Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

NADLEŽNOST APELACIONOG SUDA U BEOGRADU

Nadležnost sudova regulisana je Zakonom o uređenju sudova i Zakonom o sedištima i područjima sudova i tužilaštava.

Sedište Apelacionog suda u Beogradu je u Nemanjinoj broj 9.

Apelacioni sud u Beogradu je nadležan:

  1. da odlučuje o žalbama na odluke viših sudova;
  2. da odlučuje o žalbama na odluke osnovnih sudova u krivičnom postupku, ako za odlučivanje o žalbi nije nadležan viši sud (viši sud u drugom stepenu je nadležan da odlučuje o žalbama na odluke osnovnih sudova o određivanju mera obezbeđenja prisustva okrivljenog, za krivična dela za koje je propisana novčana kazna i kazna zatvora do pet godina);
  3. da odlučuje o žalbama na presude osnovnih sudova u građanskopravnim sporovima, ako za odlučivanje o žalbi nije nadležan viši sud (viši sud u drugom stepenu je nadležan da odlučuje o žalbama na sledeće odluke osnovnih sudova: na rešenja u građanskopravnim sporovima, presude u sporovima male vrednosti i vanparničnim postupcima);
  4. da odlučuje o sukobu nadležnosti nižih sudova sa svog područja ako za odlučivanje nije nadležan viši sud;
  5. da odlučuje o prenošenju nadležnosti osnovnih i viših sudova kad su sprečeni ili ne mogu da postupaju u nekoj pravnoj stvari;
  6. da vrši druge poslove određene zakonom.

Ovaj sud je drugostepeni sud za područje viših sudova u Beogradu, Valjevu, Pančevu i Smederevu.  

U odnosu na osnovne sudove Apelacioni sud u Beogradu je drugostepeni sud za Prvi osnovni sud u Beogradu, Drugi osnovni sud u Beogradu, Treći Osnovni sud u Beogradu, Osnovni sud u Lazarevcu, Osnovni sud u Mladenovcu, Osnovni sud u Obrenovcu, Osnovni sud u Valjevu, Osnovni sud u Mionici, Osnovni sud u Ubu, Osnovni sud u Vršcu, Osnovni sud u Pančevu, Osnovni sud u Velikoj Plani i Osnovni sud u Smederevu.

Prema Zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala i Zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine u okviru Apelacionog suda u Beogradu oformljeno je: Posebno odeljenje za organizovani kriminal i Odeljenje za ratne zločine, čija se nadležnost prostire na teritoriji cele Republike Srbije. Takođe, Apelacioni sud u Beogradu ima drugostepenu nadležnost i za najveći broj krivičnih dela iz oblasti visokotehnološkog kriminaliteta.

Od 1. januara 2014. godine Apelacioni sud u Beogradu ima drugostepenu nadležnost na teritoriji cele Republike Srbije za sporove o zabrani rasturanja štampe i širenja informacija u sredstvima javnog informisanja i da sudi u sporovima o objavljivanju ispravke informacije i odgovora na informaciju, zbog povrede zabrane govora mržnje, zaštite prava na privatni život, odnosno prava na lični zapis, propuštanja objavljivanja informacije i naknadi štete u vezi sa objavljivanjem informacije. Takođe, ovaj sud od 1. januara 2014. godine ima drugostepenu nadležnost na teritoriji cele Republike Srbije za sporove o autorskim i srodnim pravima i zaštiti i upotrebi pronalazaka, industrijskog dizajna, modela, uzoraka, žigova, oznaka geografskog porekla, topografije integrisanih kola, odnosno topografije poluprovodničkih proizvoda i oplemenjivača biljnih sorti.

 

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)