Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English

1.“Granice spornog odnosa i odlučivanja u postupku pred sudom udruženog rada“  (stručno informativni časopis “Sudska  praksa” broj 9/85 str.79-88);

2. „Promena uslova vraćanja zajma kod ugovora o zajmu koji OOUR daje radniku radi rešavanja stambene potrebe  stručno infotmativni časopis“ (Socijalna politika” broj 11-12/85str. 29-32);

3. „Neke dileme u pogledu rokova u postupku samoupravne zaštite“ (stručno informativni časopis “Sudska praksa”  broj 8/86 str.83-88);

4. „Neke dileme u pogledu prava radnika na naknadu štete  stručno informativni časopis“ (“Sudska praksa” broj  2/87 str.76-80);

5. „Prilog o predlogu za izmenu pravnosnažne odluke stručno informativni časopis“ (“Radni odnosi i samoupravljanje”broj 3/87 str.10-14);

6. „Odnos izmedju samoupravnih opštih akata kojima se reguliše raspodela ličnog dohotka“ (stručno informativni časopis  “Odgovornost”  broj 3/87 str.61-68);

7. „Neke odrednice granica spornog odnosa i odlučivanja prema nacrtu Zakona  o postupku pred sudovima udruženog rada“ (stručno informativni časopis “Sudska praksa”  br.6/87 str.79-83);

8. „Suprotne norme u radnom zakonodavstvu  SFRJ i način rešavanja  njihovog sukoba“  (stručno informativni časopis “Sudska praksa” broj 7-87 str.81-88);

9. „Lični dohodak radnika u inostranstvu“ (stručno informativni časopis “Sudska praksa” broj 1/88  str.88-98);

10. „Odnos prekluzije i zastarelosti“ (“Radni odnosi i samoupravljanje” broj 5/88 str.36-40);

11. „Zastarelost disciplinskog postupka“ (stručno informativni časopis “Sudska praksa”  broj 11/88 str.89-94);

12. „Pravne posledica stečaja i redovne likvidacije na nadležnost suda udruženog rada u sporu za novčano potraživanje“ (stručno informativni časopis “Radni odnosi i samoupravljanje” broj 12/88 str. 8-12);

13. „Neke dileme u pogledu  zatezne kamate i anatocizam“ (stručni  časopis “Planiranje i kadrovi” I-III/89 str.47-54);

14. „Neke odrednice pojma preduzeća i principi njegove podele“ (“Sudska praksa” broj3/89 str.86/91);

15. „Neke dileme u pogledu prelaznih odredbi Zakona o preduzećima“ (“ Radni odnosi i samoupravljanje” broj 5/89 str.20-24);
16. „Postupak izvršenja odluka sudova udruženog“ (“Privredno pravna praksa”  broj 19/89 st.12-14);

17. „Ustavnost odredbe clana 12 Zakona o sudovima udruženog rada“ (stručno informativni časopis “Radnmi odnosi i samoupravljanje” broj 12/89 str.12-16);

18. „Zatezna kamata na povremena davanja“ (“Planiranje i kadrovi” broj  X-XII/89 str.214-219);

19. „Obveznice kao deo ličnog dohotka“ (stručno informativni časopis “Privredno pravna praksa”  broj 45/90 str.4-10);

20. „Kamata na iznos naknade troškova postupka“ (stručno informativni časopis “Sudska praksa” broj 5/91 str.84-88);

 21. „Stvarna nadležnost po tužbi da je izvršenje nedopušteno“ (“Privredno pravna praksa”  broj 52/91 str.17-20);

22. „Granice ispitivanja presude u parnicnom postupku“ (“Privredno pravna praksa” broj 72/91  str.17);

23. „Kako ce biti uredjeni sudovi u Srbiji“ (“Privredno pravna praksa” broj 58/91str.11 i dalje);

24. „Povodom Zakona o radnim odnosima Republike Srbije“ (“Privredno pravna praksa” broj 66/91 str.17);

25. „Neka pitanja ugovorne i zatezne kamate“ (“Privredno pravna praksa” broj 5/89 str.6);

26. „Odnos valute obaveze i valute plaćanja“ (“Privredno pravna praksa”  br.9/89 str.8-10);

27. „Neke dileme u o pogledu odnosa odredbi ZOP i ZUR“ (stručno infotmativni časopis “Sudska praksa” broj 6/89 str.85-91);

28. „Pojam radnog odnosa po Zakonu o osnovnim pravima iz radnog odnosa“                 (stručno informativni časopis “Sudska praksa”broj 11/89 str.74-78);

29. „Neke dileme na temu ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti“ (stručno informativni časopis Sudska praksa 11/90 str.78-83);

30. „Blagovremenost žalbe u parnicnom postupku“ (“Privredno pravna praksa” broj 64/91 str.5-6);

31. „Neke novele Zakona o radnim odnosima u državnim organima“ (stručno informativni časopis “Sudska praksa” broj1o/91 str.82-88);

32. „Traženje kamate na kamatu“ (“Privredno pravna praksa” broj 71/91);
33. „Zastarelost potraživanja zatezne kamate“ (stručno informativni časopis “Sudska praksa” broj 2/92 str.76-80);

34. „Neke dileme u pogledu stvarne nadležnosti u postupku radi proglašenja da je izvršenje nedopušteno“  (“Planiranje i kadrovi” broj 1-2/90 str.46-50);

35. „Ugovorna klauzula o promenljivoj kamatnoj stopi“ (stručno informativni časopis “Sudska praksa”  broj 6/92  str.76-80);

36. „Dileme u pogledu stvarne nadležnosti privrednog suda“ (stručno informativni časopis “Sudska praksa” 9/92 str.71-76);

37. „Kamata i razlika do potpune naknade“ (stručno informativni časopis “Izbor sudske prakse” br.2/93 str.12-16);

38. „Neke novele Zakona o stanovanju - dileme u pogledu lica ovlašćenog za otkup“ (stručno infotmativni časopis “Sudska praksa” broj 5/93 str.61-66);

39. „Novčana naknada zarade i novčana naknada“  (“Izbor sudske prakse” broj 7-8/93 str.20-24);

40. „Dileme u pogledu slobode ugovaranja valutne klauzule“ (stručno informativni časopis “Sudska praksa” broj 9/93 str.57-62);

41. „Obaveštavanje radnika u postupku interne zaštite“ (stručno informativni časopis “Sudska praksa”  br.3/94 str.72-77);

42. „Zastarelost vodjenja disciplinskog postupka“ (Bilten Okružnog suda u Beogradu  br.41-44/94);

43. „Zaštita prava radnika i odnos  statuta i drugih opštih akata preduzeća“ (stručno informativni časopis “Izbor sudske prakse” broj 6/94 str.26-30);

44. „Pravo na tužbu radi proglašenja da je izvršenje nedopušteno“ (stručno infotmativni časopis  “ Sudska praksa” broj 9-10/94 str.63-68);

45. „Neke novele u predlogu Zakona o preduzecima“ (stručno informativni časopis   “Sudska praksa”  broj 6/95 str.3-9);
  
46. „Gubitak prava na sudsku zaštitu povodom fakticke povrede prava radnika“ (stručno informativni časopis Izbor sudske prakse broj 7-8/95 str.28-32);

47. „Dozvoljenost tužbe“ (stručno informativni časopis “Sudska praksa” broj 2-3/95 str.64-71);

48. „Podobna izvršna isprava“ (stručno informativni časopis  “Sudska praksa”  br.10-11/95 str.67-72);

49. „Neke novele ZORO“ (stručno informativni časopis “Sudska praksa” broj 1/96  str.3-8);

50. „Oblici društva lica po predlogu Zakona o preduzećima, stručno informativni časopis“ (“Izbor sudske prakse” broj 2/96 str.20-24);

51. „Krivica radnika  za krivicno delo koje predstavlja povredu radne obaveze zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa i njegovo pravo na naknadu štete“  (stručno informativni časopis “Sudska praksa” br.5/96 str.52-58);

52. „Dileme u pogledu rešavanja stambenih sporova iz radnih odnosa“ (stručno informativni časopis “Izbor sudske prakse” broj 6/96 str.24-29);

53. „Povodom Zakona o osnovama radnih odnosa“ (stručno informativni časopis “Sudska praksa” br.7-8/96 str.3-9);

54. „Neka statusna rešenja iz Zakona o preduzecima“ (stručno informativni časopis  “Izbor sudske prakse”  br.10/96 str.9-14);

55. „Zakon o preduzecima i materijalna odgovornost“ (stručno informativni časopis   “Sudska praksa” broj 10/96 str.11-16);

56. „Neka rešenja iz Zakona o radnim odnosima“ (stručno informativni časopis “Sudska praka”  br.1./97 str.3-11);

57. „Ugovori zaključeni izvan okvira registrovane delatnosti po Zakonu o preduzećima“  (stručno informativni časopis “Sudska praksa” broj 3/97  str.3-8);

58. „Statusne promene i promene oblika preduzeća“ (stručno informativni časopis “Izbor sudske prakse” broj 4/97 str.10-15);

59. „Pravo stanovanja članova porodičnog domaćinstva“ (stručno informativni časopis “Sudska praksa”  broj 5/97 str.3-10);

60. „Sporna pitanja saveznog i republickog zakona o radnim odnosima“ (stručno informativni časopis  “Izbor sudske prakse”  broj 7-8/97 str.61-66);

61. „Zastarelost pokretanja i vodjenja disciplinskog postupka po zakonima o radnim odnosima“ (stručno informativni časopis “Sudska praksa” broj 9/97 str.3-8);

62. „Karakter rešenja o odredjivanju privremene mere“ (stručno informativni časopis “Sudska praksa” broj 12/97 str.3-9);

63. „Neke dileme povodom Predloga opšteg kolektivnog ugovora“  (Izbor sudske prakse broj 12/97 str.52-56);

64. „Važne činjenice za opozicionu tužbu“ (stručno informativni časopis “Sudska praksa”  broj 2/98 str.57-63);

65. „Neke odrednice prava na štrajk“ (stručno informativni časopis “Izbor sudske prakse”  broj.3/98 str.12-17);

66. „Valuta plaćanja, klauzula obezbedjenja i kurs konverzije“ (stručno informativni časopis  “Sudska praksa” broj 4/98 str.3-8);

67. „Uticaj poništaja odluke o dodeli stana na ugovor o otkupu stana“ (stručno informativni časopis “Pravni informator”  broj 5/98  str.20-24);

68. „Prestanak potrebe za radom zaposlenih“ (stručno informativni časopis “Sudska praksa”  broj 7-8/98 str.3-9);

69. „Pravo svojine na zajednickim delovima stambene zgrade“ (stručno informativni časopis “Izbor sudske prakse” broj 7-8/98 str.9-14);

70. „Neka sporna pitanja kod raskida ugovora zbog neispunjenja“ (stručno informativni časopis “Sudska praksa”  br.10/98 str.65-71);

71. „Nadležnost po tužbi za vracanje oduzetih deviza“ (stručno informativni časopis   “Sudska praksa” broj 11-12/98 str.3-9);

72. „Učesnik u Zakonu o izvršnom postupku“ (stručno informativni časopis   “Izbor sudske prakse” br.12/98 str.56-62);

73. „Pravo svojine supružnika na stanu iz otkupa“ (stručno informativni časopis  “Sudska praksa” broj 2/99 str.55-62);

74. „Neka sporna pitanja  kod ugovora o doživotnom izdržavanju“ (stručno informativni časopis  “Pravni informator”  br.2/99 str.30-35);

75. „Radna obaveza kao pravo i dužnost gradjana u odbrani zemlje“ (stručno informativni časopis  “Izbor sudske prakse”  april 1999 str.24-28);

76. „Ograničenja i dozvoljenost revizije“ (stručno informativni časopis “Sudska praksa” br.VI-VII/99 str.64-70);

77. „Izmena ugovora o poklonu u ugovor o doživotnom izdržavanju“ (stručno informativni časopis “Pravni informator” br.9/99 str.49-54);

78. „Otkaz ugovora o zakupu zbog neplacanja zakupnine“ (stručno informativni časopis “Sudska praksa” IX-XII/1999 str.61-71);

79. „Dileme u pogledu utvrdjivanja naknade za eksproprisani stambeni objekat“ (stručno informativni časopis  “Izbor sudske prakse” br.12/99 str.19-25);

80. „Nadležnost po zahtevu osiguranika za uplatu neuplacenih doprinosa iz penzijskog i invalidskog osiguranja“ (Bilten Okružnog suda u Beogradu br.49/99);

81. „Ogranicenja i dozvoljenost revizije“ (stručno informativni časopis “Sudska praksa” 7-8/99 str.64-70);

82. “Zastarelost sa posebnim osvrtom na zastarelost  potraživanja zarade” (stručno informativni časopis  “Sudska praksa”  br.2/2000 str.53-59);

83. „Podeljena odgovornost  i naknada izgubljene zarade“ (Bilten Okružnog suda broj 53/00 str.31-44);

84. „Povreda prava iz radnog odnosa i naknada“ (stručno informativni časopis “ Sudska praksa”  br.4/2000 str.3-9);

85. „Dileme u pogledu primene cl.262 ZIP“ (Bilten sudske prakse VSS br.2/2000 str.337-345);

86. „Mogućnosti ponavljanja u izvršnom postupku“ (stručno informativni časopis ”Izbor sudske prakse”  broj 5/2000 str.24-30);

87. „Oblici zaštite prava zaposlenih“ (stručno informativni časopis  “Pravni informator broj” 6/2000 str. 55-60);

88. „Povodom Zakona o izvršnom postupku“ (Sudska praksa broj 7-8/2000 str.3-13);

89. „Zakon o izvršnom postupku i zatečeno stanje“ (stručno informativni časopis  “Pravni informator” br.11/2000 str.49-52);

90. „Zastarelost potrazivanja naknade štete nastale zbog povrede glavne obaveze“  (stručno informativni časopis “Sudska praksa” broj 11-12/2000 str.69-74);

91. „Povodom reintegracije zaposlenog“ (stručno informativni časopis “Pravni informator”  br.2/2001 str.42-44);

92. „Neka sporna pitanja povodom prigovora u izvršnom postupku“ (stručno informativni časopis “Sudska praksa” br.2-3/2001 str.62-67),

93. „Pravo na raskid ugovora o doživotnom izdržavanju zbog poremećenih odnosa“  (stručno informativni časopis  “Pravni informator “  broj 4/2001 str.61-64);

94. „Primanja iz opšteg kolektivnog ugovora  i sredstva poslodavca“ (stručno informativni časopis “Pravni informator” broj 5/2001 str.58-61),

95. „Direktor kao disciplinski organ“ (stručno informativni časopis  “Sudska praksa” broj.5/2001 str.67-70);

96. „Ugovorna klauzula o odricanju od prava na zateznu kamatu“ (stručno informativni časopis “ Izbor sudske prakse “ br.6/2001  str.8-12);                                       
97. „Raspolaganje nepokretnošu iz zajedničke imovine bracnih drugova“  (stručno informativni časopis “Sudska praksa” broj  7-8/2001  str.59-67);

98. „Neke novele u Nacrtu Zakona o radu“ (stručno informativni časopis  “Sudska praksa” br.9-10/2001 str.3-10);

99. „Prebijanje potraživanja“ (stručno informativni časopis  “Izbor sudske prakse” br.10/2001 str.14-21);

100. „Vanparnični postupak“ (stručno informativni časopis  “Pravni informator “ broj 9/2001 str.39-45);

101. „Žalba suparničarskog umešača“ (stručno informativni časopis “Pravni informator” br.11/2001 str.42-47);

102. „Neke novele Zakona o radu“ (stručno informativni časopis “Sudska praksa” br.1/2002 str.3-15);

103. „Ugovor o vansudskom poravnanju“ (stručno informativni časopis “Izbor sudske prakse” br.2/2002 str.10-16);

104. „Nadležnost u sporu za uplatu doprinosa“ (stručno informativni časopis “Pravni informator” broj 3/2002 str.25-32);

105. „Ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih“ (stručno informativni časopis “Sudska praksa” br.4/2002 str.64-69);

106. „Kamata na regres iz osiguranja“ (stručno informativni časopis “Pravni informator” broj 5/2002 str.50-55);

107. „Naknada štete po Zakonu o radu“ (stručno informativni časopis “Sudska praksa” broj6/2002 str.51-58);

108. „Otkup stana u toku trajanja bracne zajednice kada kupac nije zakupac“ (stručno informativni časopis “Izbor sudske prakse” broj 7-8/2002 str.24-29);

109. „Domicilna kamata“ (stručno informativni časopis “Pravni informator” broj 7-8/2002 str.33-40);

110. „Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca“ (Sudska praksa  broj 9/2002  str.67-69);

111. „Stvarna nadležnost trgovinskog suda“ (stručno informativni časopis “ Izbor sudske prakse” broj 12/2002 str.8-16);

112. „Zarada  po Zakonu o radu“ (stručno informativni časopis “Sudska praksa”  broj 11-12/2002 str.57-68);

113. „Otkaz od strane poslodavca po Zakonu o radu” (Bilten Okružnog suda u Beogradu broj  57/2000 str.90-103);

114. „Novele Zakona o radnim odnosima u državnim organima” (“Pravni  informator”  broj 1/2003 str.73-80);

115. „Vanbračni drug i pravo svojine iz otkupa” (stručno informativni časopis “Pravni informator” broj 2/2003  str.51-55);

116. „Višak zaposlenih po Zakonu o radu” (stručno informativni časopis «Sudska praksa» broj 2-3/2003);

117. „Prestanak  zajedničke i nastanak etažne svojine” (stručno informativni časopis  «Izbor sudske prakse « br.5/2003 str.8-18);

118. „Preobražaj radnog odnosa po Zakonu o radu” (stručno informativni časopis «Sudska praksa» broj 5/2003  str.61-68);

119. „Zadržavanje primljenog bez osnova” (stručno informativni časopis “Pravni informator” broj  6/2003 str.24-31);

120. „Zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom” (stručno informativni časopis   «Sudska praksa» broj  7-8/2003 str.59-65);

121. „Pravno dejstvo medjunarodnih konvencija rada na zakonodavstvo država članica” («Sudska praksa» broj 9/2003 str.3-8);

122. „Tužba radi utvrdjenja  ništavosti ugovora o prodaji dužnika” (stručno informativni časopis «Sudska praksa» broj 10/2003 str.3-10);

123. „Otkaz od strane poslodavca  zbog učinjenog kivičnog dela na radu ili u vezi sa radom” (Naučni stručni informativni časopis «Izbor sudske prakse» str.21-25);
 
124. „Pravno dejstvo  medjunarodnih konvencija rada na naše pozitivno pravo” (Stručno-informativni časopis «Pravni informator» broj 1-2004 Intermeks str.53-61);

125. „Pravo na naknadu štete zbog neosnovanog  lišenja slobode” (stručno informativni časopis  «Sudska praksa» broj 1/2004 str.57-67);

126. „Značaj odluke o dodeli stana” (stručno informtivni časopis «Sudska praksa» broj 4/2004  str.61-66);

127. „Neke dileme u pogledu prava na izmenu rente” (Intermeks -stručno informativni časopis  «Pravni informator» broj 5/2004 str.40-48);

128. „Rasporedjivanje zaposlenih po Zakonu o radu” (naučno stručno informativni časopis  «Izbor sudske prakse» broj 6/2004 str.15-21);

129. „Povodom  Zakona o parničnom postupku Republike Crne Gore” (stručno informativni časopis «Sudska praksa» broj 6/2004 str.3-13);

130. „Neke novine u Zakonu  o stečajnom postupku” (stručno informativni časopis “Sudska Praksa” broj 9/2004 str.3-16);

131. „Protivizvršenje   i neosnovano  obogaćenje” (stručno informativni časopis “Pravni informator” broj 10/2004 str.19-27);

132. „Neka sporna pitanja  povodom prestanka radnog odnosa na inicijativu poslodavca” (Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije  broj 3/2004  str.220-255);

133. „Izmena ugovorenih uslova rada” (“ Radno i socijalno pravo “ časopis za teoriju i praksu radnog i socijalnog prava –Stanje i promene  u radnom zakonodavstvu URS broj 1-6/2004  str.580-607  );

134. „Neke dileme na temu nadležnosti  za isplatu penzija” (stručno informativni časopis «Izbor sudske prakse» broj 11/2004  str.23-28);

135. „Odluka o prenameni zajedničkih delova zgrade” (Biltan Okružnog suda u Beogradu broj 64/2004 str.7-21);

136. „Neke novine u Zakonu o parničnom postupku” (stručno informativni časopis “Sudska praksa”   broj 11-12/2004 str.3-17);

137. “Povodom Zakona o izvršnom postupku” (stručno informativni časopis «Sudska praksa» broj 1/2005  str.60-72);

138. “Pravni lekovi u izvršnom postupku” (stručni informativni časopis «Pravni informator» broj 4/2005 str.17-28);

139. “Zašto ponovo o Zakonu o radu” (stručno informativni časopis «Sudska praksa» broj 4/2005 str.3-16);

140. “Dokazivanje  po Zakonu o parničnom postupku” (Bilten Okružnog suda u Beogradu  broj 66/2005 str.15-35);

141. “Nove činjenice u drugostepenom parničnom postupku –ogledi” (naučni  stručno informativni časopis “Izbor sudske prakse” broj 6/2005  str.12-18),

142. “Vanredna kontrola odluke o dodeli stana zaposlenom” (stručno informativni časopis «Pravni informator» broj 7-8/2005 str.67-75);

143. “Zarada osnovno pravo zaposlenog” (mesečni stručno-informativni časopis “Sudska praksa” “Poslovna politika “ AD Zemun Kej oslobodjenja 29  broj 6/2005 str.3-14);

144. “O upozorenju” (Tematski broj časopisa “ Radno i socijalno pravo”  broj 1-6/2005 str.315-331);
145. “Novele Zakona o radu” (stručno informativni časopis «Sudska praksa» broj 9/2005 str.62-67);

146. “Neka procesna pitanja u postupku mirnog i sudskog rešavanja radnih sporova” (Bilten Okružnog suda u Beogradu br.68/2005 str.31-51);

147. “Neke dileme povodom pravnih lekova  u izvršnom postupku” (stručno informativni časopis “ Pravna praksa” br.11/2005 LIBER str.24-35);

148. “Neke dileme  u pogledu zastupanja u parnici” (stručno informativni časopis “Pravni informator” broj 11/2005 str.29-36);

149. “Izmene ugovora o radu” (stručno informativni časopis  «Sudska praksa» broj 10-11/2005 str.3-11);

150. “Minimalna zarada” (stručno informativni časopis “Sudska praksa» broj 12/2005 str.3-10);

151. “Nezakoniti otkaz i posledice” (naučni stručno informativni časopis  “Izbor sudske prakse” broj 1/2006 str.31-36); 

152. “Zaštita prava zaposlenih  i tužba za utvrđenje” (stručno informativni časopis “Pravna praksa”  br. 1/2006 . Liber str.5-12),

153. “Neke dileme u pogledu viška zaposlenih po Zakonu o radu” (Bilten Okružnog suda u Beogradu broj 70/2006 str.43-63);

153. “Nezakonit otkaz i pravo na naknadu štete” (stručno informativni časopis «Pravni informator» broj 2/2006 str.32-39);

154. “Rešavanje spornog pravnog pitanja-novi institut parničnog postupka” (stručno informativni časopis «Pravna praksa» mesečni časopis za primenu propisa Liber br.3/2006 str.41-47);  

155. “Prava zaposlenih kod  promene poslodavca” (stručno informativni časopis “Sudska praksa” broj 2-3/2006 str.3-11);

156. “Mera udaljenja Novine u propisima o radu” (Zbornik radova  Glosarijum Beograd 2006 str.178-195);

157. “Otkaz od strane zaposlenog  i nezakonit prestanak radnog odnosa”   (“Sudska praksa” broj 5/2006str.195-210);

158. “Krivično delo na radu ili u vezi sa radom  kao razlog za otkaz ugovora o radu” (Časopis  za primenu propisa «Pravna praksa» Liber  broj 5/2006 str.36-41);

159. “Neke  novine u Zakonu u državnim službenicima”  (“Sudska praksa” broj 5/2006 str.3- 13);
160. “Odgovor na tužbu i presuda zbog propuštanja” («Sudska praksa» broj 7-8/2006 str.52-59);

161. “Upućivanje na rad kod drugog poslodavca” (Radno i socijalno pravo časopis za teoriju i praksu radnog i socijalnog prava  broj 1-6/2006 str.129-153);

162. “Da li je moguće izbeći prekid postupka u parnici u kojoj je Državna zajednica Srbija i Crna Gora bila stranka” (Izbor sudske prakse br.10/2006 str.23-28);

163. “Ugovor o radu i izmena ugovora o radu” (Pravna praksa br.10/2006 str.9-17);

164. “Zabrana konkurencije” (Bilten Okružnog suda u Beogradu  broj 73/2006  str.42-60. Isti rad objavljen i u časopisu za primenu propisa  “Pravna praksa” broj 12/2006 Liber  str.10-17);

165. “Dileme povodom pretpostavke da se tužba smatra povučenom” (stručno informativni časopis » Pravni informator» broj 10/2006  str.26-33);

166. “Višak zaposlenih kao otkazni razlog” (stručno informativni časopis «Pravna praksa « LIBER  br.11/2006 str.5-12);

167. “Privatizacija , restruktuiranje  subjekta privatizacije, parnični i izvršni postupak” (stručno informativni časopis “Sudska praksa”  broj 10/2006  str.3-16),

168. “Litispedencija u izvršnom postupku” (stručno informativni časopis «Sudska praksa» broj 1/2007  str.55-59);

169. “Otkaz zbog učinjenog krivičnog dela na radu ili u vezi sa radom i  presuda Evropskog suda  za ljudska prava u slučaju Matijašević” (stručno informativni časopis «Pravna praksa « LIBER   br.3/2007 str.5-12);

170. “Prekid postupka zbog pravnih posledica stečaja” (stručno informativni časopis “Pravni informator” br.3/2007 str.37-44);

171. “Neke dileme u pogledu izvršenja  na nepokretnosti u susvojini izvršnog dužnika” (mesečni stručno informativni časopis “Sudska praksa”  broj 3-4/2007  str.55-63);

172. “Neke dileme u sporovima  povodom viška zaposlenih” (“Zaštita prava u oblasati rada “ Zbornik radova Beograd 2007. str.173-197;

173. “Bezuspešno dostavljanje u parničnom postupku” (stručno informativni časopis “Pravna praksa”  br.5/2007 str.32-41 i u  Bilten Okružnog suda u Beogradu  broj 75/2007 str.45-68),

174. “Presuda zbog izostanka u parnicama o sporovima male vrednosti” (stručno informativni časopis “Sudska praksa”.br.6/2007  str.41-52);

175. “Postupak izvršenja i postupak obezbeđenja po službenoj dužnosti” (stručno informativni časopis “Pravni informator” br.6/2007  str.39-45);

176. “Sporazumni prestanak radnog odnosa” (naučni stručno informativni časopis “Izbor sudske prakse”  br.9/07 str.17-23);

177. “Individualno otpuštanje po osnovu viška zaposlenih” («Pravna praksa» časopis za primenu propisa Liber broj 9/2007str.18-24);

178. “Neke dileme u pogledu prava na zaradu i ostala primanja posle pokretanja stečajnog postupka” (Separat –Radni materijal Petnaesto savetovanje sudija trgovinskih sudova Republike Srbije  17-20.septembar 2007.godine  str.1-29 I u Biltenu sudske prakse trgovinskih sudova br.3/2007  Viši trgovinski sud  Beograd 2007 str.267-291);

179. “Pravo na uvećanu zaradu za smenski i noćni rad” (časopis tematski broj “Radno i socijalno pravo” “ Radno zakonodavstvo u praksi” 1/2007 str.109-132);

180. “O razlogu za ponavlanje postupka iz odredbe člana 422.tačka 10 Zakona o parničnom postupku” (stručno informativni časopis “Pravni informator “ br.9/2007.str.46-53);

181. “Neke dileme u primeni odredbe čl.103.Zakona o parničnom postupku”  stručno informativni časopis «Sudska praksa. »   br.9/07 str.59-67

182. “O nekim dilemama povodom postupka po žalbi” (stručno informativni časopis “Pravna praksa” LIBER br.12/2007 str.43-53);

183. “Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor” (stručno informativni časopis “Sudska praksa”  br.11-12/2007 str.3-11 .  i u stručno informativni časopisu “ Pravna praksa”  broj 2/2008  str.10-19);

184. „Predaja nepokretnosti izvršnom poveriovu na korišćenje“ (Pravna praksa mesečni časopis  LIBER  br.1/2008 str.46-52.Ovaj rad je u dopunjenom vidu objavljen u Biltenu Okružnog suda u Beogradu  br.77/2008 str.7-28);

185. “Prebijanje kao način prestanka potraživanja u izvršnom postupku” (stručno informativni časopis “Pravni informator” broj 12/2007 str.39-46);

 186. „Lica koja imaju pravo na naknadu  u slučaju smrti ili trajnog invaliditeta“ stručno informativni časopis «Sudska Praksa» broj 2-3/2008 str.52-60

187. „O nekim dilemama povodom postupka po žalbi“ (stručno informativni časopis “Izbor sudske prakse“ broj 4/2008 str.21-29 Pravna praksa  broj 4/2008 str.54-64);

188. “Otkaz zbog odbijanja zaposlenog da zaključi aneks ugovora o radu” (stručno informativni časopis “Pravni informator”  broj 5/08 str.57-65);

189. „Komentar Opšteg kolektivnog ugovora («Sl.Glasnik RS» br.50/2008 )“ (časopis u elektronskoj formi Paragraf Net 2008/282);

190. “Ustavna žalba” (Paragraf Net "Sudska praksa" br.5/2008 str.3-11);

191. “Tužba se smatra povučenom zbog izostanka sa ročišta za glavnu raspravu” (stručno informativni časopis  “Sudska praksa “ broj 6/2008 str.53-61);

192. “Otkaz ugovora o radu zbog nezadovoljavajućeg vršenja posla” (Zbornik radova "Radno i socijalno pravo  časopis za teoriju i praksu  radnog i socijalnog prava  Socijalna pravda i dostajanstvo na radu”  broj 1/2008 str.335-359);

193. “Invalid kao višak zaposlenih” (naučni stručno informativni časopis “Izbor sudske prakse”  broj 10/2008 str.19-24);

194. “Protivizvršenje i neke dileme” (stručno informativni časopis “Sudska praksa” broj1/2009  str.55-61);

195. “Treće lice u izvršnom postupku” (stručno informativni časopis “Sudska praksa” br.9/2008 str.50-61);

196. “Pravne posledice stečajnog postupka na prava hipotekarnih poverilaca“ (naučni stručno informativni časopis „Izbor sudske prakse „ broj 4/2009 str.17-25);

197. „Neke dileme u primeni istražne metode u parničnom postupku“ (stručno informativni časopis «Pravni informator“  broj 3/09 str.43-50);

198. „Pobijanje dužnikovih pravnih radnji-rokovi“ (stručno informativni časopis „Sudska praksa“ broj 4/2009 str.69-77);

199. „Povodom najavljenih promena Zakona o parničnom postupku“ (stručno informativni časopis „Sudska praksa“ broj 7-8/2009 str.56-66);

 200. „Objektivno preinačenje tužbe i zahtev za naknadu štete“ (stručno informativni časopis „Pravni informator“ broj 7-8/2009 str.35-44);

201. „Zastarelost potraživanja iz radnog odnosa“ (Zbornik radova sa savetovanja pravnika 1-3 septembar 2009.Zlatibor „Socijalna prava i ekonomska kriza“ str.326-350);

202. „Neke dileme povodom povrede prava na suđenje u razumnom roku sa stanovišta prava na naknadu štete“  (Izbor sudske prakse broj 11/2oo9 str.12-20);

203. „Prenos i prelaz potraživanja ili obaveze“ (Pravni informator broj 11/2009 str. 43-49);

204. „Nadležnost u građansko pravnim sporovima po zakonu o uređenju sudova“ (Sudska praksa broj 11-12/09 str.3-10);

205.  „Povreda prava na pravično suđenje  zbog nejednakog postupanja kao razlog za ponavljanje postupka u parničnom postupku“ (stručno informativni časopis „INTERMEX“ broj 1/2010 str.20-29);

206. „Promena sredstva izvršenja“ („Sudska praksa“ broj 1-2/2010 str.3-10)

207. „Neke dileme u primeni odredbe stava 2 člana 32 .Zakona o radu“ (Izbor sudske prakse  broj 4/2010 str.25-31);

208. „Primena odredbi čl. 55 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku i vremenski sukob zakona“ („Pravni informator br. 4/10 str. 49-53);

209. „Prekid i zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom“ („Pravni informator br. 6/10 str. 51-57);

210. „Komenatr novog Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu“ (Sl. glasnik RS br. 36/10, časopis 2010/330 Paragraf lex – elektronska forma 11. juna 2010. godine);

211. „Komentar novog Zakona o volontiranju“ (Sl. glasnik RS br. 36/10, časopis 2010/330 Paragraf lex  - elektronska forma 11. juna 2010. godine);

212. "Komentar novog Zakona o sudskim veštacima" ("Sl. glasnik RS br. 44/10, časopis e - Press 2010/33);

213. "Naknada štete zbog izgubljene zarade i naknada štete umesto vraćanja na rad" ("Zbornik radova za XVIII savetovanje sa međunarodnim učešćem Udruženje za odštetno pravo XIII tradicionalno savetovanje (XIII međunarodni naučni skup) - Obavezno osiguranje, naknada štete i obezbeđenje potraživanja" Beograd, septembar 2010. godine, str. 169-187);

214. "Pravo na otpremninu zaposlenog viška i prestanak obaveze ("Zbornik radova sa savetovanja pravnika 6 - 9. septembra 2010. godine - Trinaesti zlatiborski pravnički dani" Beograd, 2010. godina, str. 106-133);

215. "Pravo na uvećanu platu policijskih službenika i primena zakona" (Sudska praksa br. 9-10/2010, str. 3-8);

215. "Rasprava pred drugostepenim sudom" ("Pravni informator" br. 1/11, str. 23-29);

216. "Nezakonit otkaz i vraćanje na rad" ("Izbor sudske prakse" br. 2/11, str. 15-20);

217. "Primena Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu" ("Pravni informator", br. 3/11, str. 25-29);

218. "Otkaz zbog neprihvatanja ponude aneksa ugovora o radu ("Sudska praksa", br. 1-2/2011, str. 59-68);

219. "Sastav suda u parnicama iz radnih odnosa" ("Bilten Apelacionog suda u beogradu", br. 2/2011, str. 27-51);

220. "Stvarna nadležnost u sporu radi naknade štete državnom službeniku" ("Pravni informator", br. 6/2011, str. 13-21);

221. "Zakon o izvršenju i obezbeđenju - nova zakonska rešenja" ("Pravni informator" br. 7-8/2011, str. 3-14);

222. "Povreda prava na delotvoran rad i pravo na naknadu štete" ("Zbornik radova - osiguranje, naknada štete i novi građanski, sudski postupci - četrnaesto tradicionalno savetovanje sa međunarodnim učešćem - Udrruženje za odštetno pravo, septembar 20'11. godine, str. 247-262);

223. "Međusobni odnos zakona, kolektivnog ugovora i ugovora o radu" ("Zbornik radova sa savetovanja pravnika: "Socijalna prava i evropske integracije - 5-8. oktobra 2011. godine, četrnaesti Zlatiborski pravnički dani, str. 137-157);

224. "Pravo zaposlenih na učešće u dobiti" ("Bilten Vrhovnog kasacionog suda", br, 3/11, str. 275-305);

225. "Povodom Zakona o parničnom postupku" (Pravni informator", br. 11/2011, str. 10-22);

226. "Pravo na štrajk u zakonu i praksi" ("Izbor sudske prakse, br. 1/12, str. 25-30);

226. "Ponavljanje postupka i dejstvo odluke Ustavnog suda po ustavnoj žalbi" ("Pravni informator", br. 1/12, str. 5-15);

227. "Neke novine iz Zakona o izvršenju i obezbeđenju" ("Bilten Apelacionog suda u Beogradu, br. 3/11, str. 39-75);

228. "Parnični postupak-suđenje u razumnom roku (vremenski okvir-parnični postupak-prekluzija) ("Pravni informator, br. 5/12, str. 25-33);

229. "Dejstvo odluke Ustavnog suda i pravo na naknadu štete" (pregledni naučni rad objavljen u zborniku radova "Osiguranje, naknada štete i novi Zakon o parničnom postupku" - 15. međunarodni naučni skup, Zlatibor 2012. godine, str. 385-397);

230. "Pravo na otpremninu i potraživanje otpremnine" ("Bilten Vrhovnog kasacionog suda", br. 3/12, str. 235-263);

231. "Uslovni prestanak radnog odnosa" - stručni članak ("Radno i socijalno pravo-časopis za teoriju i praksu radnog o socijalnog prava", br. 1/12, str. 219-243);

232. "Eventualna maksima u parničnom postupku" ("Bilten Apelacionog suda u Beogradu, br. 4/12, str. 37-61);

233. "Zastupnici u parničnom postupku" (Pravni informator", br. 1/13, str. 24-34);

234. "Pravo na zateznu kamatu na iznos naknade troškova parničnog postupka" ("Izbor sudske prakse",  br. 2/13, str. 21-26);

235. "Neke dileme u pogledu prava na naknadu troškova zaposlenog" "Pravni informator", br. 3/13, str. 13-38);

236. "Posebna revizija" ("Pravni informator", br. 5/13, str. 15-23);

237. "Ustavna kontrola sudskih odluka" ("Pravni informator", br. 7-8/13, str. 27-38);

238. "Pravo zaposlenog na naknadu štete zbog povrede na radu i uzrok štete" ("Zbornik radova sa XVI tradicionalnog savetovanja, XVI međunarodni naučni skup "Osiguranje i naknada štete", Zlatibor 2-13. godina, Udruženje ѕa odštetno pravo i Pravosudna akademija, str. 433-449);

239. "Rešenje o prestanku radnog odnosa i otkaz ugovora o radu" ("Bilten Vrhovnog kasacionog suda, br. 3/13, str. 115-139);

240. "Preobražaj radnog odnosa" (rad je obvjavljen u časopisu za teoriju i praksu radnog o sicijalnog prava: "Radno i socijalno pravo", br. 1/2013, str. 235-258);

241. "Ugovor o radu i sudska zaštita" ("Bilten Apelacionog suda u Beogradu", br. 5/2013, str. 37-63);

242. "Intervencijsko dejstvo pravnosnažne presude i pravo na sud" (Pravni informator", br. 2/14, str. 35-43);

243. "Neke dileme u pogledu utvrđujuće presude" ("Izbor sudske prakse", br. 2/14, str. 16-21); 

244. "Uslovna obaveza u ambijentu radnih odnosa" ("Pravni informator", br. 4/14, str. 47-54);

245. "Pravo na novčanu naknadu štete zbog neistinite i nepotpune informacije" ("Zbornik radova osiguranje, naknada štete i parnični postupci" - XVII međunarodni naučni skup - septembar 2014. godine, str. 434-453);

246. "Neke dileme u pogledu pravnih posledica objektivnog preinačenja tužbe" ("Pravni informator" br. 9/2014, str. 18 - 24);

247. "Primena Zakona o obligacionim odnosima kod naknade štete zaposlenog zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa" (Bilten Apelacionog suda u Beograd, br. 6/14, str. 60-80);

248. "Neke novele Zakona o radu" (Bilten Apelacionog suda u Beogradu, br. 6/14, str. 81-114 i Bilten Vrhovnog kasacionog suda, br. 4/14, str. 135 - 161);

249. "Stvarna nadležnost u postupku za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku - Neke dileme i moguća rešenja" ("Pravni imformator" , broj 12/14, str. 3-10);

250. "Neujednačena praksa i pravo na pravično suđenje" ("Izbor sudske prakse", br. 1/15, str. 5-11);

251. "Odsustvo rezultata rada, potrebnih znanja i sposobnosti za obavljanje poslova kao otkazni razlog" ("Pravni savetnik", br. 1/15, str. 24-33);

252. "Obračun zarade i naknade zarade kao izvršna isprava" ("Pravni informator", 1/2015, str. 41-46);

253. "Rok za isplatu zarade i autonomija volje zaposlenog" ("Pravni informator" br. 2/15, str. 27-35);

254. "Višak zaposlenih i sudska praksa" ("Pravni savetnik", br. 5/15, str. 25-32);

255. "Odbacivanje tužbe i obaveza održavanja ročišta" (Pravni informator", br. 3/15, str. 25-31);

256. "Otkaz na inicijativu poslodavca i novele Zakona o radu" ("Radno i socijalno pravo - časopis za teoriju i praksu radnog i socijalnog prava" URS, br. 2/2014, str. 107-130);

257. "Radni odnos na određeno vreme" ("Pravni informator", br. 4/2015, str. 53-61);

258. "Zlostavljanje na radu" ("pravni savetnik" br. 9/2015, str. 22-30).

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)