Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Arhiva

ČETVORO SUDIJA STUPILO NA FUNKCIJU U APELACIONOM SUDU U BEOGRADU

29.06.2015.

Sudije koje su odlukom Visokog saveta sudstva izabrane da vrše sudijsku funkciju u Apelacionom sudu u Beogradu stupile su na funkciju u ovom sudu na svečanoj sednici svih sudija koja je održana 26. juna 2015. godine. Na ovoj sednici na sudijsku funkciju u ovom sudu je stupio i sudija Zoran Hadžić koji je do sada sudijsku funkciju vršio u Apelacionom sudu u Kragujevcu.

Od četvoro sudija koji su stupili na funkciju u ovom sudu dvoje je raspoređeno u Građansko odeljenje i to: sudija Vesna Mastilović i Zoran Hadžić, dok su sudije Ružica Ranković i Marija Terzić raspoređene u Građansko odeljenje za radne sporove.   

Dolaskom imenovanih sudija Apelacioni sud u Beogradu svoj rad nastavlja sa 84 sudija (uključujući i predsednika suda), dok su dvoje sudija postavljeni za predsednike nižestepenih sudova, a jedan sudija je upućen na rad u Posebno odeljenje za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu. 

KOLEKTIV APELACIONOG SUDA U BEOGRADU ISPRATIO U PENZIJU JOŠ JEDNOG IZUZETNOG SUDIJU, BORIVOJA ŽIVKOVIĆA

26.06.2015.

Usled navršenja radnog veka, sudiji Borivoju Živkoviću, je 18. juna 2015. godine, prestala sudijska funkcija u Apelacionom sudu u Beogradu čime ovaj sud nastavlja svoj rad sa osamdeset i četvoro sudija (uključujući i predsednika suda).

Sudija Borivoje Živković je ceo svoj radni vek, od 1979. godine, proveo radeći u sudu. Sudija je od 1992. godine.

Od osnivanja Apelacionog suda sudija Borivoje Živković je bio predsednik Građanskog odeljenja za radne sporove i rukovodilac Odeljenja sudske prakse za materiju radnih sporova. Takođe je bio i član redakcijskog odbora Biltena Apelacionog suda u Beogradu, a od 2011. godine i zamenik glavnog i odgovornog urednika Biltena. Od maja 2014. godine je i predsednik Odeljenja za postupanje po zahtevima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, kao i rukovodilac Odeljenja sudske prakse za predmete iz te materije.

Doprinos koji je sudija Borivoje Živković dao razvoju sudske prakse u Republici Srbiji je nemerljiv, kao i entuzijazam sa kojim je pristupao novim radnim zadacima. Sudija Borivoje Živković biće upamćen kroz svoj sudijski vek ne samo kao neko ko je izuzetno voleo posao koji je obavljao, već i kao kolega koji je uvek bio spreman da svoje ogromno znanje, ne samo iz materije radnih sporova, podeli sa svojim kolegama i pomogne u rešavanju svih spornih pitanja. Ne može se zanemariti ni činjenica da je sudija Borivoje Živković upravo bio jedan od sudija koji je uzimao aktivno učešće na sastancima četiri apelaciona suda u oblasti sudske prakse čiji je rad pohvaljen i od strane Saveta Evrope.

Apelacioni sud u Beogradu će nastojati da i na ovaj način sačuva uspomenu na neizbrisiv trag koji je sudija Borivoje Živković ostavio u srpskom pravosuđu, ali smo sigurni da će i mladi naraštaji, koji nisu imali priliku i da lično upoznaju imenovanog sudiju, biti upoznati sa njegovim radom kroz veliki broj odluka koje se nalaze na internet stranici suda.

Biografiju sudije Borivoja Živkovića možete pročitati ovde.

 
Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)