Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Arhiva

SAOPŠTENjE APELACIONOG SUDA U BEOGRADU POVODOM TEKSTA OBJAVLjENOG 5. JANUARA 2018. GODINE U DNEVNOM LICU „BLIC“ POD NASLOVOM „SRAMOTA SUDA: ŽENA KRIVA ŠTO JU JE MUŽ UBIO“

8.01.2018.

Polazeći od toga da dnevne novine „Blic“ nisu, u skladu sa Zakonom o javnom informisanju, objavile u štampanom izdanju saopštenje koje je Apelacioni sud u Beogradu izdao povodom teksta objavljenog 5. januara 2018. godine u tom dnevnom listu pod naslovom “Sramota suda: žena kriva što ju je muž ubio”, radi potpunog i pravilnog informisanja javnosti, Apelacioni sud izdaje sledeće saoštenje:

U vezi sa tekstom u kome se u negativnom kontekstu komentariše presuda Apelacionog suda u Beogradu, kojom je okrivljeni Radisav Ilić zbog izvršenja krivičnog dela ubistvo osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina, uz svo uvažavanje novinarske slobode i potrebe da se kritički komentarišu odluke sudova, obaveštava se javnost da je postupak pred tim sudom vođen po žalbi branioca okrivljenog, dok nadležno tužilaštvo nije uložilo žalbu, te da je Apelacioni sud i našao da je kazna koja je izrečena okrivljenom preblaga, istu nije mogao da poveća. S tim u vezi, napominjem da prema poslednjoj zvaničnoj kaznenoj evidenciji, koju je Apelacioni sud u Beogradu počeo da evidentira kao prvi sud prošle godine upravo da bi svoj rad učinio transparentnijim i da bi sva zainteresovana lica imala mogućnost uvida i kontrole odluka ovog suda u svakom trenutku, najveći deo kazni za krivično delo ubistvo je u zakonskom maksimumu koji se kreće od 10 do 15 godina, što ukazuje da ovaj sud nema blagu kaznenu politiku kada su u pitanju ova krivična dela, a takav se utisak ovakvim tekstom stvara.

Povodom samog naslova “Sramota suda: žena kriva što ju je muž ubio”, napominjemo da doprinos žrtve nastanku samog krivičnog dela je činjenica koja je svakako od značaja prilikom odmeravanja kazne, a da bi suprotno postupanje ukazalo da sud nije ispoštovao zakonsku proceduru, a uvereni smo da nijedan građanin Republike Srbije takvim postupanjem suda ne bi bio zadovoljan.

Imajući u vidu celokupan sadržaj teksta, koji je objavljen u okviru opšte borbe protiv nasilja u porodici, a kojim se ukazuje da Apelacioni sud u Beogradu na čijem sam čelu ne daje doprinos takvoj borbi, zbog značaja koji održavanje poverenja u rad ovog suda i pravosuđa uopšte, ima za građane Republike Srbije, apelujem na urednike i novinare dnevnog lista “Blic” koji prate rad pravosuđa, da ubuduće sa posebnom pažnjom pristupaju ovako osetljivim temama i istovremeno ukazujem da su vrata Apelacionog suda u Beogradu radi pojašnjenja pravnosnažnih odluka koje izazivaju pažnju javnosti uvek, kao što je i do sada bilo, otvorena, te samim tim ostaje i nejasna ovakva reakcija.

                                                                                    V.F. PREDSEDNIKA
APELACIONOG SUDA U BEOGRADU

SUDIJA
Duško Milenković

 

 
Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)