Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Arhiva

APELACIONI SUD U BEOGRADU U 2014. GODINI U POTPUNOSTI SAVLADAO PRILIV

3.02.2015.

Apelacioni sud u Beogradu u 2014. godinu ušao je sa 14451 predmeta u radu, te je ukupan priliv u 2014. godini 20000 predmeta, tako da je u 2014. godini, ukupno u radu u svim materijama imao 34451 predmeta.

Prosečan broj predmeta u radu po sudiji je bio 147,83 predmeta. Prosečan priliv predmeta po sudiji je bio 23,92, dok je prosečan broj rešenih predmeta po sudiji bio 27,77.

U 2014. godini rešeno je ukupno 23216 predmeta, tako da je na kraju 2014. godine ostalo u radu ukupno 11235 predmeta, u svim materijama. Za ovaj period sud beleži smanjenje ukupnog broja predmeta u radu za 67,39%.

Od ukupnog broja rešenih predmeta 18805 predmeta je pravnosnažno okončano pred ovim sudom, a od toga veliki broj starih predmeta bilo da su kao stari određeni prema datumu prijema žalbe ili prema datumu podnošenja inicijalnog akta. Međutim, broj starih predmeta u sudu je još veliki, a što je posledica velikog broja primljenih predmeta iz prvostepenih sudova u toku 2014. godine, a u kojima postupak traje preko 10 i 20 godina.

Analizom izveštaja o radu ovog suda za 2014. godinu utvrđeno je da je povećan broj otvorenih rasprava i pretresa pred ovim sudom, a što svakako utiče na dužinu trajanja postupka pred ovim sudom.

I u 2015. godini Apelacioni sud će preduzimati niz mera kojima će se skratiti dužina trajanja postupka pred ovim sudom, a da se time istovremeno ne utiče na kvalitet odluka koje ovaj sud donosi. Ovo ne samo zbog značaja koje odluke ovog suda imaju za građane koji traže zaštitu svojih prava pred ovim sudom, već i zbog značaja koje iste imaju na sudsku praksu.

 
Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)