

  • tokom 2007. godine, u Smederevu, kao odgovorno lice, vlasnik i direktor preduzeća „Ponta trejd“ d.o.o. sa sedištem u Smederevu, „NS arva“ d.o.o. sa sedištem u Novom Sadu, „Ponta komerc“ d.o.o. sa sedištem u Beogradu i „A.T.K.“ d.o.o. sa sedištem u Subotici iskorišćavanjem svog položaja odgovornog lica, sebi i svom preduzeću pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 20.885.436,62 dinara,
  • tokom maja meseca 2007. godine, u Beogradu i Smederevu, kao odgovorna lica, i to okr. Željko Novović u svojstvu vlasnika i direktora preduzeća „ING LTD Internacional“ sa sedištem u Beogradu, i okr. Vladislav Ilić u svojstvu vlasnika i direktora preduzeća „Ponta trade“ d.o.o. sa sedištem u Smederevu, iskoristili svoj položaj odgovornog lica i okr. Iliću pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 2.681.537,40 dinara,
  • tokom novembra meseca 2005. godine, u Šapcu i Smederevu, i to osuđeni Vladan Plavšić kao odgovorno lice, vlasnik i direktor preduzeća „Dalma Kop“ d.o.o. sa sedištem u Šapcu, a okr. Vladislav Ilić kao vlasnik i direktor preduzeća „Ponta trade“ d.o.o. sa sedištem u Smederevu, iskoristio svoj položaj odgovornog lica i sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 5.440.206,42 dinara.

Okrivljeni M. I. je oglašen krivim što je u vremenu od 1. oktobra 2006. godine do 30. juna 2007. godine, u Smederevu, kao odgovorno lice, osnivač i direktor privrednog društva „A“ sa sedištem u Smederevu, iskoristio svoj položaj odgovornog lica i sebi i svom preduzeću pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 20.637.548,oo dinara, a okr. Vladislavu Iliću protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 20.797.403,15 dinara.

Okrivljeni Mirko Kostadinović je oglašen krivim što je tokom maja meseca 2007. godine, kao odgovorno lice – vlasnik i direktor preduzeća „NSLA“ d.o.o. sa sedištem u Čačku, u Čačku, Beogradu i Šapcu, iskoristio svoj položaj odgovornog lica i pomogao okr. Vladislavu Iliću da pribavi protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 14.612.959,15 dinara.

Okrivljeni S.Đ. i Svetozar Mandić u periodu od 1. februara do 30. aprila 2007. godine, u Smederevu, i to okr. S.Đ. kao direktor i odgovorno lice u preduzeću „M“, a okr. Svetozar Mandić kao direktor i odgovorno lice u preduzeću „Man trade“ sa sedištem u Valjevu, a osuđeni Ž. M. kao direktor u preduzeću „V“ sa sedištem u Mionici, i to okr. S.Đ. iskoristio svoj položaj odgovornog lica, u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, a okr. Mandić i sada osuđeni Ž.M. mu pomogli u tome.

Takođe, prvostepenom presudom okr. Vladislav Ilić je oslobođen od optužbe da je u periodu od 1. januara do 28. februara 2007. godine izvršio još jedno krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 227, stav 3. KZ.

PODNOSIOCI ŽALBE

Branioci okrivljenih.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, doneo je 11. septembra 2019. godine presudu Kž1 44/19 kojom je odbio kao neosnovane sve žalbe i potvrdio prvostepenu presudu.

 


 

1. novembar 2019. godine
SINIŠA RADOVANČEV

PRVOSTEPENA PRESUDA

Presudom Višeg suda u Pančevu K broj 15/18 od 8. maja 2019. godine okr. Siniša Radovančević je zbog izvršenja krivičnog dela ubistvo iz člana 113. KZ osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 12 godina i 6 meseci (u koju kaznu mu je uračunata i ranije izrečena pravnosnažna kazna zatvora u trajanju od 8 meseci). Oštećene su radi ostvarivanja svojih imovinsko-pravnih zahteva upućene na parnicu.

Okrivljeni Siniša Radovančev je oglašen krivim što je 21.novembra 2017. godine, u Pančevu, smanjenih, ali ne u bitnoj meri sposobnosti da shvati značaj svojih dela i da upravlja svojim postupcima, usled odlika svoje ličnosti, običnog pijanstva lakog stepena sa 1,04 promila alkohola u krvi, te negativnih afekata besa i srdžbe proizašlih iz konfliktne situacije vezane za međusobnu interpersonalnu problematiku, problema sa partnerkom, lišio života svoju vanbračnu suprugu, B. M, tako što je u iznajmljenom stanu u kojem su zajedno živeli, tokom jedne od njihovih svađa do koje je došlo u prisustvu ćerke oštećene iz prvog braka, rođene 2006. godine, i zajedničke jednomesečne bebe, a nastavila se u kuhinji iza zatvorenih vrata, dok su deca ostala u sobi, tokom koje je okrivljeni zapretio oštećenoj da će je zaklati, zbog čega je ćerka iz prvog braka oštećene ušla u kuhinju i pitala koga će zaklati, a on je naredio da izađe da ne bi zaklao prvo nju, što je dete i učinilo, nakon čega je kuhinjskim nožem zadao oštećenoj jedan ubod u predelu grudnog koša nanevši joj smrtonosne povrede od kojih je na licu mesta nastupila smrt.

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Pančevu i branioci okrivljenog.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, doneo je 30. septembra 2019. godine presudu Kž1 784/19 kojim je odbio kao neosnovane sve žalbe i potvrdio prvostepenu presudu.

 


 

1. novembar 2019. godine

S.V.

PRVOSTEPENA PRESUDA

Presudom Osnovnog suda u Mionici Kn br. 17/18 od 8. aprila 2019. godine okr. S.V. je zbog izvršenja tri krivična dela nasilje u porodici iz člana 194. KZ osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 godine, te mu je izrečena mera oduzimanja predmeta i to noža.

Okrivljeni S.V. je oglašen krivim što je:

  • 24. septembra 2016. godine, u porodičnoj kući, primenom nasilja i drskim i bezobzirnim ponašanjem, ugrožavao telesni integritet i spokojstvo članova svoje porodice, svoje supruge D.S. i svoje pastorke mal. M.Č., na taj način što je oštećenu mal. M.Č. udario štakom koju koristi pri hodu u predelu leđa, a nakon toga je uputio uvrede obema oštećenima nazivajući ih kurvama, nakon čega je u jednom trenutku uzeo kuhinjski nož i tako držeći isti u rukama pošao kao oštećenoj M, preteći da će je zaklati, zbog čega je oštećena D.S. stala između njih a što je maloletna oštećena iskoristila da pobegne napolje da bi nedugo posle toga, dok je oštećena D.S. bila u blizini šporeta napolju, uzeo šerpu u kojoj je bila voda, otvorio šporet sipao vodu u ložište i gađao oštećenu šerpom, bacivši je ka njoj, ali oštećenu nije pogodio i
  • u noći 2. juna 2017. godine, u porodičnoj kući, primenom nasilja ugrožavao telesni integritet člana svoje porodice, svoje supruge D.S, na taj način što je iskoristio okolnost kada je oštećena zaspala ležeći na krevetu, prišao držeći kuhinjski nož u ruci i oštricom noža joj naneo više telesnih povreda – sekotina – od kojih su tri na licu, dve na vratu, a dve na levoj ruci

PODNOSIOCI ŽALBE

Osnovni javni tužilac u Mionici i branilac okrivljenog.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, doneo je 3. oktobra 2019. godine presudu kojom je odbio kao neosnovane sve žalbe i potvrdio prvostepenu presudu.

 


 

1. novembar 2019. godine
OLIVERA BASTA I DR.

PRVOSTEPENA PRESUDA

Presudom Višeg suda u Beogradu K br. 281/11 od 24. septembra 2018. godine zbog izvršenja produženog krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234, stav 3. KZ (od čega okr. Jović pomaganjem) okr. Olivera Basta je osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 meseci, dok je okr. Zarija Jović osuđen na kaznu kućnog zatvora sa elektronskim nadzorom u trajanju od 9 meseci, te je oduzeta imovinska korist pribavljena krivičnim delom od privrednih društava.

Okrivljeni su oglašeni krivim što su u periodu od 14. decembra 2005. godine do februara 2006. godine, a okr. Basta i tokom februara meseca 2009. godine, u Beogradu, i to okr. Basta u svojstvu odgovornog lica – vršioca dužnosti direktora NIS „Jugopetrol“, a od 14. novembra 2005. godine do 9. maja 2006. godine i od 26. decembra 2008. godine do 1. maja 2009. godine kao izvršni direktor NIS „Petrol“ – ogranak Novi Sad, iskorišćavanjem svog položaja pribavila drugom pravnom licu protivpravnu imovinsku korist u čemu joj je pomogao okr. Jović kao odgovorno lice u svojstvu šefa odeljenja za promociju prodaje preduzeća NIS „Jugopetrol“:

  • krajem 2005. godine i početkom 2006. godine okr. Basta, protivno Zakonu o javnim nabavkama i Pravilniku o nabavkama NIS-a, donosila i potpisivala odluke o pokretanju postupaka javnih nabavki malih vrednosti, iako su iste po svojoj strukturi u smislu istovrsnih dobara, kvalitetu, količini i vrednosti podrazumevale pokretanje postupka javnih nabavki veće vrednosti nakon čega je, uz pomoć okr. Jovića već potpisana rešenja i sačinjene izveštaje o dodeljenom ugovoru gde je određeno koje je preduzeće izabrano za dobavljača, predavala okr. Joviću koji ih je nosio na potpis članovima već obrazovane Komisije za te nabavke koji su potpisivali izveštaj, nakon čega je roba nabavljana od preduzeća „Stabax“ doo sa sedištem u Beogradu, kao uvoznika robe i gde je direktor bio suprug okr. Baste, sada pok. Milorad Basta, protiv koga je postupak obustavljen, koji je, znajući da će se roba sigurno prodati preduzeću NIS „Jugopetrol“ neosnovano i višestruko uvećavao cene proizvoda a da bi se prikrila činjenica da se roba nabavlja od tog preduzeća unapred je po prethodnom dogovoru robu prodavao preduzećima okr. Jadranke Starčević i sada pok. Marka Stamenkovića, protiv koga je postupak obustavljen, kako bi se ta preduzeća pojavljivala kao ponuđači i dobavljači preduzećem NIS „Jugopetrol“ pa je prodaja robe formalno sprovedena preko njihovih preduzeća, a zarada ostvarena na ime razlike od nabavne cene i prodajne cene u procentu 95,80 % prosleđena preduzeću „Stabax“ doo i
  • dana 4. februara 2009. godine okr. Basta donosi odluku o nabavci velike vrednosti procenjeno na 10.000.000,oo dinara, bez PDV-a, protivno Zakonu o javnim nabavkama i Pravilniku o izmenama i dopunama Pravilnika o nabavkama u NIS-u ad Novi Sad, prekoračujući time granice svog ovlašćenja, a istog dana donela i rešenje o obrazovanju Komisije za nabavku velike vrednosti, nakon čega se, a po instrukcijama sada pok. Milorada Baste, bez javnog oglašavanja od preduzeća „Dakom international“, „Jadras“ i „Happy line“ pribavljaju ponude, s tim što je preduzeće „Happy line“ poslalo nevažeću ponudu nakon čega se donosi odluka da se kao najpovoljniji ponuđač radi kupovine reklamnog materijala izabere preduzeće „Dakom international“ koje ispostavlja četiri fakture što „NIS Petrol“ plaća u ukupnom iznosu od 11.585.240,oo dinara, a ta roba se nabavlja od preduzeća „Stabax“ doo i isporučuje preduzeću NIS „Jugopetrol“,

čime je okr. Basta omogućila pribavljanje protivpravne imovinske koristi za preduzeće „Stabax“ doo sa sedištem u Beogradu u iznosu od 18.840.217,85 dinara, u čemu joj je za iznos od 10.430.233,27 dinara pomogao okr. Jović, kao i za preduzeća „Jadras“ doo sa sedištem u Beogradu u iznosu od 470.781,oo dinara, „Imsta trade“ doo sa sedištem u Beogradu u iznosu od 86.710,oo dinara, „BG Impex“ doo sa sedištem u Beogradu  u iznosu od 58.152,oo dinara a okr. Basta samostalno i za preduzeće „Dakom international“ doo sa sedištem u Beogradu u iznosu od 215.550,oo dinara.

Takođe, prvostepenom presudom je odbijena optužba prema okr. Jadranki Starčević, Ivani Đukić i Žikici Paunoviću za izvršenje krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234. KZ, te su okr. Ivana Ašanin, Zoran Krstić i Ljubica Stojmirović oslobođeni od optužbe da su izvršili krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234, stav 3. KZ.

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu, branilac okr. Olivere Baste, Zarija Jovića, Jadranke Starčević i Ivane Đukić, te punomoćnici privrednog društva „Jadras“ i „Dakom international“.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, doneo je 23. septembra 2019. godine rešenje Kž1 646/19 kojim je, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, ukinuo prvostepenu presudu i predmet vratio prvostepenom presudu na ponovno suđenje.


 

 

 
Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)