Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Arhiva

EVROPSKI SUD ZA LjUDSKA PRAVA POSTUPAJUĆI PO PREDSTAVCI VELIBORA LUKOVIĆA USTANOVIO DA REPUBLIKA SRBIJA NIJE ODGOVORNA ZA KRŠENjE EVROPSKE KONVENCIJE O LjUDSKIM PRAVIMA

19.04.2013.

Presudom Evropskog suda za ljudska prava, od 26. marta 2013. godine, ustanovljeno je da Republika Srbija nije odgovorna za kršenje člana 5, stav 3. Evropske konvencije o ljudskim pravima u vezi sa dužinom pritvora određenom podnosiocu predstavke, Veliboru Lukoviću, dok je predstavka u vezi sa navodnom povredom člana 5, stav 1. (zakonitost pritvora) proglašena nedopuštenom po osnovu njene očigledne neosnovanosti. U ovom postupku, kao predsednik veća, postupao je sudija Dragoljub Albijanić koji sudijsku funkciju sada obavlja u Apelacionom sudu u Beogradu.

 Pritvor, koji je bio predmet razmatranja od strane Evropskog suda, trajao je tri godine i devet meseci.

Po nalaženju Evropskog suda duži period pritvora se može smatrati razumnim. U vezi sa razlozima za određivanje pritvora Sud je konstatovao da su se domaći sudovi bavili specifičnim činjenicama slučaja i da nisu korišćeni „opšti i apstraktni“ argumenti prilikom produžavanja pritvora, te da su ti razlozi bili „relevanti“ i „dovoljni“. U presudi Suda se, takođe, navodi i to da je pozitivan korak na planu poštovanja odredbe člana 5, stav 3. Konvencije i to da je domaći sud prihvatio jemstvo, nakon više bezuspešnih pokušaja u tom pravcu i pustio podnosioca da se brani sa slobode. Posebno u kontekstu iskazane marljivosti u postupanju domaćih sudova, imajući u vidu, složenost slučaja, broj okrivljenih, obiman dokazni materijal i primenu specijalnih mera koje se preduzimaju u slučajevima organizovanog kriminala.

U praksi Suda postoji još samo jedan slučaj u kome je sud ustanovio da nije bilo povrede člana 5, stav 3. Konvencije u slučaju četvorogodišnjeg pritvora.

 

SUDIJSKI POMOĆNIK APELACIONOG SUDA U BEOGRADU IMENOVAN ZA PRIVATNOG IZVRŠITELjA

19.04.2013.

Odlukom Ministra pravde i državne uprave RS, Nikole Selakovića, za privatnog izvršitelja imenovana je sudijska pomoćnica Apelacionog suda u Beogradu Nataša Radonjić.

Imenovanjem Nataše Radonjić za privatnog izvršitelja Apelacioni sud nastavlja svoj rad bez jednog od najstručnijih sudijskih pomoćnika sa dugogodišnjim radom u pravosuđu. Uvereni smo da će doprinos koji će nekadašnja sudijska pomoćnica ovog suda dati u razvoju prakse privatnih izvršitelja biti veliki i kolektiv Apelacionog suda joj želi svaki uspeh u daljem radu.

Nataša Radonjić je od 1. januara 2010. godine u Apelacionom sudu u Beogradu bila raspoređena u Građanskom odeljenju i Odeljenju sudske prakse za građansku materiju, a takođe je bila i redovan član komisije za nadzor nižestepenih sudova. U sudu je od 2001. godine, najpre kao pripravnik, a zatim i kao sudijski pomoćnik. Autor je mnogih publikacija i stručnih radova.

Biografiju Nataše Radonjić možete pročitati ovde.

 

SUDIJA DUŠKO MILENKOVIĆ NOVI VRŠILAC FUNKCIJE PREDSEDNIKA APELACIONOG SUDA U BEOGRADU

10.04.2013.

Vršilac funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda, sudija Dragomir Milojević, imenovao je sudiju Apelacionog suda u Beogradu Duška Milenkovića za v. f. predsednika ovog suda do izbora predsednika suda, a najduže godinu dana, počev od 9. aprila 2013. godine. On će nastaviti da obavlja sudijsku fukciju u Posebnom odeljenju za organizovani kriminal istovremeno se dužnostima v. f. predsednika Apelacionog suda.

Sudija Duško Milenković od 1993. godine radi u sudu, najpre kao pripravnik, zatim kao stručni saradnik, a od 1997. godine i kao sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu. Od 2003. godine je sudija Okružnog suda u Beogradu, a od 2010. godine je sudija  Apelacionog suda u Beogradu. U Apelacionom sudu postupa kao sudija Krivičnog odeljenja i Posebnog odeljenja za organizovani kriminal, a takođe je i rukovodilac sudske prakse u Krivičnom odeljenju i član Redakcijskog odbora Biltena ovog suda. Rođen je 1966. godine u Užicu, oženjen je i otac je dvoje dece.

Kao sudija Apelacionog suda, sudija Milenković je bio uključen u proces odlučivanja u žalbenim presudama u više predmeta koji su izazvali veliko interesovanje javnosti, uključujući i predmete «Andrija Drašković» (u kojem je postupao kao predsednik veća i sudija izvestilac), te «Drumska mafija» i «Duvanska mafija» (u kojem je postupao kao sudija izvestilac).

 Biografiju v. f. predsednika Apelacionog suda u Beogradu, sudije Duška Milenkovića, možete pročitati ovde.

 

 
Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)