Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Arhiva

PREZENTACIJA IZVEŠTAJA O RADU APELACIONOG SUDA U BEOGRADU I VIŠIH I OSNOVNIH SUDOVA SA PODRUČJA OVOG SUDA ZA PERIOD 2014 - 2017. GODINA

31.05.2018.

Apelacioni sud u Beogradu će predstaviti izveštaj o radu kako Apelacionog suda tako i viših i osnovnih sudova sa područja Apelacionog suda u Beogradu za period 2014 - 2017. godina, u zgradi Apelacionog suda u Beogradu, Nemanjina br. 9, dana 1. juna 2018. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sudnici broj 11, na prvom spratu.

Sud želi da predstavljanjem Izveštaja na ovaj način istakne transparentnost svog rada i obavesti ne samo stručnu, već i širu javnost, a pre svega građane na području ovog Apelacionog suda, koja je teritorijalno najveća u Srbiji, o ostvarenim rezultatima u periodu 2014 - 2017. godina, trendovima uočenim u prilivu predmeta i uslovima u kojima sudovi sa ovog područja savladavaju svoje obaveze.

Izveštaj o radu sudova će predstaviti vršilac funkcije predsednika Apelacionog suda u Beogradu, sudija Duško Milenković.

Izveštaj je sačinjen tako da je razumljiv ne samo stručnoj javnosti, već i svim građanima Republike Srbije, a prema smernicama i metodologiji koju je razvio Vrhovni kasacioni sud Srbije.

Na prezentaciji se očekuje prisustvo predsednika Vrhovnog kasacionog suda, Dragomira Milojevića, kao i svih predsednika područnih sudova, predsednika i rukovodilaca Odeljenja u Apelacionom sudu u Beogradu, te predstavnika USAID-a.

Predstavljanje Izveštaja o radu sudova sa područja Apelacionog suda u Beogradu održava se uz podršku Projekta vladavine prava Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti koordinatoru za medije Apelacionog suda u Beogradu, Mirjani Piljić, na kontakt telefon: 063 668 919.

Koordinator za medije
Mirjana Piljić

 

SAOPŠTENjE APELACIONOG SUDA U BEOGRADU POVODOM NEFUNKSIONISANjA TELEFONSKE MREŽE

10.05.2018.

Apelacioni sud u Beogradu obaveštava sva lica koja imaju postupke pred ovim sudom, kao i sva druga lica koja su prirodom svoje profesije upućena na rad ovog suda da telefoni u sudu trenutno ne rade zbog kvara na telefonskoj mreži, te da se komunikacija sa sudom obavlja elektronskim putem na mejl uprava@bg.ap.sud.rs ili putem sudske pisarnice.

Izvinjavamo se ukoliko se zbog velikog broja elektronskih podnesaka koji se svakodnevno dostavljaju Upravi Apelacionog suda odgovor ne dostavi u istom danu kada je i mejl primljen u sud i istovremeno napominjemo da će sud preduzeti sve mere da se po tim podnecima postupa u što kraćim rokovima.

UPRAVA APELACIONOG SUDA U BEOGRADU

 

 
Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)