Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Arhiva

DVOJE SUDIJA APELACIONOG SUDA U BEOGRADU IZABRANO ZA SUDIJE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA

13.11.2018.

Odlukom Visokog saveta sudstva sudije Apelacionog suda u Beogradu, Jasmina Vasović i Aleksandar Stepanović, izabrane su za sudije Vrhovnog kasacionog suda.

Odlaskom imenovanih sudija Apelacioni sud u Beogradu svoj rad nastavlja sa osamdeset dvoje sudija (uključujući i predsednika suda).

Sudija Jasmina Vasović je ceo svoj radni vek provela u sudu. Za sudiju je izabrana 2002. godine, te je sudijsku funkciju vršila u periodu od juna 2002. godine do januara 2010. godine u nekadašnjem Prvom opštinskom sudu u Beogradu, zatim od januara 2010. godine do oktobra 2013. godine u Višem sudu u Beogradu i od oktobra 2013. godine u Apelacionom sudu u Beogradu.

U Apelacionom sudu u Beogradu sudija Jasmina Vasović je bila član šestog veća koje su činile sudija Siniša Važić, predsednik veća, i sudija Omer Hadžiomerović, član veća. Takođe, imenovana sudija je bila i član drugog veća Posebnog odeljenja za organizovani kriminal koje su činile sudija Zoran Savić, predsednik veća, i članovi veća, sudije: Vučko Mirčić, Milena Rašić, Mirjana Popović i Duško Milenković.

Takođe, sudija Jasmina Vasović je angažovana i na nizu drugih aktivnosti u oblasti pravosuđa, te je predstavnik Republike Srbije u Evropskoj pravosudnoj mreži, član je Programskog saveta na Pravosudsnoj akademiji, a takođe je i predavač i trener na istoj, ispitivač je krivičnog prava za pravosudni ispit, a bila je i član radne grupe za pisanje Zakona za suđenje u razumnom roku.

Biografiju sudije Jasmine Vasović možete pročitati ovde.

Sudija Aleksandar Stepanović je 2013. godine bio izabran za sudiju Apelacionog suda u Beogradu, a pre toga je u periodu od oktobra 1998. godine do januara 2010. godine bio sudija nekadašnjeg Trećeg opštinskog suda u Beogradu, a zatim u periodu od januara 2010. godine do oktobra 2013. godine sudija Višeg suda u Beogradu. Za vršioca funkcije predsednika Višeg suda u Beogradu imenovan je u aprilu 2013. godine, a na tu funkciju je imenovan u maju 2014. godine. Takođe, u Višem sudu je i predsednik krivičnog vanpretresnog veća Posebnog odeljenja za organizovani kriminal, sudija za izvršenje, predsednik Odeljenja sudske prakse i glavni i odgovorni urednik Redakcije Biltena sudske prakse Višeg suda u Beogradu.

Angažovan je i na nizu drugih aktivnosti u oblasti pravosuđa, te je predsednik Upravnog odbora Pravosudne akademije, na kojoj je predavač – mentor za obuku polaznika i ispitivač na završnom ispitu korisnika početne obuke, a takođe je i član Komisije za žalbe i prigovore Pravosudne akademije. Bio je i član velikog broja radnih grupa.

 

 
Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)