Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

 

REPUBLIKA SRBIJA

APELACIONI SUD U BEOGRADU

Su.br.I-2  20/19

31.01.2019. godine

 

PROGRAM REŠAVANjA STARIH PREDMETA U 2019. GODINI

I

Uvod i analiza statističkih podataka za 2018. godinu

 

Tabelarni prikaz broja starih predmeta na početku i na kraju prethodnog izvštajnog perioda, kao i nivoa ostvarenih postavljenih ciljeva

 

NAPOMENA: Prosečan priliv predmeta po sudiji (2016. godina) 23,57; (2017. godina) 22,74 i (2018. godina) 25,55 gde se uočava značajno povećanje priliva predmeta u 2018. godinu i to za 11% u pogledu 2017. godine, a u pogledu 2016. godine povećanje za 8%.

Takođe se uočava i smanjenje broja sudija u Izveštaju o radu suda za 2018.godinu, gde je prikazano 76 postupajućih sudija u skladu sa Sudskim poslovnikom kao i Uputstvom o popunjavanju izveštaja o radu suda, odnosno prikazan je broj sudija koje su aktivno postupale i dobijale redovan priliv, dok su iz broja postupajućih sudija izuzete sudije koje u toku 2018.godine nisu radile 88 radnih dana. U 2017. godine je taj broj 80, dok je u 2016. godini prikazano 79 sudija.

Prilikom utvrđivanja ciljeva Programa, u pogledu broja nerešenih starih predmeta na kraju 2019. godine, uzeta je u obzir činjenica da je 14 sudijskih pomoćnika Odlukom Visoikog saveta sudstva predloženo za izbor za sudije osnovnih sudova, i da se očekuje njihovo stupanje na sudsijsku funkciju u prvom kvartalu 2019. godine.

Ovo će značajno uticati na smanjenje kadrovskih kapaciteta suda, naročito na izradi odluka i rešavanju predmeta, a imajući u vidu da se radi o sudijskim pomoćnicima sa visokim stepenom samostalnosti i iskustva u radu. Po njihovom odlasku biće preduzete mere za popunjavanje upražnjenih radnih mesta sudijskih pomoćnika, pri čemu se mora imati u vidu da novoprimljeni sudijski pomoćnici do kraja 2019. godine neće moći da pruže učinak u izradi odluka kao sudijski pomoćnici koji su izabrani za sudije. 

Program rešavanja starih predmeta obuhvata mere neophodne za hitno okončanje najstarijih sudskih postupaka, u svim sudskim odeljenjima, utvrđivanje ciljeva Programa kao što su: evidentiranje i praćenje rada po starosti predmeta, rešavanje starih predmeta u rokovima predviđenim ovim Programom, utvrđivanje neophodnih mera za sprovođenje Programa i dužnosti sudija i zaposlenih, kao i druge mere za koje se ukaže potreba. Imajući u vidu da su u predmetima koji su obuhvaćeni ovim Programom, protekli rokovi za okončanje koji su propisani zakonom, Programom se ne produžavaju zakonski rokovi, već se utvrđuju mere za rešavanje starih predmeta u što kraćem roku.

Na osnovu Godišnjeg izveštaja o radu Apelacionog suda u Beogradu za 2018. godinu, utvrđeno je sledeće:

Apelacioni sud u Beogradu je na dan 01.01.2018. godine imao ukupno 7139 nerešenih predmeta, od toga 2001 starih predmeta po datumu dostave predmeta po žalbi drugostepenom sudu, što predstavlja 28,03% od ukupnog broja nerešenih predmeta na početku, kao i 5923 starih predmeta prema datumu podnošenja inicijalnog akta, što predstavlja  82,97 % od ukupnog broja nerešenih predmeta na početku.

U periodu od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine, sud je primio ukupno 21361 novih predmeta, tako da je u 2018. godini, ukupno u radu u svim materijama imao 28500 predmeta.

U 2018. godini rešeno je ukupno 20985 predmeta, od čega je 3535 starih predmeta prema datumu dostave predmeta po žalbi drugostepenom sudu, što predstavlja 16,85 % od ukupno rešenih predmeta, kao i 11969 rešenih starih predmeta prema datumu podnošenja inicijalnog akta, što predstavlja 57,04 % od ukupno rešenih predmeta.

Dana 31.12.2018. godine, ostalo je u radu ukupno 7515 predmeta, od toga 2107 starih predmeta prema datumu dostave predmeta po žalbi drugostepenom sudu, što predstavlja 28,04 % od ukupnog broja nerešenih predmeta na kraju, kao i 5993 starih predmeta prema datumu podnošenja inicijalnog akta, što predstavlja  79,75 % od ukupnog broja nerešenih predmeta na kraju 2018. godine.

 

Odnos nerešenih starih predmeta po pretežno sudećim materijama za period od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine

 

U Građanskom odeljenju u Gž materiji na dan 31.12.2018. godine u radu suda u ovoj materiji ostalo je ukupno  4168 nerešenih predmeta, od čega je:

 • 1150 starih predmeta prema datumu dostave predmeta po žalbi drugostepenom sudu, što predstavlja 15,31 % od ukupno nerešenih predmeta.
 • 3303 starih predmeta prema datumu podnošenja inicijalnog akta, što predstavlja 43,96 % od ukupnog broja nerešenih predmeta.

U Građanskom odeljenju u Gž2 materiji na dan 31.12.2018. godine u radu suda u ovoj materiji ostalo je ukupno 96 nerešenih predmeta, od čega su:

 • 2 stara predmeta prema datumu podnošenja inicijalnog akta, što predstavlja 0,03 % od ukupnog broja nerešenih predmeta.
 • 54 starih predmeta prema datumu podnošenja inicijalnog akta, što predstavlja 0,72 % od ukupnog broja nerešenih predmeta.

U Građanskom odeljenju za radne sporove u Gž1 materiji na dan 31.12.2018. godine u radu suda u ovoj materiji ostalo je ukupno 2702 nerešena predmeta, od čega je:

 • 875 starih predmeta prema datumu dostave predmeta po žalbi drugostepenom sudu, što predstavlja 11,65 % od ukupno nerešenih predmeta,
 • 2256 starih predmeta prema datumu podnošenja inicijalnog akta, što predstavlja 30,02 % od ukupnog broja nerešenih predmeta.

U Krivičnom odeljenju u Kž1 materiji na dan 31.12.2018. godine u radu suda u ovoj materiji ostalo je ukupno 165 nerešena predmeta, od čega je:

 • 23 predmeta prema datumu dostave predmeta po žalbi drugostepenom sudu, što predstavlja 0,31 % od ukupno nerešenih predmeta,
 • 117 starih predmeta prema datumu podnošenja inicijalnog akta, što predstavlja 1,56 % od ukupnog broja nerešenih predmeta.

U Krivičnom odeljenju – Posebnom odeljenju za organizovani kriminal u Kž1 Po1 materiji na dan 31.12.2018. godine u radu suda u ovoj materiji ostalo je ukupno 17 nerešenih predmeta, od čega je:

 • 7 starih predmeta prema datumu dostave predmeta po žalbi drugostepenom sudu, što predstavlja 0,10 % od ukupno nerešenih predmeta,
 • 16 starih predmeta prema datumu podnošenja inicijalnog akta, što predstavlja 0,22 % od ukupnog broja nerešenih predmeta.

Prateći Smernice EU i propisane indikatore („vreme“) koji se odnose na dužinu trajanja postupka, odnosno vreme koje je potrebno za rešavanje predmeta, a koji se izražavaju u danima, tako što se broj nerešenih predmeta na kraju godine podeli sa brojem rešenih predmeta u toku godine, zatim pomnoži sa 365, izvršena je analiza dužine trajanja postupka u 2018. godini po materijama u kojima je postupao ovaj sud.
 

Vreme potrebno za rešavanje predmeta u Apelacionom sudu u Beogradu po sudećim materijama u 2018. godini

Materija

Broj dana

Broj meseci

158,84

5,30

Gž2

40

1,34

Gž1

203,39

6,78

Kž1

48,34

1,62

Kž1 Po1

238,66

7,96

Na osnovu napred navedenih indikatora,  sud će na kraju izveštajnog perioda za 2019. godinu pratiti uspešnost ovog Programa u smislu skraćenja vremena potrebnog za rešavanje predmeta po materijama.

 

II

Kategorizacija starih predmeta u sudu

 

Program rešavanja starih predmeta za 2019. godinu obuhvata šest grupa starih predmeta u sudskim odeljenjima.

Prvih pet grupa starih predmeta predstavljaju predmeti koji su kao stari označeni po datumu dostave predmeta po žalbi drugostepenom sudu, a šestu grupu starih predmeta predstavljaju predmeti koji su kao stari označeni po datumu podnošenja inicijalnog akta:

II-1

 

Prva grupa starih predmeta

Postupci po žalbi započeti u 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016. i 2017. godini

 

Prvu grupu starih predmeta čine 7 podgrupa:

- postupci po žalbi započeti u 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016. i 2017. godini, a koji su u ovom sudu u prethodnom periodu rešeni na procesni način (vraćanje na dopunu postupka ili se sud oglasio nenadležnim), kojih u radu suda trenutno ima ukupno 279, i to:

***

II-1-a – postupci po žalbi započeti u 2011. godini, a koji su u ovom sudu u prethodnom periodu rešeni na procesni način (vraćanje na dopunu postupka ili se sud oglasio nenadležnim), kojih u radu suda trenutno ima 1 i to:

 • u Građanskom odeljenju – 1 predmet.

U ovu grupu predmeta spadaju i predmeti u kojima su postupci po žalbi započeti u 2011. godini, a koji su u ovom sudu u prethodnom periodu rešeni na procesni način, a koji će biti vraćeni ovom sudu radi odlučivanja po žalbi nakon stupanja na snagu ovog Programa.

***

II-1-b – postupci po žalbi započeti u 2012. godini, a koji su u ovom sudu u prethodnom periodu rešeni na procesni način (vraćanje na dopunu postupka ili se sud oglasio nenadležnim), kojih u radu suda trenutno ima 3 i to:

 • u Građanskom odeljenju – 2 predmeta.   
 • u Građanskom odeljenju za radne sporove – 1 predmet

U ovu grupu predmeta spadaju i predmeti u kojima su postupci po žalbi započeti u 2012. godini, a koji su u ovom sudu u prethodnom periodu rešeni na procesni način, a koji će biti vraćeni ovom sudu radi odlučivanja po žalbi nakon stupanja na snagu ovog Programa.

***

II-1-v – postupci po žalbi započeti u 2013. godini, a koji su u ovom sudu u prethodnom periodu rešeni na procesni način (vraćanje na dopunu postupka ili se sud oglasio nenadležnim), kojih u radu suda trenutno ima 6, i to:

 • u Građanskom odeljenju – 3 predmeta.   
 • u Građanskom odeljenju za radne sporove – 3 predmeta

U ovu grupu predmeta spadaju i predmeti u kojima su postupci po žalbi započeti u 2013. godini, a koji su u ovom sudu u prethodnom periodu rešeni na procesni način, a koji će biti vraćeni ovom sudu radi odlučivanja po žalbi nakon stupanja na snagu ovog Programa.

***

II-1-g – postupci po žalbi započeti u 2014. godini, a koji su u ovom sudu u prethodnom periodu rešeni na procesni način (vraćanje na dopunu postupka ili se sud oglasio nenadležnim), kojih u radu suda trenutno ima 10, i to:

 • u Građanskom odeljenju – 5 predmeta.   
 • u Građanskom odeljenju za radne sporove – 5 predmeta

U ovu grupu predmeta spadaju i predmeti u kojima su postupci po žalbi započeti u 2014. godini, a koji su u ovom sudu u prethodnom periodu rešeni na procesni način, a koji će biti vraćeni ovom sudu radi odlučivanja po žalbi nakon stupanja na snagu ovog Programa.

***

II-1-d – postupci po žalbi započeti u 2015. godini, a koji su u ovom sudu u prethodnom periodu rešeni na procesni način (vraćanje na dopunu postupka ili se sud oglasio nenadležnim), kojih u radu suda trenutno ima 35, i to:

 • u Građanskom odeljenju – 17 predmeta.   
 • u Građanskom odeljenju za radne sporove – 18 predmeta

U ovu grupu predmeta spadaju i predmeti u kojima su postupci po žalbi započeti u 2015. godini, a koji su u ovom sudu u prethodnom periodu rešeni na procesni način, a koji će biti vraćeni ovom sudu radi odlučivanja po žalbi nakon stupanja na snagu ovog Programa.

***

II-1-đ – postupci po žalbi započeti u 2016. godini, a koji su u ovom sudu u prethodnom periodu rešeni na procesni način (vraćanje na dopunu postupka ili se sud oglasio nenadležnim), kojih u radu suda trenutno ima 95 i to:

 • u Građanskom odeljenju – 58 predmeta.   
 • u Građanskom odeljenju za radne sporove – 37 predmeta. 

U ovu grupu predmeta spadaju i predmeti u kojima su postupci po žalbi započeti u 2016. godini, a koji su u ovom sudu u prethodnom periodu rešeni na procesni način, a koji će biti vraćeni ovom sudu radi odlučivanja po žalbi nakon stupanja na snagu ovog Programa.

***

U ovu grupu predmeta spadaju i predmeti u kojima su postupci po žalbi započeti u 2017. godini, a koji su u ovom sudu u prethodnom periodu rešeni na procesni način, i koji su vraćeni u sud radi odlučivanja po žalbi nakon stupanja na snagu ovog Programa.

II-1-e – postupci po žalbi započeti u 2017. godini, a koji su u ovom sudu u prethodnom periodu rešeni na procesni način (vraćanje na dopunu postupka ili se sud oglasio nenadležnim), kojih u radu suda trenutno ima 129 i to:

 • u Građanskom odeljenju – 92 predmeta.   
 • u Građanskom odeljenju za radne sporove – 37 predmet

U ovu grupu predmeta spadaju i predmeti u kojima su postupci po žalbi započeti u 2017. godini, a koji su u ovom sudu u prethodnom periodu rešeni na procesni način, a koji će biti vraćeni ovom sudu radi odlučivanja po žalbi nakon stupanja na snagu ovog Programa.

II-2

Druga grupa starih predmeta

Postupci po žalbi započeti u toku 2014. godine

 

Drugu grupu starih predmeta, čine predmeti u kojima su postupci po žalbi započeti u toku 2015. godine, a kojih u radu suda trenutno ima 1 (što predstavlja 0,02% od ukupnog broja nerešenih predmeta u sudu), i to: 

 1. U Građanskom odeljenju za radne sporove – 1 predmet.

II-3

Treća grupa starih predmeta

Postupci po žalbi započeti u toku 2016. godine

 

Treću grupu starih predmeta, čine programski predmeti po datumu prijema žalbe i to oni u kojima je postupak po žalbi započeo u 2016. godini, kojih ukupno u sudu ima 156  (što predstavlja 2,08%  od ukupnog broja nerešenih predmeta u sudu) i to:  

 1. u Građanskom odeljenju – 93 predmeta (Gž-90, Gž3-1 i Gž4-2).
 1. U Građanskom odeljenju za radne sporove – 59 predmeta.
 1. U Odeljenju za suđenje u razumnom roku4 predmeta (R4 g - 1, R4 r - 2 i Rž g - 1).

 

II-4

Četvrta grupa starih predmeta

Postupci po žalbi započeti u toku 2017. godine

 

Četvrtu grupu starih predmeta, čine najmlađi programski predmeti po datumu prijema žalbe i to oni u kojima je postupak po žalbi započeo u 2017. godini, kojih ukupno u sudu ima 1165 (što predstavlja 15,51% od ukupnog broja nerešenih predmeta u sudu) i to:

 1. u Građanskom odeljenju – kojih ima 676 (Gž-651, Gž2-1, Gž3-13, Gž4-10 i R-1), što je prosečno po 19,89  po sudiji.
 1. U Građanskom odeljenju za radne sporove - kojih ima 483 (Gž1-482 i R4-1), što je prosečno 30,19  po sudiji.
 1. U Krivičnom odeljenju – kojih ima 5 (Kž1-4 i Kž-Toi-1).
 1. U Posebnom odeljenju za organizovani kriminal1 predmet Kž1 Po1.

 

II-5

Peta grupa starih predmeta

Postupci po žalbi započeti u toku 2018. godine

 

Petu grupu starih predmeta, čine najmlađi programski predmeti po datumu prijema žalbe i to oni u kojima je postupak po žalbi započeo u 2018. godini. U krivičnoj materiji to su predmeti u kojima postupci po žalbi nisu okončani u rokovima predviđenim Zakonikom o krivičnom postupku, a u građanskoj materiji predmeti u kojima postupci po žalbi nisu okončani u roku od 9 meseci od dana prijema spisa prvostepenog suda, u skladu sa članom 383. stav 2. Zakona o parničnom postupku, kojih ukupno u sudu ima 785 (što predstavlja 10,45 % od ukupnog broja nerešenih predmeta u sudu) i to:

 1. u Građanskom odeljenju – postupci po žalbi koji traju duže od 9 meseci, kojih ima 423 (Gž-408, Gž2-1, Gž3-7, Gž4-6 i R-1), što je prosečno po 12,71  po sudiji.
 1. U Građanskom odeljenju za radne sporove - postupci po žalbi koji traju duže od 9 meseci, kojih ima 334, što je prosečno 20,88  po sudiji.
 1. U Krivičnom odeljenju - postupci po žalbi koji traju duže od 4 meseca – kojih ima 21 (Kž1-19,  Kž-Toi-1-1 i Kž1 Po3-1).
 1. U Posebnom odeljenju za organizovani kriminal - postupci po žalbi koji traju duže od 4 meseca6 predmeta Kž1 Po1.
 1. U Posebnom odeljenju za ratne zločine - postupci po žalbi koji traju duže od 4 meseca1 predmet Kž3 Po2.

 

II-6

Šesta grupa starih predmeta

postupci koji su označeni po datumu inicijalnog akta

 

Šestu grupu starih predmeta čine predmeti u kojima postupci po inicijalnom aktu traju duže od 2 godine, odnosno koji su započeti pre 2017. godine, a koje je ovaj sud prema obavezi iz Sudskog poslovnika dužan da prati kroz Program rešavanja starih predmeta.

Na dan 31.12.2018. godine u radu suda bilo je ukupno 5993 predmeta starih po inicijalnom aktu, što predstavlja 79,75 % od ukupnog broja nerešenih predmeta na kraju izveštajnog perioda u sudu (7515).

Od ukupnog broja nerešenih predmeta po datumu podnošenja inicijalnog akta (7515) u:

Građanskom odeljenju, u opštoj građanskoj materiji, na dan 31.12.2018. godine bilo je 4431  starih predmeta po datumu podnošenja inicijalnog akta (što predstavlja 58,97% od ukupnog broja nerešenih predmeta u sudu),

Građanskom odeljenju za radne sporove na dan 31.12.2018. godine bilo je 2789 starih predmeta po datumu podnošenja inicijalnog akta (što predstavlja 37,12 % od ukupnog broja nerešenih predmeta u sudu),

Krivičnom odeljenju, ukupno u svim materijama, na dan 31.12.2018. godine bilo je 197 starih predmeta po datumu podnošenja inicijalnog akta (što predstavlja 2,63 % od ukupnog broja nerešenih predmeta u sudu).

Posebnom odeljenju za organizovani kriminal, ukupno u svim materijama, na dan 31.12.2018. godine bio je 21 stari predmet po datumu podnošenja inicijalnog akta (što predstavlja 0,28% od ukupnog broja nerešenih predmeta u sudu).

Odeljenju za ratne zločine, ukupno u svim materijama, na dan 31.12.2018. godine bila su 3 stara predmeta po datumu podnošenja inicijalnog akta (što predstavlja 0,04% od ukupnog broja nerešenih predmeta u sudu).

Odeljenju za rehabilitaciju, ukupno u svim materijama, na dan 31.12.2018. godine bilo je 19 starih predmeta po datumu podnošenja inicijalnog akta (što predstavlja 0,26 % od ukupnog broja nerešenih predmeta u sudu).

Odeljenje za postupanje po zahtevima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, ukupno u svim materijama, na dan 31.12.2018. godine bilo je 53 starih predmeta po datumu podnošenja inicijalnog akta (što predstavlja 0,71% od ukupnog broja nerešenih predmeta u sudu).

Ovom grupom predmeta biće obuhvaćeni i predmeti u kojima postupci po inicijalnom aktu traju duže od 2 godine, a koji će biti primljeni u sud radi odlučivanja po žalbi nakon stupanja na snagu ovog Programa, a za koje će se voditi posebna evidencija.

Imajući u vidu pravo stranaka na pravično suđenje u razumnom roku, predviđeno članom 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, i da se za slučaj kršenja ovih prava strankama obezbeđuje međunarodna zaštita pred Evropskim sudom za ljudska prava, stari predmeti iz ove grupe predmeta svrstavaju se po dužini trajanja, od momenta podnošenja inicijalnog akta, u nekoliko kategorija:

 1. Postupci koji su po inicijalnom aktu započeti pre 1999. godine, i u kojima postupak traje duže od 20 godina, kojih ima ukupno 57, što predstavlja 0,76% od ukupnog broja nerešenih predmeta u sudu, i to:
 • u Gž materiji     42
 • u Gž1 materiji   12
 • u R3 materiji     2
 • u Kž3 materiji   1
 1. Postupci koji su po inicijalnom aktu započeti pre 2004. godine, i u kojima postupak traje od 15 do 20 godina, kojih ima ukupno 104, što predstavlja  1,39% od ukupnog broja nerešenih predmeta u sudu, i to:
 • u Gž materiji     77
 • u Gž1 materiji   22
 • u Gž3 materiji   1
 • u Kž1 materiji   3
 • u R4 materiji     1
 1. Postupci koji su po inicijalnom aktu započeti pre 2009. godine, i u kojima postupak traje od 10 do 15 godina, kojih ima ukupno 451, što predstavlja 6,01% od ukupnog broja nerešenih predmeta u sudu, i to:
 • u Gž materiji            273
 • u Gž1 materiji          150
 • u Gž2 materiji          2
 • u Gž4 materiji          4
 • u Kž1 materiji          14
 • u Kž2 Po1 materiji   1
 • u Kž3 materiji          1
 • u R materiji              1
 • u R3 materiji            3
 • u R4 materiji            1
 • u Reh-ž materiji       1
 1. Postupci koji su po inicijalnom aktu započeti pre 2014. godine, i u kojima postupak traje od 5 do 10 godina, kojih ima ukupno 2240, što predstavlja 29,81% od ukupnog broja nerešenih predmeta u sudu, i to:
 • u Gž materiji            1262
 • u Gž1 materiji          788
 • u Gž2 materiji          11
 • u Gž3 materiji          10
 • u Gž4 materiji          9
 • u Kž1 materiji          47
 • u Kž2 materiji          5
 • u Kž Toi materiji     2
 • u Kž Poi materiji    1
 • u Kž1 Po1 materiji  10
 • u Kž1 Spk materiji   1
 • u Kž3 materiji          3
 • u Kž3 Po2 materiji  1
 • u R3 materiji            6
 • u R materiji              1
 • u R4 materiji            82
 1. Postupci koji su po inicijalnom aktu započeti pre 2016. godine, i u kojima postupak traje od 3 do 5 godina, kojih ima ukupno 1963, što predstavlja  26,13% od ukupnog broja nerešenih predmeta u sudu, i to:
 • u Gž materiji              1042
 • u Gž1 materiji            808
 • u Gž2 materiji            16
 • u Gž3 materiji            32
 • u Gž4 materiji            12
 • u Kž1 materiji            31
 • u Kž3 materiji             3
 • u Kž1 Po1 materiji     5
 • u Kž3 Po3 materiji     1
 • u Reh-Ž materiji        8
 • u R materiji                4
 • u R4 materiji              1
 1. Postupci koji su po inicijalnom aktu započeti pre 2017. godine, i u kojima postupak traje od 2 do 3 godine, kojih ima ukupno 1178, što predstavlja 15,68% od ukupnog broja nerešenih predmeta u sudu, i to:
 • u Gž materiji               607
 • u Gž1 materiji             476
 • u Gž2 materiji             25
 • u Gž3 materiji             26
 • u Gž4 materiji             9
 • u Kž1 materiji            22
 • u Kž2 materiji            1
 • u Kž3 materiji            1
 • U Kž1 Po1 materji      1
 • u Reh-Ž materiji        10

Predmeti obuhvaćeni u tački 1, 2. i 3. predstavljaju najstarije predmete u ovoj grupi predmeta u građanskoj materiji, dok predmeti u tački 1, 2, 3. i 4. predstavljaju najstarije predmete u ovoj grupi predmeta u krivičnoj materiji.

 

III

CILjEVI PROGRAMA

Tabelu možete videti ovde

 

Potpuno okončanje starih predmeta koji su određeni prema datumu dostave predmeta po žalbi drugostepenom sudu, i označeni u prvoj grupi starih predmeta (II-1-a do II-1-e ) zaključno sa 30.06.2019., a prema tabelarnom prikazu grupa.

GODINA

GRUPA OZNAČENIH PREDMETA

rok za potpuno okončanje predmeta

2011

II-1-a

31.03.2019.

2012

II-1-b

31.03.2019.

2013

II-1-v

31.03.2019.

2014

II-1-g

31.03.2019.

2015

II-1-d

30.04.2019.

2016

II-1-đ

30.06.2019.

2017

II-1-e

30.06.2019.

 

Potpuno okončanje starih predmeta koji su određeni prema datumu dostave predmeta po žalbi drugostepenom sudu, a koji su primljeni u 2015. godini i označeni u drugoj grupi starih predmeta (II-2) zaključno sa 31.03.2019. godine.

Potpuno okončanje starih predmeta koji su određeni prema datumu dostave predmeta po žalbi drugostepenom sudu, a koji su primljeni u 2016. godini i označeni u trećoj grupi starih predmeta (II-3) zaključno sa 31.03.2019. godine.

Potpuno okončanje starih predmeta koji su određeni prema datumu dostave predmeta po žalbi drugostepenom sudu, a koji su primljeni u 2017. godini i označeni u četvrtoj grupi starih predmeta (II-4) zaključno sa 30.06.2019. godine.

Potpuno okončanje svih najstarijih predmeta iz šeste grupe starih predmeta,  koji su određeni prema datumu podnošenja inicijalnog akta, i označeni u šestoj grupi starih predmeta (II-6): u građanskoj materiji pod 1, 2. i 3.; a u krivičnoj materiji predmeti označeni pod 1, 2, 3. i 4., zaključno sa 30.09.2019. godine, i to:

 

U svim materijama Apelacionog suda u Beogradu:

Postupci započeti pre 1999. godine i koji traju duže od 20 godina, kojih ima ukupno 57, zaključno sa 31.03.2019. godine

Postupci započeti pre 2004. godine, i koji traju od 15 do 20 godina, kojih ima ukupno 104, zaključno sa 30.06.2019. godine

Postupci započeti pre 2009. godine, i koji traju od 10 do 15 godina, kojih ima ukupno 451, zaključno sa 30.06.2019. godine.

Postupci započeti pre 2014. godine, i koji traju od 5 do 10 godina, kojih ima ukupno 2240, zaključno sa 30.09.2019. godine.

Smanjenje ukupnog broja nerešenih predmeta iz pete grupe starih predmeta (II-5), za 50% u odnosu na ukupan broj predmeta u radu suda zaključno sa 31.12.2019. godine.

Smanjenje ukupnog broja nerešenih starih predmeta u kojima postupci po inicijalnom aktu traju duže od 2 godine, navedenih pod tačkom 5. i tačkom 6. u šestoj grupi starih predmeta, za 30% u odnosu na broj predmeta zaključno sa 31.12.2019. godine.

Smanjenje ukupnog broja starih predmeta po odeljenjima za 30% početkom sledeće godine u odnosu na tekuću.

Skraćenje „vremena“ potrebnog za rešavanje predmeta po materijama na osnovu indikatora za računanje vremena utvrđenih prema Smernicama EU za 25%.

 

IV

MERE ZA SPROVOĐENjE PROGRAMA

Postupanje po starim predmetima odvijaće se u odeljenjima i većima formiranim Godišnjim rasporedom poslova za 2019. godinu.

U cilju realizacije mera za sprovođenje Programa, neophodno je preduzeti sledeće aktivnosti:

 1. Preko sudske pisarnice, u saradnji sa sudijskim pomoćnicima, sudije upoznati sa izveštajem o predmetima označenim prema datumu dostave predmeta po žalbi drugostepenom sudu, koji su određeni u prvoj, drugoj, trećoj i četvrtoj grupi starih predmeta.
 1. Preko sudske pisarnice, u saradnji sa sudijskim pomoćnicima, sudije upoznati sa izveštajem o predmetima označenim prema datumu podnošenja inicijalnog akta, koji su određeni u šestoj grupi starih predmeta, pod tačkom 1, 2, 3 i 4.
 1. Formirati Komisiju i potkomisije po sudskim odeljenjima, koje će obavljati neposrednu kontrolu nad sprovođenjem mera Programa i realizovati Program u pojedinačnim sudskim odeljenjima.
 1. Preko upravitelja sudskih pisarnica, u saradnji sa sudijskim pomoćnicima, predsedniku suda, zamenicima predsednika suda, predsednicima sudskih odeljenja, kao i predsednicima potkomisija svakog 10. u mesecu, dostavljati izveštaje o nerešenim predmetima označenim u prvoj, drugoj, trećoj i četvrtoj grupi starih predmeta,  kao i šestoj grupi starih predmeta, pod tačkom 1, 2, 3 i 4.

Nakon realizacije navedenih aktivnosti, potrebno je započeti sa merama za sprovođenje Programa.

Nakon dostavljanja predmetnih izveštaja predsedniku suda, ukoliko proceni da je to potrebno, predsednik suda će tražiti pojedinačna izjašnjenja sudija o daljem toku i vremenu potrebnom za okončanje postupka u starim predmetima, a zatim će, u saradnji sa predsednicima odeljenja i predsednicima potkomisija, utvrditi poseban program mera neophodnih za što brže okončanje ovih postupaka, kojim će se utvrditi procesne mogućnosti za njihovo brže okončanje.

Nakon dostavljanja predmetnih izveštaja predsednicima potkomisija, predsednici potkomisija će upoznati predsednike odeljenja i predsednike veća o broju starih predmeta, dok će predsednici odeljenja i veća o tome dalje obaveštavati sudije izvestioce i upoznavati ih o njihovim predmetima koji su obuhvaćeni Programom, kao i o eventualnim merama koje je potrebno da sudije preduzmu u cilju okončanja tih predmeta.

Radi praćenja realizacije ovog programa, formira se Komisija koju sačinjavaju zamenici predsednika suda, predsednici sudskih odeljenja, upravitelj sudskih pisarnica, statističar i sekretar suda. Radom ove komisije rukovodiće zamenik predsednika suda, sudija Gordana Komnenić.

Potkomisije po sudskim odeljenjima, formirane prilikom realizacije prethodnog Programa rešavanja starih predmeta, nastaviće da obavljaju neposrednu kontrolu nad sprovođenjem mera programa i o tome će dostavljati redovne izveštaje predsedniku suda, a najmanje jednom u toku tri meseca, uz eventualne predloge daljih mera koje smatraju da je potrebno preduzeti u cilju realizacije Programa.

 

IV-a

Dužnosti upravitelja sudskih pisarnica i referenata u pisarnicama:

Upravitelj sudskih pisarnica  dužan je da organizuje rad pisarnica tako da najstariji predmeti koji su obuhvaćeni Programom, i to:

 1. Predmeti iz prve grupe starih predmeta, u kojima su postupci po žalbi započeti u 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016. i 2017. godini (označeni kao 7 podgrupa od II-1-a do II-1-e) koji su u ovom sudu u prethodnom periodu rešeni na procesni način, a kojih u radu suda bilo ukupno 279,
 1. Predmeti iz druge grupe starih predmeta u kojima su postupci po žalbi započeti u toku 2015. godine, a kojih u radu suda trenutno ima 1,
 1. Predmeti iz treće grupe starih predmeta u kojima su postupci po žalbi započeti u toku 2016. godine, a kojih u radu suda trenutno ima 156,
 1. Predmeti iz četvrte grupe starih predmeta u kojima su postupci po žalbi započeti u toku 2017. godine, a kojih u radu suda trenutno ima 1165,
 1. Predmeti iz pete grupe starih predmeta u kojima su postupci po žalbi započeti u toku 2018. godine, a kojih u radu suda trenutno ima 785,
 1. Predmeti iz šeste grupe starih predmeta u kojima su postupci po inicijalnom aktu:

Započeti pre 1999. godine i koji traju duže od 20 godina, kojih ima ukupno 57,

Započeti pre 2004. godine i koji traju od 15 do 20 godina, kojih ima ukupno 104,

Započeti pre 2009. godine i koji traju od 10 do 15 godina, kojih ima ukupno 451,

Započeti pre 2014. godine i koji traju od 5 do 10 godina, kojih ima ukupno 2240,

 1. Predmeti iz šeste grupe starih predmeta u kojima postupci po inicijalnom aktu traju duže od 20 godina, od 15 do 20 godina, od 10 do 15 godina, od 5 do 10 godina, a koji budu primljeni u sud radi odlučivanja po žalbi nakon stupanja na snagu ovog Programa,

budu vidno obeleženi crvenom bojom u gornjem desnom uglu korica predmeta, iznad poslovnog broja, senčenjem za:

Upravitelj sudskih pisarnica dužan je da rad pisarnica organizuje tako da se označavanje konačno rešenih predmeta vodi isključivo u skladu sa članom 250. Sudskog poslovnika.

Referenti u pisarnicama, u saradnji sa sekretarima veća, dužni su najkasnije do 5. u mesecu, evidentiraju nerešene predmete označene u tački 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Odeljka IV-a ovog Programa, te da izveštaje predaju upravitelju pisarnica.

Predmeti se evidentiraju po hronološkom redu, uključujući broj predmeta, osnov spora, datum kada je predmet zaveden u sudu, trenutnu fazu u kojoj se predmet nalazi i sledeći korak u postupku. Referenti u pisarnicama su, takođe, dužni da posebnu pažnju obrate prilikom rukovanja ovim predmetima.

Statističar – analitičar dužan je da najkasnije do 10. u mesecu predsedniku suda, zamenicima predsednika suda, predsednicima sudskih odeljenja, a upravitelj sudskih pisarnica predsednicima potkomisija, dostavlja izveštaje o nerešenim predmetima označenim u tački 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Odeljka IV-a ovog Programa.

Statističar-analitičar dužan je da najkasnije do 10. u mesecu podnosi izveštaj o nerešenim predmetima označenim u tački 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Odeljka    IV-a ovog Programa, u kojima je odluka po žalbi doneta na sednici veća, a u kojima nisu urađene odluke u roku od 30 dana. Izveštaj se dostavlja predsedniku suda, zamenicima predsednika suda, predsednicima sudskih odeljenja, kao i predsednicima potkomisija.

Statističar-analitičar dužan je da najkasnije do 5. u mesecu podnosi sudskoj upravi izveštaj o predmetima u kojima je odluka po žalbi doneta na sednici veća, a u kojima nisu urađene odluke u roku od 30 dana.

Upravitelj sudskih pisarnica dužan je da najkasnije do 5. u mesecu podnosi sudskoj upravi izveštaj o predmetima u kojima je odluka po žalbi doneta na sednici veća, a pismeno izrađena odluka, dostavljena i zadržana u Odeljenju sudske prakse, u skladu sa članom 199.  Sudskog poslovnika.

 

IV-b

Dužnosti sudija:

Predsednik veća je dužan da napravi plan većanja najstarijih predmeta, prvenstveno vodeći računa o trajanju postupka po žalbi (datum dostave predmeta po žalbi drugostepenom sudu), a ujedno vodeći računa o trajanju postupka (datum podnošenja inicijalnog akta).

Svaki sudija je dužan da za sednicu veća po utvrđenom planu većanja, priprema predmete tako što će prioritet dati predmetima označenim u prvoj, drugoj i trećoj grupi starih predmeta, kao i šestoj grupi starih predmeta pod tačkom 1, 2, 3 i 4. u skladu sa rokovima određenim ovim Programom.

Svaki sudija je dužan da poštuje redosled datuma dostave predmeta po žalbi drugostepenom sudu u većanju predmeta i izradi odluka, vodeći računa o vremenu podnošenja inicijalnog akta, osim u napred navedenim predmetima, koji moraju prioritetno da se reše.

Predmete koji budu primljeni u sud nakon donošenja ovog programa, a koji su po datumu inicijalnog akta stariji od 20 godina, sudije su dužne da reše u roku od 30 dana od datuma prijema.

Predmete koji budu primljeni u sud nakon donošenja ovog programa, a koji su po datumu inicijalnog akta stari od 15 do 20 godina, sudije su dužne da reše u roku od 60 dana od datuma prijema.

Predmete koji budu primljeni u sud nakon donošenja ovog programa, a koji su po datumu inicijalnog akta stari od 10 do 15 godina, sudije su dužne da reše u roku od 60 dana od datuma prijema.

Predmete koji budu primljeni u sud nakon donošenja ovog programa, a koji su po datumu inicijalnog akta stari od 5 do 10 godina, sudije su dužne da reše u roku od 90 dana od datuma prijema.

Preporučuje se angažovanje sudijskih pomoćnika iz sudskih odeljenja za pripremu i organizaciju većanja, kao i za sačinjavanje izveštaja na obrascima za pojedinačne stare predmete, kao i za predmete krivične materije kojima preti nastupanje zastarelosti.

Takođe se preporučuje predsednicima veća da organizuju rad u veću tako da, preko sekretara veća ili drugog sudijskog pomoćnika, obavljaju pripremne radnje, koje se odnose na utvrđivanje da li novoprimljeni predmet ulazi u Program rešavanja starih predmeta i zahteva prioritetno postupanje, kao i da li su ispunjene sve procesne pretpostavke za odlučivanje, kako bi se izbegla situacija da predmet stoji nekoliko meseci u veću i da se tek kada predmet dođe na red za većanje, utvrdi da predmet treba da se vrati prvostepenom sudu radi dopune postupka, ili da je predmet pogrešno dodeljen u rad sudiji, a da treba da se presignira drugom sudiji u rad i slično.

Posebno hitno postupanje očekuje se u najstarijim predmetima, koji su u prethodnom periodu rešeni na procesni način (vraćanje na dopunu ili se sud oglasio nenadležnim), a postupanje podrazumeva pripremu predmeta i njihovo potpuno okončanje zaključno sa 31.03.2019. godine.

U starim predmetima u kojima su otvorene rasprave i pretresi, potrebno je da se rasprave i pretresi zakazuju u intervalima, ne dužim od 30 dana.

Sve sudije su dužne da, u roku od 5 dana od dana isteka svakog od rokova utvrđenih ovim Programom, predsedniku suda i predsednicima potkomisija dostave izveštaje o predmetima kojima su zaduženi i koji su trebali da budu rešeni u tom roku a nisu, sa obrazloženjem zbog čega predmet još uvek nije rešen, kao i očekivani datum njegovog rešavanja.

Nakon dostavljanja predmetnih izveštaja sudija, predsednik komisije za sprovođenje Programa, dostavlja predsedniku suda izveštaj o efikasnosti preduzetih aktivnosti, radi preduzimanja mera za rešavanje predmeta, koje su u ingerenciji predsednika suda, a koje su predviđene članom 12. Sudskog poslovnika.

 

VI

PRAĆENjE SPROVOĐENjA PROGRAMA

Predsednici sudskih odeljenja, u saradnji sa predsednikom Komisije i predsednicima potkomisija za sprovođenje Programa, dužni su da prate sprovođenje Programa i da jednom mesečno održavaju sastanak svih sudija iz tog odeljenja, na kome će razmatrati izveštaje o starim prdmetima svakog sudije ponaosob. Na sastanku se utvrđuju i aktivnosti koje je neophodno preduzeti za smanjenje broja starih predmeta, a zapisnik sa sastanka dostavlja se predsedniku suda.

Predsednici sudskih veća dužni su da prate izvršenje mera predviđenih Programom u svom veću, a o spornim pitanjima i problemima obaveštavaju predsednika Komisije i predsednika Potkomisije za sprovođenje Programa, predsednika sudskog odeljenja i predsednika suda. 

Radi praćenja realizacije Programa, Statističar - analitičar dužan je da svakog meseca sačinjava izveštaj o predmetima obuhvaćenim ovim Programom, o broju rešenih predmeta i nerešenih predmeta po grupama predviđenim ovim Programom, kao i da navedeni izveštaj o realizaciji Programa rešavanja starih predmeta sačini za 2019. godinu.

Statističar - analitičar je dužan da na kraju izveštajnog perioda, za koji se prati realizacija ovog programa, sačini izveštaj o vremenu potrebnom za rešavanje predmeta prema indikatorima određenim smernicama Evropske Unije.

Predsednik suda prati i nadzire mesečno sprovođenje Programa radi njegove eventualne izmene ili dopune.

 

VII

MERE KOJIMA SE SPREČAVA POVEĆANjE BROJA STARIH PREDMETA

U okviru ovog Programa će se pratiti i predmeti primljeni u sud nakon stupanja na snagu ovog Programa, i to posebno predmeti iz prve i šeste grupe, kao i drugi predmeti koji se prema Sudskom poslovniku određuju kao stari predmeti.

Na kraju svakog mesečnog izveštaja će se utvrditi broj novih predmeta koji budu dostavljeni ovom sudu radi odlučivanja po žalbi, a koji ulaze u kategoriju starih predmeta označenih u prvoj, drugoj i trećoj grupi starih predmeta, kao i šestoj grupi starih predmeta pod tačkom 1, 2, 3 i 4. i njihovo rešavanje će se sprovoditi i pratiti u skladu sa ovim Programom.

Na kraju svakog šestomesečnog izveštaja, posebno će se utvrditi broj novih predmeta koji po osnovu datuma dostave predmeta po žalbi drugostepenom sudu, u skladu sa odredbama ZKP-a i ZPP-a, ulaze u kategoriju starih predmeta i njihovo rešavanje će se sprovoditi i pratiti u skladu sa ovim Programom.  U krivičnoj materiji, redovno će se pratiti postupanje po pritvorskim predmetima.

Jednom mesečno će se održavati sednice sudskih odeljenja, na kojima će se razmatrati rad odeljenja, postupanje po starim predmetima, raspravljati o spornim pravnim pitanjima i usvajati pravna shvatanja odeljenja, koja će doprineti bržem rešavanju starih predmeta.

VIII

Program rešavanja starih predmeta stupa na snagu odmah.

Komisije za sprovođenje Programa nadziraće realizaciju ovog Programa, i o sprovođenju će redovno obaveštavati predsednika suda, koji je odgovoran za blagovremen i zakonit rad suda, a u okviru toga i za realizaciju Programa rešavanja starih predmeta.

 

PREDSEDNIK SUDA
SUDIJA

Duško Milenković

 

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)