Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

Drugostepeni sud u krivičnom postupku donosi odluku u sednici veća ili na osnovu održanog pretresa. Da li će održati pretres, odlučuje veće drugostepenog suda (čl. 446. ZKP – a). U krivičnom postupku po žalbi, apelacioni sud obavestiće o sednici veća onog optuženog ili njegovog branioca, oštećenog kao tužioca ili njihovog punomoćnika koji je u roku predviđenom za žalbu ili odgovor na žalbu zahtevao da bude obavešten o sednici ili je predložio održavanje pretresa pred drugostepenim sudom. Predsednik veća ili veće može odlučiti da se o sednici veća obaveste stranke i kad nisu to zahtevale ili da se o sednici obavesti i stranka koja to nije zahtevala, ako bi njihovo prisustvo bilo korisno za razjašnjenje stvari (čl. 447. ZKP - a).

Apelacioni sud u parničnom postupku odlučuje o žalbi, po pravilu, bez rasprave. Kad veće drugostepenog suda nađe da je radi pravilnog utvrđenja činjeničnog stanja potrebno da se pred drugostepenim sudom ponove već izvedeni dokazi ili dokazi čije je izvođenje odbio prvostepeni sud, može da zakaže raspravu pred drugostepenim sudom. (čl. 383. ZPP – a).

Javne sednice i pretresi u krivičnim postupcima održaće se po sledećem rasporedu:

21.11.2019 godine

 11:30  Kž1 936/2019 (javna sednica)
 sudnica  21, drugi sprat
 predsednik veća  Nada Hadži-Perić
 okrivljeni  Stanojev Zoran

 


20.11.2019 godine

 09:30  Kž-Kre 28/2019 (javna sednica)
 sudnica  17, drugi sprat
 predsednik veća  Milena Rašić
 okrivljeni  Daravelski Dragan

 

 10:00  Kž1 1085/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Omer Hadžiomerović
 okrivljeni  Matić Lazar

 

 10:00  Kž1 1009/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Omer Hadžiomerović
 okrivljeni  Malek Darko

 

 10:00  Kž1 877/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Petrović Petar

 

 11:00  Kž1 970/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Omer Hadžiomerović
 okrivljeni  Savković Nikola i dr.

 

 11:00  Kž1 1010/2018 (glavni pretres)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Zdravka Đurđević
 okrivljeni  Srećković Saša

 

 11:00  Kž–Po1–Kre 5/2019 (javna sednica)
 sudnica  13, drugi sprat
 predsednik veća  Milimir Lukić
 okrivljeni  Radivojević Slobodan

 

 12:00  Kž1 1067/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Omer Hadžiomerović
 okrivljeni  Nikolić Stanko i dr.

 

 12:00  Kž1 740/2019 (glavni pretres)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Saitović Srđan i dr.

 

 13:00  Kž1 1072/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Kanački Goran

 


19.11.2019 godine

 09:30  Kž1 980/2019 (javna sednica)
 sudnica  19, drugi sprat
 predsednik veća  Zoran Savić
 okrivljeni  Ćuso Aleksandar

 

 10:00  Kž1 982/2019 (javna sednica)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Bojana Paunović
 okrivljeni  Stojiljković Vuk

 

 11:00  Kž1 641/2019 (javna sednica)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Bojana Paunović
 okrivljeni  Radivojev Vlada i dr.

 

 11:00  Kž-Kre 31/2019 (javna sednica)
 sudnica  19, drugi sprat
 predsednik veća  Zoran Savić
 okrivljeni  Kostadinov Jordan

 

 11:00  Kž1 838/2019 (javna sednica)
 sudnica  21, drugi sprat
 predsednik veća  Nada Hadži-Perić
 okrivljeni  Abramović Sunčica i dr.

 

 11:15  Kž1 995/2019 (javna sednica)
 sudnica  21, drugi sprat
 predsednik veća  Nada Hadži-Perić
 okrivljeni  Ristić Nikola i dr.

 

 12:30  Kž1 925/2019 (javna sednica)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Bojana Paunović
 okrivljeni  Zindović Jovica i dr.

 

 12:30  Kž1 1041/2019 (javna sednica)
 sudnica  19, drugi sprat
 predsednik veća  Zoran Savić
 okrivljeni  Žmurić Nikola

 

 13:00  Kž1 673/2019 (glavni pretres)
 sudnica  19, drugi sprat
 predsednik veća  Vesna Petrović
 okrivljeni  Lazović Aleksandar i dr.

 

 13:00  Kž1 896/2019 (glavni pretres)
 sudnica  21, drugi sprat
 predsednik veća  Dragan Ćesarović
 okrivljeni  Đuknić Dejan i dr.

 


18.11.2019 godine

 09:30  Kž1 1005/2019 (javna sednica)
 sudnica  17, drugi sprat
 predsednik veća  Milena Rašić
 okrivljeni  Šoškić Bojan

 

 10:00  Kž1 1038/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Volarević Ljubomir

 

 10:00  Kž1 834/2019 (javna sednica)
 sudnica  18, drugi sprat
 predsednik veća  Milimir Lukić
 okrivljeni  Dragojlović Aleksandar i dr.

 

 10:45  Kž1–Spk 26/2019 (javna sednica)
 sudnica  18, drugi sprat
 predsednik veća  Milimir Lukić
 okrivljeni  Jovanović Milan

 

 11:00  Kž1 1076/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Skok Aleksandar

 

 11:00  Kž1 1053/2019 (javna sednica)
 sudnica  18, drugi sprat
 predsednik veća  Milimir Lukić
 okrivljeni  Budak Pera

 

 12:00  Kž1 1037/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Saković Marko

 


14.11.2019 godine

 10:00  Kž1 853/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Omer Hadžiomerović
 okrivljeni  Kujović Milan i dr.

 

 10:00  Kž1 PO1 17/2019 (javna sednica)
 sudnica  13, drugi sprat
 predsednik veća  Zoran Savić
 okrivljeni  Glišić Dragan i dr.

 

 12:00  Kž–Po1–Toi 5/2019 (javna sednica)
 sudnica  19, drugi sprat
 predsednik veća  Zoran Savić
 okrivljeni  Golubović Boško

 


13.11.2019 godine

 10:00  Kž1 923/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Daćevac Marjan i dr.

 

 10:00  Kž1 PO1 17/2019 (javna sednica)
 sudnica  13, drugi sprat
 predsednik veća  Zoran Savić
 okrivljeni  Glišić Dragan i dr.

 

 12:00  Kž1 924/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Vasović Žarko

 

 13:00  Kž1 802/2019 (glavni pretres)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Gordana Petković
 okrivljeni  Andrejić Lazar i dr.

 


12.11.2019 godine

 10:00  Kž1 1003/2019 (javna sednica)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Bojana Paunović
 okrivljeni  Dacijar Ninoslav i dr.

 

 10:00  Kž1 PO1 17/2019 (javna sednica)
 sudnica  13, drugi sprat
 predsednik veća  Zoran Savić
 okrivljeni  Glišić Dragan i dr.

 

 10:00  Kž1 858/2019 (javna sednica)
 sudnica  21, drugi sprat
 predsednik veća  Nada Hadži-Perić
 okrivljeni  Negovan Miloš

 

 10:45  Kž1 1043/2019 (javna sednica)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Bojana Paunović
 okrivljeni  Đurašković Miloš

 

 11:00  Kž1 1049/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Omer Hadžiomerović
 okrivljeni  Zarić Mitar

 

 11:00  Kž1 543/2019 (glavni pretres)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Bojana Paunović
 okrivljeni  Mišić Beloica Dejan

 

 11:00  Kž1 739/2019 (javna sednica)
 sudnica  21, drugi sprat
 predsednik veća  Nada Hadži-Perić
 okrivljeni  Bogosavljević Tijana

 

 11:30  Kž1 904/2019 (javna sednica)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Bojana Paunović
 okrivljeni  Lugonja Bojan i dr.

 

 11:45  Kž1 1066/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Omer Hadžiomerović
 okrivljeni  Matić Miloš

 

 12:00  Kž1 1050/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Omer Hadžiomerović
 okrivljeni  Rajić Zoran

 

 12:00  Kž-Kre 29/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Omer Hadžiomerović
 okrivljeni  Bairamovich Natalia i dr.

 

 12:00  Kž1 885/2019 (javna sednica)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Bojana Paunović
 okrivljeni  Pavlović Gorana i dr.

 


08.11.2019 godine

 10:00  Kž3 21/2019 (javna sednica)
 sudnica  19, drugi sprat
 predsednik veća  Siniša Važić
 okrivljeni  Mihajlović Aleksandar

 


07.11.2019 godine

 09:30  Kž1 942/2019 (javna sednica)
 sudnica  19, drugi sprat
 predsednik veća  Zoran Savić
 okrivljeni  Radivojević Stefan

 

 10:30  Kž1 1003/2019 (javna sednica)
 sudnica  19, drugi sprat
 predsednik veća  Bojana Paunović
 okrivljeni  Dacijar Ninoslav i dr.

 

 11:00  Kž1 928/2019 (javna sednica)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Bojana Paunović
 okrivljeni  Brašanac Dušan

 

 11:30  Kž1 817/2019 (javna sednica)
 sudnica  21, drugi sprat
 predsednik veća  Nada Hadži-Perić
 okrivljeni  Jovanović Predrag

 

 12:00  Kž1 1004/2019 (javna sednica)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Bojana Paunović
 okrivljeni  Ignjatović Mile

 

 12:00  Kž1 1031/2019 (javna sednica)
 sudnica  18, drugi sprat
 predsednik veća  Milimir Lukić
 okrivljeni  Pajić Milan

 

 13:00  Kž1 963/2019 (javna sednica)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Bojana Paunović
 okrivljeni  Nešić Aleksandar

 


06.11.2019 godine

 11:00  Kž–Po1–Kre 5/2019 (javna sednica)
 sudnica  13, drugi sprat
 predsednik veća  Milimir Lukić
 okrivljeni  Radivojević Slobodan

 

 12:30  Kž1 997/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Nonković Miloš

 

 13:00  Kž1 840/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Stanković Radoslav

 


05.11.2019 godine

 09:30  Kž1 899/2019 (javna sednica)
 sudnica  19, drugi sprat
 predsednik veća  Zoran Savić
 okrivljeni  Barjaktarović Radoslav i dr.

 

 10:00  Kž1 952/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Siniša Važić
 okrivljeni  Stijović Miloš

 

 10:00  Kž1 534/2019 (javna sednica)
 sudnica  21, drugi sprat
 predsednik veća  Nada Hadži-Perić
 okrivljeni  Veselinović Dejan

 

 10:30  Kž1 769/2019 (javna sednica)
 sudnica  2, mezanin
 predsednik veća  Siniša Važić
 okrivljeni  Novaković Dejan i dr.

 

 11:00  Kž1 859/2019 (javna sednica)
 sudnica  21, drugi sprat
 predsednik veća  Nada Hadži-Perić
 okrivljeni  Božinović Nikola

 

 12:00  Kž1 983/2019 (javna sednica)
 sudnica  7, mezanin
 predsednik veća  Bojana Paunović
 okrivljeni  Dragišić Jovan

 

 12:00  Kž1 1229/2018 (glavni pretres)
 sudnica  21, drugi sprat
 predsednik veća  Milenko Cvijović
 okrivljeni  Jovanović Uroš

 

 12:30  Kž1 944/2019 (javna sednica)
 sudnica  19, drugi sprat
 predsednik veća  Zoran Savić
 okrivljeni  Mirković Veljko

 

 13:00  Kž-Kre 23/2019 (javna sednica)
 sudnica  19, drugi sprat
 predsednik veća  Zoran Savić
 okrivljeni  Žigić Zoran

 


04.11.2019 godine

 10:00  Kž1 657/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Bogavac Ivan i dr.

 

 11:00  Kž1 1019/2019 (javna sednica)
 sudnica  9, mezanin
 predsednik veća  Tatjana Vuković
 okrivljeni  Šiklić Vidan

 

 11:00  Kž1 1030/2019 (javna sednica)
 sudnica  18, drugi sprat
 predsednik veća  Milimir Lukić
 okrivljeni  Popović Aleksa i dr.

 

 11:45  Kž1 1011/2019 (javna sednica)
 sudnica  18, drugi sprat
 predsednik veća  Milimir Lukić
 okrivljeni  Milin Petar

 


Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)