Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

O APELACIONOM SUDU U BEOGRADU

Apelacioni sud u Beogradu osnovan je Zakonom o uređenju sudova i Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava od 22. decembra 2008. godine. Sa radom je počeo 01. januara 2010. godine. Predsednik suda je sudija Duško Milenković.

Utvrđeni broj sudija u Apelacionom sudu u Beogradu je osamdeset osam. Trenutno ovaj sud radi sa smanjenim brojem sudija, jer od osamdeset šest izabranih, sudijsku funkciju obavlja osamdeset dvoje sudija (uključujući i predsednika suda). Jedan sudija ovog suda postavljen je za predsednika Višeg suda u Beogradu, jedan sudija je postavljen za v. f. presednika Prvog onovnog suda u Beogradu, a četiri sudijska mesta su nepopunjena.

Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta predviđeno je da poslove u Apelacionom sudu u Beogradu obavlja 201 lice i to: 160 državnih službenika i 41 nameštenik.

Sedište Apelacionog suda u Beogradu je u Nemanjinoj ulici broj 9. U istoj zgradi smeštene su najviše sudske instance: Vrhovni kasacioni sud, Privredni apelacioni sud i Upravni sud.

Prostorije Apelacionog suda u Beogradu nalaze se u u suterenu gde je smešten daktilobiro, u prizemlju zgrade gde su smeštene pisarnice, zatim u mezaninu, na prvom i drugom spratu gde su smeštene sudnice, kabineti sudija i sudijskih pomoćnika.

U Apelacionom sudu u Beogradu nalazi se dvadeset i jedna sudnica. One su predviđene za javne sednice, glavne pretrese i rasprave pred drugostepenim sudom. Na prvom spratu nalazi se najveća sudnica u zgradi, površine preko 200 kvadratnih metara, sa 200 mesta predviđenih za sudsko veće, okrivljene, branioce, punomoćnike i građane.

Sudska uprava se nalazi na drugom spratu u prostorijama 2.01, 2.02 i 2.03.

Apelacioni sud u Beogradu spada među najveće pravosudne ustanove u zemlji jer obavlja poslove iz drugostepene nadležnosti za područje viših sudova u Beogradu, Valjevu, Smederevu i Pančevu. Prema zvaničnim statističkim podacima na području koji pokriva ovaj sud (11.191 km2), živi oko 2 300 000 stanovnika.

U Apelacionom sudu u Beogradu formirana su sledeća sudska odeljenja: Građansko odeljenje, Građansko odeljenje za radne sporove, Krivično odeljenje, Odeljenje za krivične postupke prema maloletnicima, Posebno odeljenje za organizovani kriminal, Odeljenje za ratne zločine, Odeljenje za postupanje po zahtevima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku i Odeljenje sudske prakse.

 

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)