Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Drugostepeni sud u krivičnom postupku donosi odluku u sednici veća ili na osnovu održanog pretresa. Da li će održati pretres, odlučuje veće drugostepenog suda (čl. 446. ZKP – a). U krivičnom postupku po žalbi, apelacioni sud obavestiće o sednici veća onog optuženog ili njegovog branioca, oštećenog kao tužioca ili njihovog punomoćnika koji je u roku predviđenom za žalbu ili odgovor na žalbu zahtevao da bude obavešten o sednici ili je predložio održavanje pretresa pred drugostepenim sudom. Predsednik veća ili veće može odlučiti da se o sednici veća obaveste stranke i kad nisu to zahtevale ili da se o sednici obavesti i stranka koja to nije zahtevala, ako bi njihovo prisustvo bilo korisno za razjašnjenje stvari (čl. 447. ZKP - a).

Apelacioni sud u parničnom postupku odlučuje o žalbi, po pravilu, bez rasprave. Kad veće drugostepenog suda nađe da je radi pravilnog utvrđenja činjeničnog stanja potrebno da se pred drugostepenim sudom ponove već izvedeni dokazi ili dokazi čije je izvođenje odbio prvostepeni sud, može da zakaže raspravu pred drugostepenim sudom. (čl. 383. ZPP – a).

Javne sednice i pretresi u krivičnim postupcima održaće se po sledećem rasporedu:

27.09.2019 godine

 11:30  Kž1 PO1 20/2019 (javna sednica)
 sudnica  13, drugi sprat
 predsednik veća  Milimir Lukić
 okrivljeni  Lukić Mirzet

 


26.09.2019 godine

 10:00  Kž1 691/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Siniša Važić
 okrivljeni  Veličković Đorđe i dr.

 

 10:00  Kž1 658/2019 (javna sednica)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Bojana Paunović
 okrivljeni  Obradović Marko i dr.

 

 10:00  Kž1 629/2019 (javna sednica)
 sudnica  18, drugi sprat
 predsednik veća  Milimir Lukić
 okrivljeni  Matić Branislav

 

 10:00  Kž1 880/2019 (javna sednica)
 sudnica  19, drugi sprat
 predsednik veća  Zoran Savić
 okrivljeni  Petrović Sava

 

 10:00  Kž1 737/2019 (javna sednica)
 sudnica  21, drugi sprat
 predsednik veća  Nada Hadži-Perić
 okrivljeni  Krstić Nikola i dr.

 

 10:30  Kž1 785/2019 (javna sednica)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Bojana Paunović
 okrivljeni  Rutalj Dejan

 

 11:00  Kž1 770/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Siniša Važić
 okrivljeni  Savić Miloš

 

 11:00  Kž1 804/2019 (javna sednica)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Bojana Paunović
 okrivljeni  Ilić Miloš

 

 11:15  Kž1 725/2019 (javna sednica)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Bojana Paunović
 okrivljeni  Milosavljević Saša

 

 12:00  Kž1 753/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Siniša Važić
 okrivljeni  Štrbac Orhideja

 

 12:00  Kž1 649/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Siniša Važić
 okrivljeni  Peljević Veljko i dr.

 

 12:00  Kž1 812/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Siniša Važić
 okrivljeni  Novković Nikola

 

 12:00  Kž1 828/2019 (javna sednica)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Bojana Paunović
 okrivljeni  Cvijović Dejan

 

 12:00  Kž1 665/2019 (javna sednica)
 sudnica  18, drugi sprat
 predsednik veća  Milimir Lukić
 okrivljeni  Jelesić Bogdan i dr.

 

 12:00  Kž1 648/2019 (javna sednica)
 sudnica  21, drugi sprat
 predsednik veća  Nada Hadži-Perić
 okrivljeni  Vujić Danijel

 

 12:30  Kž-Poi 6/2019 (javna sednica)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Bojana Paunović
 okrivljeni  Stevanović Aleksandar

 

 13:00  Kž1 PO2 4/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Siniša Važić
 okrivljeni  Đurđević Zoran

 

 13:00  Kž1 718/2019 (javna sednica)
 sudnica  21, drugi sprat
 predsednik veća  Nada Hadži-Perić
 okrivljeni  Spasojević Jasmina

 


25.09.2019 godine

 10:00  Kž1 413/2019 (glavni pretres)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Omer Hadžiomerović
 okrivljeni  Berbatović Ivan

 

 10:30  Kž1 831/2018 (glavni pretres)
 sudnica  zgrada Višeg suda u Beogradu-Posebno odeljenje
 predsednik veća  Dragoljub Albijanić
 okrivljeni  Milovanov Petar

 

 11:00  Kž1 532/2018 (glavni pretres)
 sudnica  16, drugi sprat
 predsednik veća  Mirjana Popović
 okrivljeni  Mujović Veselin i dr.

 

 12:30  Kž1 644/2019 (javna sednica)
 sudnica  17, drugi sprat
 predsednik veća  Milena Rašić
 okrivljeni  Janković Nikola

 


24.09.2019 godine

 10:00  Kž1 683/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Siniša Važić
 okrivljeni  Zdravković Nikola

 

 10:00  Kž1 764/2019 (javna sednica)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Bojana Paunović
 okrivljeni  Dragutinović Miljan i dr.

 

 10:00  Kž1 473/2019 (javna sednica)
 sudnica  21, drugi sprat
 predsednik veća  Nada Hadži-Perić
 okrivljeni  Stojadinović Saša

 

 11:00  Kž1 682/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Siniša Važić
 okrivljeni  Novaković Jovana i dr.

 

 11:00  Kž1 674/2019 (javna sednica)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Bojana Paunović
 okrivljeni  Stanisavljević Goran

 

 11:00  Kž1 902/2019 (javna sednica)
 sudnica  19, drugi sprat
 predsednik veća  Zoran Savić
 okrivljeni  Mateski Dragan

 

 11:00  Kž1 284/2019 (glavni pretres)
 sudnica  21, drugi sprat
 predsednik veća  Milenko Cvijović
 okrivljeni  Višacki Vitomir

 

 11:30  Kž1 703/2019 (javna sednica)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Bojana Paunović
 okrivljeni  Vasić Dragan i dr.

 

 12:00  Kž1 742/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Siniša Važić
 okrivljeni  Mirković Marko

 

 12:00  Kž1 659/2019 (javna sednica)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Bojana Paunović
 okrivljeni  Tešić Bojan

 

 12:00  Kž1 579/2019 (javna sednica)
 sudnica  19, drugi sprat
 predsednik veća  Zoran Savić
 okrivljeni  Serdar Andrijana

 

 12:00  Kž1 613/2019 (javna sednica)
 sudnica  21, drugi sprat
 predsednik veća  Nada Hadži-Perić
 okrivljeni  Todorović Miloš

 

 13:00  Kž1 850/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Siniša Važić
 okrivljeni  Krstić Marko

 

 13:00  Kž1 810/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Siniša Važić
 okrivljeni  Paunović Dejan

 

 13:00  Kž1 705/2019 (javna sednica)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Bojana Paunović
 okrivljeni  Trebinjac Mirsad

 


23.09.2019 godine

 09:30  Kž1 898/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Halić Andrijano

 

 09:30  Kž1 646/2019 (javna sednica)
 sudnica  17, drugi sprat
 predsednik veća  Milena Rašić
 okrivljeni  Basta Milorad i dr.

 

 10:00  Kž1 614/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Stefanović Sergije

 

 10:00  Kž1 512/2019 (javna sednica)
 sudnica  18, drugi sprat
 predsednik veća  Milimir Lukić
 okrivljeni  Petrovski Dragan

 

 11:00  Kž1 698/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Mitrović Luka

 

 11:00  Kž1 651/2019 (javna sednica)
 sudnica  18, drugi sprat
 predsednik veća  Milimir Lukić
 okrivljeni  Đumić Vladimir i dr.

 

 11:30  Kž1 799/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Milošević Nikola

 

 11:45  Kž1 814/2019 (javna sednica)
 sudnica  18, drugi sprat
 predsednik veća  Milimir Lukić
 okrivljeni  Đorđević Radiša i dr.

 

 12:00  Kž1 1010/2018 (glavni pretres)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Zdravka Đurđević
 okrivljeni  Srećković Saša

 

 12:00  Kž1 694/2019 (glavni pretres)
 sudnica  18, drugi sprat
 predsednik veća  Olivera Anđelković
 okrivljeni  Matić Dragan i dr.

 

 13:00  Kž1 800/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Mitrović Miloš

 


20.09.2019 godine

 09:30  Kž1–Po1–Spk 2/2019 (javna sednica)
 sudnica  13, drugi sprat
 predsednik veća  Milimir Lukić
 okrivljeni  Mihaljica Željko

 


19.09.2019 godine

 10:00  Kž1 746/2019 (javna sednica)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Bojana Paunović
 okrivljeni  Popović Mihailo

 

 10:00  Kž1 PO1 10/2019 (javna sednica)
 sudnica  13, drugi sprat
 predsednik veća  Zoran Savić
 okrivljeni  Tanić Mile

 

 10:00  Kž1 695/2019 (javna sednica)
 sudnica  21, drugi sprat
 predsednik veća  Nada Hadži-Perić
 okrivljeni  Alimpić Vladimir i dr.

 

 10:45  Kž1 726/2019 (javna sednica)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Bojana Paunović
 okrivljeni  Čumić Nebojša

 

 11:00  Kž1 641/2019 (javna sednica)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Bojana Paunović
 okrivljeni  Radivojev Vlada i dr.

 

 12:00  Kž1 623/2019 (javna sednica)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Bojana Paunović
 okrivljeni  Đokić Goran

 

 12:00  Kž1 736/2019 (javna sednica)
 sudnica  18, drugi sprat
 predsednik veća  Milimir Lukić
 okrivljeni  Radović Miloš i dr.

 

 13:00  Kž1 676/2019 (javna sednica)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Bojana Paunović
 okrivljeni  Nedeljković Miroslav

 


18.09.2019 godine

 10:00  Kž–Po1–Toi 1/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Siniša Važić
 okrivljeni  Stojanović Vladimir i dr.

 

 10:00  Kž1 PO1 9/2019 (javna sednica)
 sudnica  11, prvi sprat
 predsednik veća  Zoran Savić
 okrivljeni  Polovina Andrej i dr.

 

 10:00  Kž–Po1–Kre 3/2019 (javna sednica)
 sudnica  13, drugi sprat
 predsednik veća  Zoran Savić
 okrivljeni  Ljubibratić Vasa

 

 12:00  Kž1 760/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Jevtić Nenad i dr.

 

 13:00  Kž1 831/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Siniša Važić
 okrivljeni  Milosavljević Mirko

 

 13:00  Kž1 670/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Bajrami Damir

 

 14:00  Kž1 821/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Novakov Saša i dr.

 


17.09.2019 godine

 09:00  Kž–Po1–Kre 4/2019 (javna sednica)
 sudnica  19, drugi sprat
 predsednik veća  Zoran Savić
 okrivljeni  Janković Uroš

 

 09:30  Kž1 464/2019 (glavni pretres)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Rastko Popović
 okrivljeni  Djatlov Konstantin

 

 10:00  Kž1 626/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Siniša Važić
 okrivljeni  Krunić Aljoša i dr.

 

 10:00  Kž1 PO1 9/2019 (javna sednica)
 sudnica  11, prvi sprat
 predsednik veća  Zoran Savić
 okrivljeni  Polovina Andrej i dr.

 

 10:00  Kž1 PO3 13/2019 (javna sednica)
 sudnica  21, drugi sprat
 predsednik veća  Nada Hadži-Perić
 okrivljeni  Janjić Marko

 

 11:00  Kž1 730/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Siniša Važić
 okrivljeni  Pandža Igor

 

 11:00  Kž1 543/2019 (glavni pretres)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Bojana Paunović
 okrivljeni  Mišić Beloica Dejan

 

 11:30  Kž1 784/2019 (javna sednica)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Bojana Paunović
 okrivljeni  Radovančev Siniša

 

 12:00  Kž1 710/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Siniša Važić
 okrivljeni  Marinović Marko

 

 13:00  Kž1 809/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Siniša Važić
 okrivljeni  Stepić Darko

 


16.09.2019 godine

 10:00  Kž1 PO1 9/2019 (javna sednica)
 sudnica  11, prvi sprat
 predsednik veća  Zoran Savić
 okrivljeni  Polovina Andrej i dr.

 

 11:00  Kž1 358/2018 (glavni pretres)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Zdravka Đurđević
 okrivljeni  Bašić Matija

 

 12:00  Kž1 773/2019 (javna sednica)
 sudnica  18, drugi sprat
 predsednik veća  Milimir Lukić
 okrivljeni  Stevanović Radovan i dr.

 

 12:30  Kž1 716/2019 (javna sednica)
 sudnica  18, drugi sprat
 predsednik veća  Milimir Lukić
 okrivljeni  Đurđević Tomislav

 


12.09.2019 godine

 09:45  Kž1 711/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Siniša Važić
 okrivljeni  Đokić Vlastimir

 

 10:00  Kž1 627/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Siniša Važić
 okrivljeni  Pajić Juso

 

 10:00  Kž–Po1–Toi 4/2019 (javna sednica)
 sudnica  19, drugi sprat
 predsednik veća  Zoran Savić
 okrivljeni  Stojčić Bojan i dr.

 

 10:30  Kž1 662/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Siniša Važić
 okrivljeni  Čavić Danilo

 

 11:00  Kž3 19/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Siniša Važić
 okrivljeni  Vranić Ratka

 

 11:00  Kž1 755/2019 (javna sednica)
 sudnica  18, drugi sprat
 predsednik veća  Milimir Lukić
 okrivljeni  Jevtić Stanimir

 

 11:30  Kž1 824/2019 (javna sednica)
 sudnica  19, drugi sprat
 predsednik veća  Zoran Savić
 okrivljeni  Gudurić Luka

 

 11:55  Kž1 751/2019 (javna sednica)
 sudnica  
 predsednik veća  Siniša Važić
 okrivljeni  Gradojević Uroš i dr.

 

 12:00  Kž1 694/2019 (javna sednica)
 sudnica  18, drugi sprat
 predsednik veća  Milimir Lukić
 okrivljeni  Matić Dragan i dr.

 

 12:00  Kž1 782/2019 (javna sednica)
 sudnica  19, drugi sprat
 predsednik veća  Zoran Savić
 okrivljeni  Gocić Marko

 

 12:00  Kž1 515/2019 (javna sednica)
 sudnica  21, drugi sprat
 predsednik veća  Nada Hadži-Perić
 okrivljeni  Maslovarić Marko

 

 12:30  Kž1 690/2019 (glavni pretres)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Omer Hadžiomerović
 okrivljeni  Stojkov Mateja i dr.

 


11.09.2019 godine

 09:30  Kž1 604/2019 (javna sednica)
 sudnica  17, drugi sprat
 predsednik veća  Milena Rašić
 okrivljeni  Nikolić Dragan i dr.

 

 10:00  Kž1 699/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Veličković Nebojša i dr.

 

 10:00  Kž1 44/2019 (javna sednica)
 sudnica  13, drugi sprat
 predsednik veća  Zoran Savić
 okrivljeni  Ilić Vladislav i dr.

 

 10:30  Kž1 615/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Leonardo Coduri Tiziano Antonello

 

 11:00  Kž1 295/2019 (javna sednica)
 sudnica  17, drugi sprat
 predsednik veća  Milena Rašić
 okrivljeni  Marinković Zoran i dr.

 

 11:45  Kž1 707/2019 (javna sednica)
 sudnica  17, drugi sprat
 predsednik veća  Milena Rašić
 okrivljeni  Kojić Srećko

 

 12:00  Kž1 573/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Galjuš Nevruz

 

 12:30  Kž1 583/2019 (javna sednica)
 sudnica  17, drugi sprat
 predsednik veća  Milena Rašić
 okrivljeni  Smoljenović Stefan

 

 13:00  Kž1 594/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Cimbaljević Ivan

 

 13:00  Kž1 624/2019 (javna sednica)
 sudnica  17, drugi sprat
 predsednik veća  Milena Rašić
 okrivljeni  Pirković Dragutin

 


10.09.2019 godine

 10:00  Kž1 649/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Siniša Važić
 okrivljeni  Peljević Veljko i dr.

 

 10:00  Kž1 447/2019 (javna sednica)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Bojana Paunović
 okrivljeni  Poštin Dragan

 

 10:00  Kž1 44/2019 (javna sednica)
 sudnica  13, drugi sprat
 predsednik veća  Zoran Savić
 okrivljeni  Ilić Vladislav i dr.

 

 10:00  Kž1 420/2019 (javna sednica)
 sudnica  21, drugi sprat
 predsednik veća  Nada Hadži-Perić
 okrivljeni  Maksimović Ivica i dr.

 

 11:00  Kž1 771/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Siniša Važić
 okrivljeni  Rašković Miloš

 

 11:00  Kž1 685/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Siniša Važić
 okrivljeni  Baškim Beriša

 

 11:00  Kž1 793/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Siniša Važić
 okrivljeni  Pavlović Srđan

 

 11:00  Kž1 628/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Siniša Važić
 okrivljeni  Marić Srđan

 

 11:00  Kž1 704/2019 (javna sednica)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Bojana Paunović
 okrivljeni  Đorđević Slavko

 

 11:00  Kž1 458/2019 (javna sednica)
 sudnica  21, drugi sprat
 predsednik veća  Nada Hadži-Perić
 okrivljeni  Rankić Nebojša

 

 11:30  Kž1 642/2019 (javna sednica)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Bojana Paunović
 okrivljeni  Dimitrijević Tomislav i dr.

 


09.09.2019 godine

 09:00  Kž1 743/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Lukić Miodrag

 

 09:30  Kž1 862/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Dimčić Nenad

 

 09:30  Kž1 570/2019 (javna sednica)
 sudnica  17, drugi sprat
 predsednik veća  Milena Rašić
 okrivljeni  Marković Duško

 

 10:00  Kž1 671/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Rmandić Vojin

 

 11:00  Kž1 660/2019 (javna sednica)
 sudnica  17, drugi sprat
 predsednik veća  Milena Rašić
 okrivljeni  Jankov Vasa

 

 11:00  Kž1 693/2019 (javna sednica)
 sudnica  18, drugi sprat
 predsednik veća  Milimir Lukić
 okrivljeni  Jovanović Nikola

 

 11:30  Kž1 575/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Nikolić Sreten

 

 12:00  Kž1 849/2019 (javna sednica)
 sudnica  17, drugi sprat
 predsednik veća  Milena Rašić
 okrivljeni  Ristić Danijela

 

 12:00  Kž1 796/2019 (javna sednica)
 sudnica  18, drugi sprat
 predsednik veća  Milimir Lukić
 okrivljeni  Jovanov Ljiljana

 

 12:30  Kž1 562/2019 (javna sednica)
 sudnica  17, drugi sprat
 predsednik veća  Milena Rašić
 okrivljeni  Macura Dušan

 


06.09.2019 godine

 10:00  Kž1 PO1 15/2019 (javna sednica)
 sudnica  11, prvi sprat
 predsednik veća  Milimir Lukić
 okrivljeni  Lazarević Branko i dr.

 


05.09.2019 godine

 10:00  Kž1 PO1 15/2019 (javna sednica)
 sudnica  11, prvi sprat
 predsednik veća  Milimir Lukić
 okrivljeni  Lazarević Branko i dr.

 

 11:00  Kž1 672/2019 (javna sednica)
 sudnica  19, drugi sprat
 predsednik veća  Zoran Savić
 okrivljeni  Jovanović Vladimir

 

 12:00  Kž1 665/2019 (javna sednica)
 sudnica  18, drugi sprat
 predsednik veća  Milimir Lukić
 okrivljeni  Jelesić Bogdan i dr.

 


04.09.2019 godine

 10:00  Kž1 687/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Popović Jovan

 

 10:30  Kž1 722/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Petrović Nebojša

 

 11:00  Kž1 842/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Diljaj Đevad

 

 12:00  Kž1 617/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Zec Jan

 


03.09.2019 godine

 11:00  Kž1 639/2019 (javna sednica)
 sudnica  19, drugi sprat
 predsednik veća  Zoran Savić
 okrivljeni  Perić Vladimir

 

 11:00  Kž1 535/2019 (javna sednica)
 sudnica  21, drugi sprat
 predsednik veća  Nada Hadži-Perić
 okrivljeni  Živković Sava

 

 12:00  Kž1 1229/2018 (glavni pretres)
 sudnica  21, drugi sprat
 predsednik veća  Milenko Cvijović
 okrivljeni  Jovanović Uroš

 

 12:30  Kž1 620/2019 (javna sednica)
 sudnica  19, drugi sprat
 predsednik veća  Zoran Savić
 okrivljeni  Sekulović Srđan

 


02.09.2019 godine

 10:00  Kž1 668/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Marković Luka

 

 11:00  Kž1 635/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Višić Rade

 

 11:00  Kž1 795/2019 (javna sednica)
 sudnica  18, drugi sprat
 predsednik veća  Milimir Lukić
 okrivljeni  Marinković Dejan

 

 11:30  Kž1 720/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Stefanović Nemanja

 

 12:00  Kž1 636/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Anđelković Aleksandar

 

 12:00  Kž1 568/2019 (javna sednica)
 sudnica  18, drugi sprat
 predsednik veća  Milimir Lukić
 okrivljeni  Pribelja Željko

 

 13:00  Kž1 654/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Krsmanović Vladimir i dr.

 


Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)