Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
24.09.2021.

Donete odluke - drugostepeno građansko septembar 2021

24. septembar 2021. godine
APELACIONI SUD U BEOGRADU UKINUO PRESUDU VIŠEG SUDA U BEOGRADU PO TUŽBI BOŠKA OBRADOVIĆA PROTIV TUŽENOG ALEKSANDRA VUČIĆA RADI NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE

PRVOSTEPENA PRESUDA

Presudom Prvog osnovnog suda u Beogradu P 21921/19 od 26. novembra 2020. godine delimično je usvojen tužbeni zahtev tužioca Boška Obradovića, pa je obavezan tuženi Aleksandar Vučić da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete u vidu pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede ugleda i časti isplati iznos od 200.000,oo dinara zajedno sa zakonskom zateznom kamatom, dok je tužbeni zahtev u delu u kome je traženo da sud obaveže tuženog da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete preko dosuđenog iznosa isplati iznos od još 800.000,oo dinara, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom odbijen kao neosnovan. Takođe, tuženi je obavezan da tužiocu naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 54.700,oo dinara zajedno sa zakonskom zateznom kamatom.

Prema obrazloženju prvostepene presude tuženi je, gostujući u emisiji „Novo jutro“ na TV „Pink“ dana 13. februara 2019. godine, izjavio „Ja sa njima neću da se sastanem. Za narod i građane sam uvek otvoren, a za ove lopove ne. Zašto nisu u zatvoru to je teško pitanje“, s tim da je po utvrđenju prvostepenog suda, pod „njima“ podrazumevao i ovde tužioca (konstatujući da ovo podrazumevanje tuženi tokom postupka nije sporio), te je dalje utvrđeno da je tri dana kasnije prilikom obraćanja novinarima iz Minhena tuženi izjavio da: „Srbija ima mnogo važnijih problema od tako i toliko neozbiljnih ljudi, kao što su Đilas, Jeremić i onaj fašista Obradović“. 

PODNOSIOCI ŽALBE

Tuženi.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu je 2. septembra 2021. godine doneo rešenje Gž 4106/21 kojim je ukinuo prvostepenu presudu i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

Po nalaženju Apelacionog suda pravilnost izloženog zaključka prvostepenog suda se, za sada, ne može ispitati jer su dati razlozi nejasni i protivrečni stanju u spisima, čime je prvostepeni sud, prilikom donošenja presude, počinio bitnu povredu odredaba parničnog postupka. Ovo stoga što prvostepeni sud svoj zaključak zasniva na tome da je među strankama nesporno da se izjava tuženog od 13. februara 2019. godine, data prilikom gostovanja u emisiji „Novo jutro“ na TV „Pink“ kojom se izjašnjava da neće da se sastane sa lopovima, te da izražava upitanost zašto nisu u zatvoru, odnosi i na tužioca, a što je suprotno izjašnjenju tuženog iz odgovora na tužbu, u kojem izričito osporava ovu činjeničnu tvrdnju navoda iz tužbe, od kojeg izjašnjenja nije odustao ni do zaključenja glavne rasprave. Imajući na umu da prvostepeni sud celokupno činjenično utvrđenje u pogledu konstatacije „lopov“ i posledica koje ovakva izjava prouzrokuje na strani tužioca zasniva upravo na tome da je ova okolnost među strankama nesporna, ovakvo zaključivanje prvostepenog suda karakteriše odsustvo jasnih razloga za ovakav zaključak, a što ima za posledicu to da se pravilnost činjenično – pravnog zaključka na kome je odluka zasnovana u ovom trenutku ne može ispitati, te je prvostepena presuda morala biti ukinuta.

Prilikom odlučivanja, Apelacioni sud je imao u vidu da je prvostepeni sud cenio i izjavu tuženog koja sadrži odrednicu „fašišta“ kao leziono sposobnu, a koja nesumnjivo jeste bila upućena na adresu tužioca, ali je, imajući u vidu da je tužilac tražio jedinstvenu naknadu nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede časti i ugleda za obe konotacije sadržane u izjavama tuženog odluka o naknadi nematerijalne štete morala biti ukinuta u celosti.


 
detaljnije

Fortior est qui se, quam qui fortissima vincit moenia – Jači je onaj ko sebe pobedi, nego onaj ko bedeme savlada (Ovidije)