Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Arhiva

13. mart 2020. godine
ALEKSANDAR KNEŽEVIĆ I DR.

PRVOSTEPENA PRESUDA

Presudom Višeg suda u Beogradu K 393/18 od 14. maja 2019. godine okr. Aleksandar Knežević je zbog izvršenja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246, stav 1. KZ i krivičnog dela nedozvoljeno držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348, stav 1 KZ osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 8 godina i na novčanu kaznu u iznosu od 100.000,oo dinara, te je prema okrivljenom izrečena mera bezbednosti oduzimanja predmeta i to 104.809,76 grama opojne droge marihuana, 6.760,52 grama opojne droge amfetamin, 11.594 tablete opojne droge MDMA, 1100 ml opojne droge amfetamin u tečnom stanju, 85,25 grama opojne droge kokain, 54 elektronske vagice, 451,80 grama skroba, 400 mg sumporne kiseline, 3.960 grama kofeina, 784,48 grama magnezijum stearata, 159,93 grama natrijum bikarbonata koji služi za uvećanje mase opojne droge, 1 mikser, 1 aparat za zavarivanje kesa, 1 mašina za tabletiranje, 1 špric sa iglom, 1 kašika, 1 plastična kanta i 3 kutije, te su oduzeta 2 pištolja i 1 kutija sa 44 komada municije, kao i imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog dela u iznosu od 2.705 evra, dok je okr. Lazar Proroković zbog izvršenja krivičnog dela neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246a, stav 1. KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 4 meseca, te je prema ovom okrivljenom izrečena mera bezbednosti oduzimanja predmeta i to: 31 gram opojne droge amfetamin i 18,26 grama kofeina.

Okrivljeni Aleksandar Knežević je oglašen krivim što je u noći između 1. i 2. februara 2018. godine, u Beogradu, neovlašćeno proizvodio i radi prodaje držao supstance proglašene za opojne droge, a okr. Lazar Proroković neovlašćeno držao u manjoj količini za sopstvenu upotrebu supstance koje su proglašene za opojne droge, na taj način što su prethodno zaustavljeni od strane radnika interventne jedinice kojom prilikom je izvršen pregled lica, te je kod okr. Prorokovića u džepu pantalona pronađeno 2 PVC kese sa ukupno 5,31 gram opojne droge amfetamin u smesi sa kofeionom i 18,26 grama kofeina, dok su u džepu jakne okr. Aleksandra Kneževića pronađena 2 mobilna telefona i svežanj sa 2 ključa od iznajmljenog stana u Beogradu, nakon čega je pretresom stana koji je iznajmio okr. Knežević od strane policijskih službenika pronađena veća količina opojne droge i to: 104.809,86 grama opojne droge marihuane i to upakovane u 106 paketa, 1 armiranu plastičnu kesicu i plastičnu kutiju sa poklopcem, 6.760,52 grama opojne droge amfetamin, kao i 972,35 grama opojne droge amfetamin u obliku sulfatne soli, 4.346,99 grama opojne droge MDMA, kartonsku kutiju valjkastog oblika sa natpisom „soda bikarbona“ u prahu i tabletama ukupne neto mase 52,12 grama i plastičnu kutiju sa  natpisom „soda bikarbona“ neto mase 170,44 grama, 1100 ml opojne droge amfetamin u tečnom stanju, 82,25 grama opojne droge kokain, električne vagice, mašina za tabletiranje, odnosno pravljenje tableta ekstazija, 451,80 grama skroba, 400 ml sumporne kiseline, 3960 grama kofeina, 787,48 grama magnezijum stearata, 150,93 grama natrijum bikarbonata i drugu prateću opremu za mešanje, pakovanje i spremanje opojne droge za dalju prodaju, te je okr. Knežević neovlašćeno držao i 2 pištolja, kao i 44 komada municije.

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu i zajednički branilac okrivljenih.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, doneo je 13. februara 2020. godine presudu Kž1 11/20 kojom je odbio kao neosnovane sve žalbe i potvrdio prvostepenu presudu.


 

12. mart 2020. godine
NIKICA RISTIĆ

PRVOSTEPENA PRESUDA

Presudom Višeg suda u Beogradu K 657/15 od 10. maja 2019. godine okr. Nikica Ristić je oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo teške telesne povrede iz člana 121, stav 3. KZ.

Optužnicom Višeg javnog tužioca u Beogradu okr. Nikici Ristiću je stavljeno na teret da je 29. jula 2008. godine na Trgu republike u Beogradu, u vreme održavanja „javnog skupa u pokretu“ u organizaciji „Srpske radikalne stranke“, koji skup je organizovan povodom protesta zbog hapšenja Radovana Karadžića, teško telesno povredio učesnika skupa – sada pok. Ranka Panića, zadavši oštećenom teške telesne povrede opasne po život, usled kojih povreda je nastupila smrt oštećenog, na taj način što je kao policijski službenik MUP RS, specijalističke čete Odreda žandarmerije u Nišu, vršeći službeni zadatak na obezbeđivanju objekta u ulozi snaga za intervenciju u cilju spračavanja i suzbijanja eventualno narušavanja javnog reda i mira i obezbeđivanju javnog skupa, krećući se pored oštećenog, a nakon nekoliko koraka uporednog hoda sa oštećenim, snažno udario oštećenog zamahnutom nogom u predelu trbuha, pri čemu je od opreme na sebi imao zaštitnu opremu MUP za obezbeđivanje javnih skupova i to šlem tamne boje sa plastičnim vizirom, uniformu sa formacijskim čizmama na nogama, od kog udarca nogom se oštećeni savio prema napred, držeći se rukama za stomak i jauknuo, a okrivljeni odmah potom dok se oštećeni nalazio u polusavijenom položaju zadaje istom još jedan udarac nogom u predelu tela oštećenog, usled kojih radnji oštećeni zadobija višestruke povrede koje u svom zbirnom dejstvu u trenutku nastanka predstavljaju tešku telesnu povredu opasnu po život povređenog usled koje je nastupila smrt oštećenog 15. avgusta 2008. godine.

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, doneo je 13. februara 2020. godine presudu Kž1 1220/19 kojom je odbio kao neosnovanu žalbu Višeg javnog tužioca u Beogradu i potvrdio prvostepenu presudu.

Po nalaženju Apelacionog suda pravilno je postupio prvostepeni sud kada je okrivljenog oslobodio od optužbe s obzirom na to da tokom postupka nije dokazano da je okrivljeni učinio krivično delo za koje je optužen. Naime, osnov za osuđujuću presudu može predstavljati samo takav niz činjenica nesumnjivo utvrđenih na osnovu izvedenih dokaza, koje su čvrsto i logički povezane, tako da predstavljaju kompletnu i konačnu sliku kritičnog događaja i sa punom sigurnošću upućuju da je jedini mogući zaključak da je okrivljeni izvršio krivično delo koje je predmet optužbe, te da  se izvedenim dokazima isključuje svaka druga mogućnost, te kako, u konkretnom slučaju, se na osnovu izvedenih dokaza ne može izvesti zaključak o utvrđivanju relevantnih činjenica koje bi ukazivale na nesumnjivu dokazanost da je okrivljeni izvršio krivično delo teška telesna povreda to je pravilno prvostepeni sud postupio kada ga je oslobodio od optužbe.

 

6. mart 2020. godine
IVAN BOROVČANIN

PRVOSTEPENA PRESUDA

Presudom Višeg suda u Beogradu K 479/17 od 22. jula 2019. godine okr. Ivan Borovčanin je zbog izvršenja krivičnog dela falsifikovanje isprave iz člana 355, stav 2. KZ osuđen na kaznu kućnog zatvora u trajanju od 6  meseci, te mu je izrečena mera bezbednosti oduzimanja pištolja i 16 komada metaka.

Okrivljeni Ivan Borovčanin je oglašen krivim što je 31.  januara 2015. godine, u Beogradu, nabavio radi upotrebe lažnu javnu ispravu – ličnu kartu, koju je preuzeo 4. februara 2015. godine, a pokušao da nabavi radi upotrebe lažnu javnu ispravu – pasoš na ime A.K, na taj način što je nadležnom organu, referentu na upravnim poslovima PS Zvezdara predao na obradu stari obrazac falsifikovane lične karte Republike Srbije na ime A.K, na kojoj se nalazila fotografija okrivljenog, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu sve na ime A.K, falsifikovan izveštaj lekara i ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, koji referent je navedenu dokumentaciju uneo u JIS MUP RS, na osnovu kojih podataka su izrađene biometrijske isprave, lična karta i pasoš na ime A.K.

Takođe, prvostepenom presudom je odbijena optužba da je okr. Ivan Borovčanin izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348, stav 4. KZ.

Optužnicom Višeg javnog tužioca u Beogradu okr. Ivanu Borovčaninu je stavljeno na teret da je 7.  juna 2017. godine, na Novom Beogradu, neovlašćeno nosio pištolj sa metkom u cevi i okvirom sa 15 komada metaka, na taj način što je zatečen u vozilu sa istim pištoljem.

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu i branilac okrivljenog.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, doneo je 5. februara 2020. godine presudu Kž1 1206/19 kojom je odbio kao neosnovane sve žalbe i potvrdio prvostepenu presudu.

Po nalaženju Apelacionog suda, kada je u pitanju odluka o krivičnoj sankciji za izvršenje krivičnog dela falsifikovanje isprave, pravilno je prvostepeni sud od olakšavajućih okolnosti na strani okrivljenog cenio činjenicu da okrivljeni nije osuđivan u poslednjih 7 godina, da nije osuđivan za istovrsno krivično delo, kao i njegove lične prilike, da se u međuvremenu zaposlio, a posebno je cenio i činjenicu njegovog dobrog držanja pred sudom i izraženo kajanje, te činjenicu da opisanim radnjama nisu nastupile velike štetne posledice jer su nadležni organi u ponovljenom postupku stavili van snage sporne javne isprave dok je od otežavajućih okolnosti pravilno cenio činjenicu da je okrivljeni ranije osuđivan. Imajući u vidu sve napred navedeno Apelacioni sud nalazi da će se izrečenom kaznom kućnog zatvora u trajanju od 6 meseci ostvariti svrha kažnjavanja.

Kada je u pitanju odbijajući deo prvostepene presude, Apelacioni sud nalazi da je prvostepeni sud izveo pravilan zaključak kada je odbio optužbu da je okrivljeni izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija imajući u vidu da su sporno oružje i municija od okrivljenog oduzeti 7. juna 2017. godine, u vreme važenje naredbe o legalizaciji oružja MUP-a RS. Naime, primenom naredbe o legalizaciji oružja, po stanovištu i Apelacionog suda, znači trajno isključenje krivičnog gonjenja za period važenja ove naredbe od 1. juna do 1. oktobra 2017. godine, pa stoga, vlasnici oružja i municije ne mogu biti izloženi krivičnom progonu u vremenu važenja ovog zakonskog propisa sa zakonskom snagom. Dakle, smisao naredbe jeste da država nije htela krivični progon lica koja neovlašćeno drže i nose oružje i municiju, već da im omogući da legalnim putem predaju takvo oružje nadležnim državnim organima u naznačenom periodu, a što okrivljenom nije omogućeno, jer mu je to oružje oduzeto u vreme kada je krivično gonjenje bilo trajno isključeno za taj period.


 

2. mart 2020. godine
NIKOLA VUČELjIĆ I DR.

PRVOSTEPENA PRESUDA

Presudom Višeg suda u Beogradu K 255/18 od 18. juna 2019. godine zbog izvršenja krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i  eksplozivnih naprava iz člana 348. KZ okr. Nikola Vučeljić je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 9 meseci i na novčanu kaznu u iznosu od 100.000,oo dinara, te mu je izrečena mera bezbednosti oduzimanja pištolja, dok je okr. Nenad Pavlica osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 1 meseca, te je zbog izvršenja krivičnog dela neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246a, stav 1. KZ okr. Nikoli Andraševiću utvrđena kazna zatvora u trajanju od 6 meseci sa rokom provere od 3 godine i izrečena mu je mera bezbednosti oduzimanja predmeta i to 2,42 grama opojne droge kokain,.

Okrivljeni Nikola Vučeljić je oglašen krivim što je 31. januara 2018. godine, u Beogradu, neovlašćeno držao, a okr. Nenad Pavlica neovlašćeno nosio vatreno oružje pištolj, na taj način što ga je okr. Pavlica, u svom putničkom vozilu nosio od svog stana do Kumodraškog groblja gde se sastao sa okr. Vučeljićem i dao mu kesu sa pomenutim pištoljem, nakon čega su se okr.Vučeljić i Andrašević odvezli sa lica mesta, uputivši se ka stanu okr. Vučeljića, do kog nisu došli jer su uz put bili zaustavljeni od policijskih službenika koji su u vozilu ispred nogu suvozača – okr. Vučeljića pronašli pvc kesu sa navedenim pištoljem, a prilikom pregleda okr. Andraševića pronašli 3 papirne kesice sa ukupno 2,42 grama opojne droge kokain.

Takođe, prvostepenom presudom okr. Nikola Vučeljić, Daniel David Corbett III, Nenad Pavlica i Nikola Andrašević su oslobođeni od optužbe da su izvršili krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i  eksplozivnih naprava iz člana 348. KZ.

Optužnicom Višeg javnog tužioca u Beogradu okr. Daniel David Corbett III je stavljeno na teret da je, u Beogradu, 24. decembra 2017. godine, podstrekao okr. Vučeljića da izvrši krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i  eksplozivnih naprava, a potom neovlašćeno, prvo u hotelu, a zatim u stanu, držao vatreno oružje, do kog stana ga je novlašćeno nosio, na taj način što je zatražio od okr. Vučeljića da za njegov račun i njegovu korist kupi pištolj, pregovarajući sa istim putem SMS poruka o ceni pištolja, te nakon postignutog dogovra da pištolj može da kupi za 1.500,oo evra, okr. Vučeljić se sa okr. Daniel David Corbett III se sastao u noći između 24/25. decembra 2017. godine ispred hotela, gde je okr. Vučeljić okr. Daniel David Corbett III predao pištolj sa fizički uklonjenim fabričkim brojem, a koji je okr. Vučeljić, zajedno sa okr. Andraševićem, neovlašćeno nabavio za račun okr. Daniel David Corbett III od okr. Pavlice, koji je pak ovaj pištolj neovlašćeno prodao, koji pištolj je okr. Daniel David Corbett III držao kod sebe u hotelu, sve dok se nije preselio u stan, do kog stana ga je neovlašćeno nosio i u kom stanu ga je neovlašćeno držao sve do 31. januara 2018. godine kada ga je dao okr. Vučeljiću koji je taj pištolj, umotan u platnenu krpu, a potom stavljen u pvc kesu, izneo iz stana i neovlašćeno noseći ga, po prethodnom dogovoru sa okr. Andraševićem, isti uneo u putničko vozilo kojim je po njega došao okr. Andrašević, u kom vozilu su ovaj pištolj neovlašćeno nosili sve do naselja Kumodraž.  

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu, okr. Nenad Pavlica i njegov branilac, kao i branilac okr. Nikole Vučeljića.  

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, doneo je 30.  januara 2020. godine rešenje Kž1 1134/19 kojim je ukinuo prvostepenu presudu i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

Po nalaženju Apelacionog suda, osnovano je izjavljenim žalbama istaknuto da je prvostepena presuda doneta uz bitnu povredu odredaba krivičnog postupka jer je izreka presude protivrečna samoj sebi i datim razlozima, a u obrazloženju presude nisu navedeni razlozi o činjenicama koje su predmet dokazivanja pri čemu su dati razlozi nejasni i u znatnoj meri protivrečni, a zbog čega pravilnost i zakonitost presude nije mogla biti ispitana.

Naime, prvostepeni sud je presudu u oslobađajućem delu obrazložio pre svega time da je u sumnji u odlučnu činjenicu da li je ili nije pištolj bio funkcionalno ispravan sve dok ga okr. Pavlica nije popravio u svojoj kući, primenom načela in dubio pro reo, rešio u korist okrivljenih. Međutim, Apelacioni sud nalazi da su navedeni razlozi nejasni i ne mogu se prihvatiti. Kako se pod oružjem podrazumeva svaka naprava namenjena za izbacivanje projektila, kao što je to upravo i predmetni pištolj, bez obzira na trenutnu neispravnost, istom ne oduzima svojstvo oružja, pa se sledom navedenog oslobađajuća presuda zasnovana na toj činjenici ne može prihvatiti kao pravilna i na zakonu zasnovana.

Nadalje, prema stavu osnovano je izjavljenom žalbom Višeg javnog tužioca ukazano na to da je prvostepeni sud presretnutu komunikaciju okrivljenih pogrešno cenio, budući da ova komunikacija nije cenjena sama za sebe kao dokaz, već je treba posmatrati u vezi sa ostalim izvedenim dokazima.

Takođe, prema nalaženju Apelacionog suda pravilno je ožalbena presuda osporena i u osuđujućem delu jer je okrivljenima stavljeno na teret izvršenje krivičnih dela koja prema činjeničnim navodima optužbe predstavljaju deo jednog životnog, kontinuiranog perioda, koji se odnosi kako na nabavku oružja i njegovu opravku, te držanje i nošenje oružja koje je sa tim u vezi, logično moralo da postoji. Iako su optužbom ove radnje u odnosu na svakog od okrivljenih posebno konkretizovane kao različiti oblici alternativno propisane radnje krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, prema stavu Apelacionog suda, one su kao deo jednog životnog događaja morale da budu kao celina posmatrane i prilikom pravne kvalifikacije krivično-pravnih radnji okrivljenih.

Zbog svega napred navedenog, Apelacioni sud je doneo odluku kojim je ukinuo celu prvostepenu presudu budući da je izjavljenim žalbama na propuste osnovano ukazano, te imajući u vidu da zbog činjeničnog opisa nije u mogućnosti da presudu samo delimično ukine jer se njeni pojedini delovi ne mogu izdvojiti bez štete za pravilno presuđenje.


 

 

 
Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)