Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Arhiva

APELACIONI SUD U BEOGRADU U 2016. GODINI REŠIO 21597 PREDMETA

6.02.2017.

I u 2016. godini Apelacioni sud u Beogradu je u potpunosti savladao priliv predmeta i pokazao dobre rezultate u radu, te je u prethodnoj godini rešio 21597 predmeta. Ovakva ocena data je u odnosu na smanjenje ukupnog broja predmeta u radu, ukupan broj rešenih predmeta, kao i kroz analizu postupanja po starim predmetima.

Apelacioni sud je u 2016. godinu ušao sa 8507 nerešenih predmeta, dok je u toku 2016. godine primio još 20739 novih predmeta, tako da je u toku 2016. godine ukupno u radu u svim materijama imao 29246 predmeta. Za ovaj period sud beleži smanjenje ukupnog broja predmeta u radu za 73,85 %, što je veće smanjenje u odnosu na Izveštaj o radu suda za 2015. i 2014. godinu.

U 2016. godini rešeno je ukupno 4483 starih predmeta koji su kao stari određeni prema datumu prijema žalbe, a što predstavlja 20,76 % od ukupnog broja rešenih predmeta. Na kraju izveštajnog perioda u radu suda ostalo je 1879 starih predmeta određenih prema datumu prijema žalbe, (predmeti preko 9 meseci u građanskoj materiji, preko 4 meseca u krivičnoj materiji i preko 3 meseca u pritvorskim predmetima), a posmatrajući stare predmete prema datumu prijema inicijalnog akta (preko 2 godine) u radu suda ostalo je 6190 starih predmeta.

Apelacioni sud u 2017. godinu ulazi sa 7649 nerešenih predmeta u svim materijama, što je bolji rezultat rada u odnosu na 2015. i 2014. godinu.

U toku 2016. godine Apelacioni sud je u 2836 predmeta iz građanske materije ukinuo prvostepenu odluku i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje, dok je takvu odluku doneo u 801 predmetu iz krivične materije.

Prosečan broj predmeta u radu po sudiji je bio 95,61 predmet. Prosečan priliv predmeta po sudiji je bio 23,57, dok je prosečan broj rešenih predmeta po sudiji bio 24,54.

 I u 2017. godini Apelacioni sud će nastaviti da svoj rad organizuje tako da građani koji traže zašitu svojih prava ne samo pred ovim sudom već i pred sudovima koji potpadaju pod nadležnost ovog suda (Viši sud u Beogradu, Viši sud u Valjevu, Viši sud u Pančevu i Viši sud u Smederevu, kao i osnovni sudovi koji potpadaju pod nadležnost navedenih viših sudova) ista prava ostvare na što brži način, ali da to ne utiče na kvalitet zaštite prava koja traže pred ovim sudovima. U tom smislu, i u ovoj godini, ovaj sud će kako sam, tako i u saradnji sa preostala tri apelaciona suda i svim nižestepenim sudovima iz nadležnosti ovog suda, preduzimati niz mera radi ujednačavanja sudske prakse koji problem je evidentiran kao najveća preoreka u postizanju pravne jednakosti svih lica koja traže zaštitu svojih prava pred sudovima.

 

 
Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)