Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Arhiva

POVODOM REAGOVANjA PREDSTAVNICE OEBS – A ZA SLOBODU MEDIJA, DUNjE MIJATOVIĆ, ZBOG PRESUDE APELACIONOG SUDA U BEOGRADU DONETOM U POSTUPKU KOJI JE PRED OVIM SUDOM VOĐEN PO TUŽBI ZORICE PAVLOVIĆ PROTIV TUŽENE TELEVIZIJE „B92“

16.07.2014.

Pred Apelacionim sudom u Beogradu vođen je po žalbi postupak po tužbi  Zorice Pavlović protiv tuženog Radiodifuznog preduzeća „B92“, radi naknade nematerijalne štete zbog povrede ugleda i časti. Navedeni postupak vođen je po Zakonu o javnom informisanju i po novoj mreži sudova, koja je stupila na snagu 1. januara 2014. godine, Apelacioni sud u Beogradu ima drugostepenu nadležnost na teritoriji cele Republike Srbije za sve sporove koji nastanu u vezi sa primenom navedenog zakona.

Zbog značaja koji ovi sporovi imaju za slobodu medija Odeljenje sudske prakse ovog suda redovno prati međunarodne standarde i nastoji da stalno razvija sudsku praksu u ovoj oblasti. Stavovi koji je Apelacioni sud zauzimao u svojim odlukama neretko su bili navođeni kao primer dobre prakse na okruglim stolovima na kojima su učešće uzimali različiti predstavnici sredstava javnog informisanja.

Upravo zbog toga što se pred ovim sudom pravnosnažno okončava najveći broj sporova koji proističu u vezi sa primenom Zakona o javnom informisanju sudije ovog suda ulažu sve napore da zakon primene tako da ni jedno fizičko ni pravno lice ne budu iznad zakona i da zakon uvek bude jednak za sve. Iz navedenog razloga sam i iznenađen ovakvom reakcijom predstavnice OEBS – a.  

Uveren sam da saopštenje predstavnice OEBS – a, Dunje Mijatović, nije imalo za cilj da se istim ukaže da Apelacioni sud u svojim odlukama ograničava slobodu medija, ali sam isto tako uveren da davanje takvih saopštenja od predstavnice jedne tako važne organizacije kao što je OEBS, bez davanja detaljnijih razloga za takav stav, može imati štetne posledice na sudsku granu vlasti, kao deo treće, nezavisne, grane vlasti.

Pri tome napominjem da kao predsednik Apelacionog suda u Beogradu u potpunosti podržavam komentarisanje pravnosnažnih sudskih odluka i smatram da isto doprinosi uspostavljanju suda kome građani veruju i s tim u vezi pozivam predstavnicu OEBS – a da se ne samo u vezi sa ovom nego i svim drugim pravnosnažnim odlukama ovog suda koje mogu imati značaj u pogledu slobode javnog informisanja organizuje okrugli sto na kojem bi uzeli učešće sudije ovog suda i svi zainteresovani predstavnici sredstava javnog informisanja i civilnog društva.

PREDSEDNIK APELACIONOG SUDA U BEOGRADU

SUDIJA
Duško Milenković

 

POVODOM SAOPŠTENjA FONDA ZA HUMANITARNO PRAVO U VEZI SA ODLUKOM APELACIONOG SUDA DONETOG U PREDMETU POZNATOM U JAVNOSTI KAO „SKOČIĆ“

15.07.2014.

        U cilju pravilnog informisanja javnosti kao lice koje je dužno da snagom svog autoriteta štitim ugled suda na čijem se čelu nalazim obraćam se na ovaj način javnosti povodom saopštenja Fonda za humanitarno pravo izdatom u vezi sa odlukom Odeljenja za ratne zločine ovog suda donetog u predmetu poznatom u javnosti kao „Skočić“.

        Fond za humanitarno pravo u svom saopštenju navodi da su u odluci Apelacionog suda zauzeti „rasistički stavovi“. Takav način komentarisanja sudskih odluka, izvlačenjem iz konteksta odluke zaključaka koji ne proizlaze iz same odluke, smatram ne samo neprimerenim jednoj nevladinoj organizaciji koja ima za misiju, prema navodima sa internet stranice te Organizacije, da pomogne post – jugoslovenskim narodima da uspostavi vladavinu prava, već i ozbiljnim pritiskom na rad Apelacionog suda u Beogradu koji je deo nezavisne, sudske, grane vlasti. Ovo tim pre jer u vreme izdavanja navedenog saopštenja predmet još uvek nije pravnosnažno okončan.

        S tim u vezi nalazim za potrebno da upoznam javnost sa delom obrazloženja odluke Apelacionog suda na osnovu kojeg se izvodi navedeni zaključak, a u kojem se prvostepenom sudu ukazuje da je potrebno da navede jasne razloge zbog čega smatra da je oduzimanjem nakita od oštećene „Game“ okr. Dragana Đekić nečovečno postupala prema oštećenoj učinivši na taj način ratni zločin. Naime, po nalaženju Apelacionog suda ne može se samo mesto gde se događaj odigrao vezati sa tim da svaka radnja nekog lica koje je bilo prisutno predstavlja i ratni zločin, te je potrebno utvrditi jasne razloge vezano za „emotivnu vezu“ oštećene i nakita kako bi se utvrdilo da su na taj način oštećenima nanete duševne patnje i izvršen ozbiljan nasrtaj na njihovo dostojanstvo.

         Kao lice koje se nalazi na čelu suda koji ima drugostepenu nadležnost na teritoriji cele Republike Srbije za krivična dela iz oblasti ratnih zločina i organizovanog kriminala u potpunosti sam svestan značaja koji kontrola civilnog društva ima za ovu instituciju i nastojim da sa tim sektorom uspostavim potpunu i kontinuiranu saradnju u svim oblastima rada ovog suda za koji je civilno društvo zainteresovano. Međutim, iznošenje stavova koji nemaju uporište u sudskoj odluci, a kojima se narušava ugled jedne tako važne institucije za sve građane ove zemlje, kao što je Apelacioni sud u Beogradu, je nedopustivo i kao lice koje predstavlja ovu instituciju dužan sam da reagujem i obavestim javnost sa svim okolnostima vezanim za ovu odluku. U tom smislu stojim na raspolaganju svim sredstvima javnog informisanja za sve eventualne nejasnoće u vezi sa izdatim saopštenjem.

PREDSEDNIK APELACIONOG SUDA U BEOGRADU
                                 SUDIJA
                                                            Duško Milenković

SUDIJE I ZAPOSLENI U APELACIONOM SUDU U BEOGRADU UPLATILI HUMANITARNU POMOĆ ZA UGROŽENE U POPLAVAMA U REPUBLICI SRBIJI

4.07.2014.

Sudije i zaposleni u Apelacionom sudu u Beogradu odrekli su se svojih dnevnica kako bi podržali akciju za pomoć ugroženima u poplavama u Republici Srbiji.

Na ovaj način sa računa Apelacionog suda u Beogradu na račun Vlade RS koji je otvoren za pomoć ugroženima u poplavama uplaćeno je 915.397,oo dinara.

Iako Apelacioni sud u Beogradu nije jedini sud u Republici Srbiji koji se pridružio ovoj akciji koristimo ovu priliku da pozovemo i druge organe da se pridruže svim državljanima ove zemlje u ovoj, za život ugroženih u poplavama, nemerljivo značajnoj akciji.

Kolektiv Apelacionog suda u Beogradu želi svim građanima Republike Srbije koji su ugroženi u poplavama brz povratak normalnim životnim uslovima.

 
Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)