Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Arhiva

SUDIJA DUŠKO MILENKOVIĆ PONOVO IZABRAN ZA PREDSEDNIKA APELACIONOG SUDA U BEOGRADU

27.06.2018.

Narodna skupština RS, na predlog Visokog saveta sudstva, ponovo je izabrala sudiju Duška Milenkovića, dosadašnjeg v. f. predsednika Apelacionog suda u Beogradu, za predsednika Apelacionog suda u Beogradu.

Sudija Duško Milenković je sudija Vrhovnog kasacionog suda RS i kao predsednik suda, nastaviće da obavlja sudijsku funkciju u Posebnom odeljenju za organizovani kriminal istovremeno sa dužnostima predsednika suda. Funkciju predsednika suda, shodno Zakonu o sudijama, obavljaće četiri godine.

Sudija Duško Milenković od 1993. godine radi u sudu, najpre kao pripravnik, zatim kao stručni saradnik, a od 1997. godine i kao sudija Prvog opštinskog suda u Beogradu. Od 2003. godine je sudija Okružnog suda u Beogradu, a od 2010. godine je sudija  Apelacionog suda u Beogradu. Pre izbora za predsednika suda, kao sudija Apelacionog suda je postupao u Krivičnom odeljenju i Posebnom odeljenju za organizovani kriminal, a takođe je bio i rukovodilac sudske prakse u  Krivičnom odeljenju i član Redakcijskog odbora Biltena ovog suda. Nakon izbora za predsednika ovog suda nastavio je da vrši sudijsku funkciju u Posebnom odeljenju za organizovani kriminal, a takođe je i predsednik Odeljenja sudske prakse i glavni i odgovorni urednik Biltena Apelacionog suda. Rođen je 1966. godine u Užicu, oženjen je i otac je dvoje dece.

Biografiju predsednika Apelacionog suda u Beogradu, sudije Duška Milenkovića, možete pročitati ovde.

 

IZMENjEN GODIŠNjI RASPORED POSLOVA ZA 2018. GODINU U APELACIONOM SUDU U BEOGRADU

18.06.2018.

Prestanak sudijske funkcije, usled navršenja radnog veka, zameniku predsednika Apelacionog suda u Beogradu, sudiji Nadeždi Mijatović, i izbor sudije ovog suda, Zorane Delibašić, za sudiju Vrhovnog kasacionog suda RS uslovili su izmene Godišnjeg rasporeda poslova za 2018. godinu u Apelacionom sudu.

Ovim izmenama je predviđeno da će zamenik predsednika Apelacionog suda za postupanje u krivičnim predmetima biti sudija Veroljub Cvetković, koga će u slučaju sprečenosti, kao i sprečenosti predsednika suda, menjati sudija Milena Rašić. Sudija Veroljub Cvetković je ujedno i predsednik Krivičnog odeljenja i Posebnog odeljenja za organizovani kriminal, a sa biografijom imenovanog sudije se možete upoznati ovde.

Navedenim izmenama, između ostalog, su određeni i predsednici i zamenici predsednika pojedinih odeljenja, rukovodioci i sudije koje postupaju u Odeljenju sudske prakse, kao i novi članovi Redakcijskog odbora Biltena.

Očekuje se da će ovim izmenama kako Uprava suda tako i sva odeljenja kod kojih je došlo do izmena predsednika, zamenika ili rukovodilaca doprineti i daljem uspešnom radu ovog suda.

Sudija Nadežda Mijatović koja je, od formiranja ovog suda, vršila funkciju zamenika predsednika suda je svojim odnosom prema poslu, kao i ostvarenim rezultatima dala nemerljiv doprinos kako poboljšanju rada Uprave ovog suda, tako i postupanju suda u krivičnoj materiji u kojoj je sve vreme postupala.

Imenovana sudija je ceo svoj radni vek provela u pravosuđu, najpre u tužilaštvu gde je od 1985. godine postupala kao zamenik Trećeg javnog tužioca u Beogradu, a zatim od 2002. godine i kao sudija Okružnog suda u Beogradu, te od 2010. godine i kao sudija Apelacionog suda u Beogradu.

Pored funkcije zamenika predsednika suda sudija Nadežda Mijatović je bila i član šestog veća kojim je predsedavao sudija Siniša Važić, a članovi veća su bili i sudije Omer Hadžiomerović i Jasmina Vasović. Takođe, bila je i član prvog veća Posebnog odeljenja za organizovani kriminal kojim je predsedavao sudija Veroljub Cvetković, a članovi veća su bile i sudije Milimir Lukić, Nada Zec, Bojana Paunović i mr Sretko Janković.

Biografiju sudije Nadežde Mijatović možete pročitati ovde.

Takođe, Apelacioni sud nastavlja svoj rad i bez sudije Zorane Delibašić koja je izabrana za sudiju Vrhovnog kasacionog suda RS i sa čijom biografijom se možete upoznati ovde.

Odlaskom sudija Nadežde Mijatović i Zorane Delibašić Apelacioni sud u Beogradu svoj rad nastavlja sa sedamdeset i devet sudija (uključujući i predsednika suda) budući da je dvoje sudija ovog suda postavljeno za predsednike nižestepenih sudova, dok je sedam sudijskih mesta nepopunjeno (predsednik suda, sudija Duško Milenković, obavlja sudijsku funkciju u Apelacionom sudu, ali je u međuvremenu izabran za sudiju Vrhovnog kasacionog suda). 

 

USPEŠNO REALIZOVANA PREZENTACIJA IZVEŠTAJA O RADU APELACIONOG SUDA U BEOGRADU I VIŠIH I OSNOVNIH SUDOVA SA PODRUČJA OVOG SUDA ZA PERIOD 2014 - 2017. GODINA

11.06.2018.

Prezentacija izveštaja o radu Apelacionog suda u Beogradu i viših i osnovnih sudova sa područja ovog suda za period od 2014 – 2017. godine je uspešno realizovana 1. juna 2018. godine, u prisustvu predstavnika uprava viših i osnovnih sudova, predsednika i rukovodilaca odeljenja u Apelacionom sudu, kao i predstavnika sredstava javnog informisanja.

Zbog značaja koji zaključci koji su izneti na ovoj prezentaciji imaju za sva lica koja traže zaštitu svojih prava pred sudovima sa područja ovog suda Apelacioni sud će je isto učinio dostupnim javnsti. Sa navedenim izveštajem možete se upoznati ovde.

Takođe, na internet stranici Apelacionog suda možete preuzeti i kratki izveštaj o zaključcima koji su izneti na prezentaciji kada je u pitanju rad Apelacionog suda i to ovde, odnosno kada je u pitanju rad viših i osnovnih sudova sa područja ovog suda i to ovde.

 

 
Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)