Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Arhiva

DELEGACIJA NARODNE REPUBLIKE KINE U POSETI APELACIONOM SUDU U BEOGRADU

29.10.2018.

Dana 26. oktobra 2018. godine delegacija Narodne Republike Kine je posetila Apelacioni sud u Beogradu. Delegaciju je činilo šest sudija Višeg Narodnog suda procincije Hebei i to: zamenici predsednika Yun Weidong i Li Mingsheng i više sudije Xu Maoming, HaoShoujun, Wang Song i GuoPeishan.

Sa organizacijom i nadležnošću Apelacionog suda članove delegacije su upoznali predsednik suda, sudija Duško Milenković, predsednik Građanskog odeljenja Apelacionog suda, sudija Gordana Komnenić, predsednik Odeljenja za ratne zločine, sudija Siniša Važić i rukovodilac Odeljenja sudske prakse za Građansko odeljenje za radne sporove, sudija Nevenka Kaluđerović. Takođe, kao članovi delegacije Apelacionog suda sastanku su prisustvovali i sekretar suda, Vesna Baratović, i zamenik sekretara suda, Sanja Raco.

Tokom sastanka članovima delegacije Narodne Republike Kine je posebno prezentovano prosečno trajanje sudskih postupaka pred Apelacionom sudom, kao i izazovi sa kojima se sudije suočavaju u svom radu. Tom prilikom razmenjena su iskustva u pogledu postupanja sudova i međusobne saradnje, te je iskazana spremnost za dalju međusobnu saradnju.   

 

TROJE SUDIJSKIH POMOĆNIKA APELACIONOG SUDA U BEOGRADU IMENOVANO ZA SUDIJE

5.10.2018.

Odlukom Narodne skupštine Republike Srbije o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju viši sudijski pomoćnici Apelacionog suda u Beogradu Jovana Kulić i Miloš Spirić, izabrani su za sudije Privrednog suda u Beogradu, dok je sudijski pomoćnik Jelena Bajić Urošević izabrana za sudiju Privrednog suda u Zrenjaninu.

Jovana Kulić, Miloš Spirić i Jelena Bajić Urošević su u Apelacionom sudu obavljali poslove sudijskih pomoćnika u Građanskom odeljenju.

Kolektiv Apelacionog suda je uveren da će i ove sudije, kao i sve prethodno izabrane iz redova sudijskih pomoćnika Apelacionog suda, dati dalji značajan napredak boljem pravosuđu koje će učiniti sud što dostupnijim građanima Republike Srbije.

 

 
Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)