Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
3.04.2015.

Donete odluke - drugostepeno krivično april 2015

17. april 2015. godine
MILANKO ANDREJIĆ

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Pančevu K. br. 2/14 od 14. aprila 2014. godine okr. Milanko Andrejić je oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo  primanje mita iz člana 367, stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ, dok je oglašen krivim zbog izvršenja krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234, stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ, kao podstrekač u smislu člana 34, stav 2. KZ i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 meseci.

PODNOSIOCI ŽALBE 

Viši javni tužilac u Pančevu i branioci okrivljenog.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održanog pretresa, doneo je presudu Kž1 777/14 od 23. februara 2015. godine kojom je preinačio prvostepenu presudu i okr. Milanka Andrejića oglasio krivim zbog izvršenja krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz člana 359, stav 1. KZ i osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine. U preostalom, nepreinačenom delu, prvostepena presuda je potvrđena. (Napomena: protiv navedene presude ovog suda dozvoljena je žalba).

Okrivljeni Milanko Andrejić je oglašen krivim što je u vremenskom periodu od septembra 2009. godine do 26. maja 2010. godine, iskorišćavajući svoj službeni položaj člana Gradskog veća grada Pančeva za oblast privrede i ekonomskog razvoja, pribavio sebi imovinsku korist u iznosu od 3.000,oo evra, na taj način što je 20. septembra 2009. godine, znajući da će u rebalansu budžeta grada Pančeva, koji će biti izglasan narednih dana, za Turističku organizaciju Pančeva biti obezbeđeno 500.000,oo dinara, od svedoka A.A, tražio da sa računa Tuirstičke organizacije Pančevo podigne iznos od 500.000,oo dinara i da mu ga preda, a kako ona to nije učinila nastavio je da joj traži novac, tako i u SMS poruci od 3. aprila 2010. godine, pa je nakon toga svedok slučaj prijavila policiji i od njih dobila obeležene novčanice u iznosu od 3.0000,oo evra i obavestila okrivljenog dana 18. maja 2010. godine da će mu novac obezbediti, nakon čega ju je okrivljeni 25. maja 2010. godine putem telefona obavestio da „ono što su se dogovorili“ odnese u kafe bar „E“ i preda spakovan u kesu, te je svedok A.A. novac stavivši u kovertu, oko 22 časa odnela u kafe bar „E“, gde je dočekao svedok B.B. i rekao joj da ga je poslao okrivljeni, te mu je predala koverat koji je svedok B.B, u noći 26. maja 2010. godine predao okrivljenom u navedenom kafiću i koji koverat je okrivljeni stavio u zadnji levi džep pantalona, gde je i pronađen od strane policije, koja je okrivljenog po izlasku iz kafića, dok se kretao ka svom vozilu, zaustavila i lišila slobode.

U obrazloženju presude Apelacionog suda se navodi da, budući da sud nije vezan pravnom kvalifikacijom radnji za koje se okrivljeni tereti, a s obzirom na činjenični opis svih radnji koje se okrivljenom stavljaju na teret, to je utvrđeno da je okrivljeni u konkretnom slučaju izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja. Ovo stoga, što iz činjeničnog opisa optužnice, bez obzira na kvalifikaciju koju je dao tužilac, proizlazi da se radi o neraskidivo povezanim radnjama koje činjenično predstavljaju jednu celinu, zbog čega je Apelacioni sud, upodobio izreku presude optužnom aktu, prihvatajući vreme, mesto, lična svojstva okrivljenog i svedoka, te opis radnji iz oba dela optužnice, nalazeći da se radi o jednom jedinstvenom krivičnom delu zloupotrebe službenog položaja, čime je u potpunosti rešen predmet optužbe.

Prilikom odlučivanja o krivičnoj sankciji, Apelacioni sud je cenio sve okolnosti, pa je od olakšavajućih okolnosti na strani okrivljenog imao u vidu porodične prilike i zdravstveno stanje, a od otežavajućih okolnosti stepen krivice i jačinu povrede zaštićenog dobra, imajući u vidu upornost koju je okrivljeni iskazao prilikom izvršenja krivičnog dela i činjenicu da je krivično delo izvršio kao opštinski funkcioner, izabran da zastupa interese građana te našao da je adekvatna kazna okrivljenom kazna zatvora u trajanju od jedne godine, kojom će se, po uverenju suda, u svemu ostvariti svrha kažnjavanja.

 


3. april 2015. godine
VLADIMIR VUKOVIĆ I DR.

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 176/11 od 9. decembra 2013. godine zbog izvršenja krivičnog dela učestvovanje u grupi koja izvrši krivično delo iz člana 349, stav 1. KZ okr. Marko Krivokapić je osućen na kaznu zatvora u trajanju od 5 meseci i 12 dana, okr. Marko Samardžić je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 4 meseca i 10 dana, dok je okr. Vladimiru Vukoviću, Marku Jakovljeviću, Milanu Šijaku, Darku Krekoviću i Srećku Mitroviću izrečena uslovna osuda kojom im je utvrđena kazna zatvora u trajanju od po 6 meseci sa rokom proveravanja od 2 godine.

Okrivljeni su oglašeni krivim što su 4. decembra 2010. godine, u Beogradu, ispred prostorija FK „Crvena zvezda“, učestvovali u grupi koja je zajedničkim delovanjem izvršila krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi za koje se može izreći pet godina zatvora  ili teža kazna, na taj način, što su ispred stadiona FK „Crvena zvezda“ priključili grupi od oko dtotinak navijača koji su, za vreme odigravanja fudbalske utakmice na stadionu FK „Partizan“ između FK „Partizan“ i FK „Sloboda Sevojno Point“, prilikom odlaska sa sportske priredbe vršili nasilje ispred ulaza VIP galerije „B“ stadiona FK „Crvena zvezda“, i tako učestvovali u grupi koja je bacala cigle, kamenice i motke na stakla VIP galerije, te su usled takvog delovanja grupe polomljena stakla na galeriji i oštećena motorna vozila, nakon čega su se okrivljeni usled nailaska policije dali u beg ali su sustignuti i lišeni slobode.

PODNOSIOCI ŽALBE 

Viši javni tužilac u Beogradu i branioci okr. Marka Krivokapića, Marka Samardžića, Marka Jakovljevića i Milana Šijaka.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon većanja, doneo je 29. januara 2015. godine presudu Kž1 722/14 kojom je odbio kao neosnovane sve žalbe i potvrdio prvostepenu presudu. 

detaljnije

7.03.2015.

Donete odluke - drugostepeno krivično mart 2015

20. mart 2015. godine
VLADIMIR DURAKOVIĆ I DR.

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 488/13 od 20. juna 2014. godine zbog izvršenja, u saizvršilaštvu, krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246, stav 1. KZ okr. Vladimir Duraković i Nemanja Arsenović su osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po 10 meseci, okr. Dražen Dragaš je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine, dok je okr. Nikola Perović osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 2 meseca. Prema okr. Vladimiru Durakoviću je izrečena i mera bezbednosti oduzimanja predmeta i to 214,67 grama opojne droge marihuana.

Okrivljeni Vladimir Duraković, Dražen Dragaš, Nemanja Arsenović i Nikola Perović su oglašeni krivim što su 11. jula 2005. godine, u Beogradu, u neposrednoj blizini košarkaškog terena OŠ „K“, neovlašćeno radi dalje prodaje držali supstancu proglašenu za opojnu drogu – marihuanu, na taj način što su u neposrednoj blizini košarkaškog terena na čijim tribinama su sedeli, ispod jednog drveta, u rupi u zemlji, ostavili jedan ranac u kome su se nalazile 42 manje kesice sa opojnom drogom  marihuana, težine 215,26 grama, te su svi okrivljeni ponaosob u više navrata ustajali sa mesta na kome su sedeli i prilazili tom mestu, a zatim se vraćali na košarkaški teren da bi u jednom momentu okrivljenima prišao M. Đ, protiv koga je postupak već okončan pravnosnažnom osuđujućom presudom, nakon čega je okr. Vladimir Duraković otišao do navedenog drveta odakle je uzeo kesicu sa opojnom drogom marihuana i istu za 400,oo dinara prodao osuđenom M. Đ. koji je stavio u čarapu i krenuo da se udaljava sa lica mesta nakon čega je sustignut od strane radnika policije koji su kod njega, prilikom pretresa, u čarapi pronašli jednu kesicu opojne droga marihuana težine 0,59 grama dok su u blizini košarkaškog terena, ispod drveta, na mestu kome su prethodno svi okrivljeni prilazili, u plićoj rupi u zemlji, koja je bila prekrivena betonskom pločom, pronašli ranac u kome se nalazila 41 kesica opojne droge marihuana ukupne težine 214,67 grama.

PODNOSIOCI ŽALBE 

Viši javni tužilac u Beogradu, okr. Dražen Dragaš i njegov branilac, kao i branioci ostalih okrivljenih.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon većanja, doneo je 11. februara 2015. godine presudu Kž1 1483/14 kojom je odbio kao neosnovane sve žalbe i potvrdio prvostepenu presudu.
 
 

20. mart 2015. godine
BRANISLAV PENČIĆ

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Drugog osnovnog suda u Beogradu K. br. 1226/10 od 10. maja 2013. godine okr. Branislav Penčić je oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje iz člana 322, stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ. Oštećeni su radi ostvarivanja svojih imovinsko - pravnih zahteva upućeni na parnicu.

PODNOSIOCI ŽALBE 

Drugi osnovni javni tužilac u Beogradu.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održanog pretresa, doneo je presudu Kž1 3788/13 kojom je uvažio žalbu Drugog osnovnog javnog tužioca u Beogradu i preinačio prvostepenu presudu i to tako što je okr. Branislava Penčića zbog izvršenja krivičnog dela sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje, u pokušaju, iz člana 322, stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ osudio na kaznu zatvora u trajanju od 9 meseci. Oštećeni su radi ostvarivanja svojih imovinsko - pravnih zahteva upućeni na parnicu.

Okrivljeni Branislav Penčić je oglašen krivim što je 6. januara 2007. godine, u Obrenovcu, silom – putničkim motornim vozilom u pokretu pokušao da spreči ovlašćena službena lica PS Obrenovac u vršenju psolova otkrivanja krivičnog dela i hvatanja učinioca okrivičnog dela.

PODNOSIOCI ŽALBE

Branilac okrivljenog.

TREĆESTEPENA ODLUKA

 

Apelacioni sud u Beogradu, nakon većanja, dana 27. februara 2015. godine doneo je presudu Kž3 2/15 kojom je preinačio prvostepenu presudu, u pogledu načina izvršenja kazne, i to tako što je odredio da će se kazna zatvora u trajanju od 9 meseci izvršti tako što okr. Branislav Penčić ne sme napuštati prostorije u kojima stanuje, osim u slučajevima propisanim Zakonom koji uređuje izvršenje krivičnih sankcija. U preostalom, nepreinačenom, delu drugostepena presuda je potvrđena. 

 

13. mart 2015. godine
ALEKSANDAR ĐURĐEVIĆ

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 620/13 od 9. aprila 2014. godine okr. Aleksandar Đurđević je zbog izvršenja krivičnog dela nehatno lišenje života iz člana 118. KZ, u sticaju sa krivičnim delom neovlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348, stav 4. u vezi sa stavom 1. KZ osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 7 godina i 6 meseci, te je prema okrivljenom izrečena i mera bezbednosti oduzimanja predmeta i to pištolja i metaka i revolvera. Oštećeni je, radi ostvarivanja svog imovinsko – pravnog zahteva upućen na parnicu.

Okrivljeni Aleksandar Đurđević je oglašen krivim što je lišio života iz nehata oštećenu A.A, na taj način što je 19. maja 2013. godine, u Beogradu, u kafe poker baru u kojem se nalazilo više lica, neovlašćeno nosio pištolj za pojasom, nakon čega je više puta okidao iz pomenutog pištolja, bez metka u cevi, da bi pištolj u nekom trenutku repetirao, a oko jedan sat posle ponoći izvršio opaljenje iz pištolja u trenutku kada je pištolj bio usmeren u pravcu glave oštećene i oštećenoj naneo smrtonosnu telesnu povredu opasnu po život, usled koje povrede je oštećena preminula 22. maja 2013. godine, a kojom prilikom je neovlašćeno držao i revolver.

PODNOSIOCI ŽALBE 

Viši javni tužilac u Beogradu i branilac okrivljenog.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon većanja, doneo je 23. februara 2015. godine rešenje Kž1 1026/14 kojim je, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka,  ukinuo prvostepenu presudu i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje.
 
 

 
13. mart 2015. godine
NIKOLA BARAC

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 176/14 dod 9. septembra 2014. godine okr. Nikola Barac je, zbog izvršenja krivičnog dela teško ubistvo iz člana 114, tačka 2. KZ, osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina. Oštećeni su, radi ostvarivanja svojih imovinsko – pravnih zahteva, upućeni na parnicu.

Okrivljeni Nikola Barac je oglašen krivim što je 15. oktobra 2012. godine, u Beogradu, u stanju bitno smanjene uračunljivosti, pri bezobzirnom i nasilničkom ponašanju, lišio života oštećenog A.A, na taj način što kada je došao do trafike, izvadio je nož na preklapanje koji je kritičnom prilikom otvorio, te krenuo ka radniku trafike B.B. i oštećenom A.A, nerazgovetno im preteći i mašući nožem, a zatim započeo fizički da maltretira oštećenog A.A, te B.B. pokušava da smiri okrivljenog, ali okrivljeni preti i njemu rečima „Beži da ne bi i tebe izbo“, te oštećeni A.A. pokušava da se udalji od okrivljenog, ali ga okrivljeni sustiže na ulici i počinje da ga udara rukama i nogama u predelu glave i tela od kojih udaraca oštećeni pada, a okrivljeni nastavlja da ga udara te mu tom prilikom nanosi telesne povrede, od kojih je oštećeni na licu mesta preminuo.

PODNOSIOCI ŽALBE 

Viši javni tužilac u Beogradu, okrivljeni i njegov branilac.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

 

Apelacioni sud u Beogradu, nakon većanja, doneo je 11. februara 2015. godine presudu Kž1 1602/14 kojom je odbio kao neosnovane sve žalbe i potvrdio prvostepenu presudu. 
 
 

 

13. mart 2015. godine
MILANČE IVANOVIĆ

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Smederevu K. br. 55/12 od 3. aprila 2014. godine okr. Milanče Ivanović je, zbog izvršenja krivičnog dela ubistvo iz člana 113. KZ, osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 15 godine, te mu je izrečena mera bezbednosti oduzimanja predmeta i to jednog metalnog čekića. Oštećeni su radi ostvarivanja svojih imovinsko – pravnih zahteva upućeni na parnicu.

Okrivljeni Milanče Ivanović je oglašen krivim što je 30. januara 2012. godine, na regionalnom putu u pravcu Smederevska Palanka – Mladenovac, lišio života oštećenu A.A, tako što je došao po nju vozilom, te krenuo putem ka Mladenovcu, pa je tokom vožnje došlo do svađe između njih, tokom koje je okrivljeni, upravljajući svojim vozilom, desnom šakom stezao oštećenu, koja je sedela na mestu suvozača, u predelu vrata i gurao je prema stupu suvozača, tako da joj je polomio grleni deo hrskavice, zbog čega je ona trpela bolove jakog intenziteta, dok mu je ona, braneći se, nanela povredu u vidu ogrebotine, te pokušala da u vožnji iskoči iz vozila, otvarajući vrata suvozača, pa je okrivljeni tada zaustavio vozilo, što je oštećena iskoristila i uspela da izađe iz vozila, a okrivljeni uzeo čekić, i preko suvozačevog sedišta izašao iz vozila i tim čekićem sa udaljenosti od 2 – 3 metra gađao i pogodio oštećenu u predelu glave, usled čega je ona pala na zemlju, nakon čega joj je prišao i uzeo iz ruke njen telefon i torbicu, i dok je ona stenjala od bolova, čekićem joj zadavao udarce u predelu glave, kojom prilikom je istoj naneo povrede, a nakon toga ju je uneo u vozilo i smestio na zadnje sedište, i dok je ona stenjala i krkljala, vozilom krenuo ka Smederevskoj Palanci, a tokom vožnje oštećena je usled razorenja po život važnih moždanih centara preminula, pa je nakon pređenih 1,5 kilometara, vozilo zaustavio sa desne strane kolovoza gde je ugledao šanac i zgodno mesto da sakrije leš, pa je beživotno telo oštećene izneo iz vozila i vučenjem ispod mišica preneo do iza gomile naslaganog isečenog granja, gde je telo oštećene ostavio licem prema zemlji, te joj je glavu pokrio njenom jankom, a telo prekrio granjem, nakon čega je vozilom otišao.

PODNOSIOCI ŽALBE 

Viši javni tužilac u Smederevu i branilac okrivljenog.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon većanja, doneo je 5. februara 2015. godine presudu Kž1 838/14 kojom je odbio kao neosnovane sve žalbe i potvrdio prvostepenu presudu.  

Po nalaženju Apelacionog suda pravilno je prvostepeni sud, imajući na umu sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti, na strani okrivljenog, kojima je dao adekvatan značaj okrivljenom izrekao maksimalnu kaznu zatvora za krivično delo ubistvo, bez obzira što su na njegovoj strani postojale određene olakšavajuće okolnosti. Pri donošenju odluke o krivičnoj sankciji Apelacioni sud je naročito cenio ponašanje okrivljenog tokom i nakon izvršenog dela (upornost okrivljenog u izvršenju dela, brojnost povreda nanetih oštećenoj i njihova težina, pokušaj skrivanja tragova dela), kao i mladost oštećene i iskorišćavanje njenog odnosa poverenja prema okrivljenom. 
 
 

13. mart 2015. godine
PRVOSLAV DAVINIĆ

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 320/13 od 9. jula 2013. godine okr. Prvoslav Davinić je oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja iz člana 359, stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ. Oštećena Republika Srbija – Ministarstvo odbrane je radi ostvarivanja imovinsko – pravnog zahteva upućena na parnicu.

PODNOSIOCI ŽALBE 

Viši javni tužilac u Beogradu.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održanog pretresa, doneo je presudu Kž1 5745/13 kojom je uvažio žalbu Višeg javnog tužioca u Beogradu i preinačio prvostepenu presudu i to tako što je okr. Prvoslavu Daviniću zbog izvršenja krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz člana 359, stav 1. KZ izrekao uslovnu osudu kojom mu je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 8 meseci i istovremeno odredio da se navedena kazna neće izvršiti ukoliko u roku od 3 godine ne izvrši novo krivično delo. Oštećena Republika Srbija je radi ostvarivanja imovinsko – pravnog zahteva upućena na parnicu.  

PODNOSIOCI ŽALBE

Okrivljeni i njegovi branioci.

TREĆESTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon većanja, dana 3. oktobra 2014. godine doneo je rešenje Kž3 kojim je ukinuo drugostepenu presudu i predmet vratio drugostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon održanog pretresa, dana 26. januara 2015. godine  doneo je presudu Kž1 1386/14 kojom je usvojio žalbu Višeg javnog tužioca u Beogradu i preinačio prvostepenu presudu i to tako što je okr. Prvoslavu Daviniću zbog izvršenja krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz člana 359, stav 1. KZ izrekao uslovnu osudu kojom mu je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 8 meseci i istovremeno odredio da se navedena kazna neće izvršiti ukoliko u roku od 3 godine ne izvrši novo krivično delo. Oštećena Republika Srbija je radi ostvarivanja imovinsko – pravnog zahteva upućena na parnicu (Napomena: protiv navedene presude ovog suda dozvoljena je žalba).

Okrivljeni Prvoslav Davinić je oglašen krivim što je 18. avgusta 2005. godine, u Beogradu, kao službeno lice – ministar odbrane Državne zajednice Srbije i Crne Gore, iskorišćavanjem svog službenog ovlašćenja, naneo štetu Državnoj zajednici Srbije i Crne Gore – Ministarstvu odbrane, tako što je odlučio da se Reginalnom centru za obuku ronilaca, podvodno razminiranje, pružanje pomoći, spašavanje i kontrolu na moru iz Bijele, Republika Crna Gora, ustupi bez naknade plovno sredstvo Vojske SCG – barkasa hidrografska, koja je zatim 7. septembra 2005. godine predata navedenom Regionalnom centru iz Bijele, zajedno sa brojnim materijalnim sredstvima i pratećom opremom, sve u vrednosti od 3.647.987,83 dinara.

U obrazloženju presude Apelacionog suda se, između ostalog, navodi da je  okrivljeni bio svestan da stavlja van snage prethodnu donetu odluku o prodaji predmetne barkase kao viška sredstava, i time pričinjava štetu budžetu savezne države kome bi bila uplaćena sredstva od ostvarene prodaje, tim pre što ga je pravna uprava Ministarstva odbrane Državne zajednice prethodno obavestila da se takva odluka ne može doneti, bez obzira što je Direkcija za imovinsko pravne poslove Ministarstva odbrane naknadno dala mišljenje da nema pravnih primedbi na nacrt ugovora jer je okrivljeni odluku o ustupanju bez naknade predmetne barkase doneo pre nego što je dobio mišljenje Direkcije za imovinsko pravne posloce. U skladu sa navedenim, Apelacioni sud je nalazeći da nisu postojale okolnosti koje bi isključile krivicu okrivljenog istog oglasio krivim za izvršenje krivičnog dela zloupotreba službenog položaja

 


 

6. mart 2015. godine
TROJAN ILIĆ

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom  Višeg suda u Beogradu K. br. 449/13 od 13. maja 2014. godine okr. Trojan Ilić je zbog izvršenja krivičnog dela ubistvo iz člana 113. KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina. Oštećena je radi ostvarivanja svog imovinsko – pravnog zahteva upućena na parnicu.

Okrivljeni Trojan Ilić je oglašen krivim što je 8. februara 2013. godine, u Beogradu, u stanju smanjene uračunljivosti do stepena bitnog, ali ne bitno, lišio života A.A, tako što ju je nakon svađe, dok je ležala na krevetu, kuhinjkim nožem ubo u grudi i naneo joj tešku telesnu povredu od koje je preminula.

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu i branilac okrivljenog.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon većanja, dana 5. februara 2015. godine doneo je presudu Kž1 1470/14 kojom je preinačio prvostepenu presudu, u pogledu odluke o kazni, i okr. Trojana Ilića zbog izvršenja krivičnog dela ubistvo iz člana 113. KZ osudio na kaznu zatvora u trajanju od 8 godina. U preostalom, nepreinačenom, delu prvostepena presuda je potvrđena.

Po nalaženju Apelacionog suda, u pogledu odluke o kazni, prvostepeni sud je imao u vidu sve okolnosti koje utiču da krivična sankcija bude pravilno odabrana, a njena visina pravilno odmerena, pa je tako od olakšavajućih okolnosti na strani okrivljenog sud cenio  njegov raniji život, starosnu dob, korektno držanje pred sudom i izraženo kajanje, dok otežavajućih okolnosti na strani okrivljenog nije našao. Međutim, Apelacioni sud nalazi da prvostepeni sud olakšavajućim okolnostima koje je pravilno utvrdio na strani okrivljenog nije dao adekvatan značaj, zbog čega je ovaj sud ceneći sve olakšavajuće okolnosti, imajući u vidu pri tome i stepen krivice okrivljenog, težinu izvršenog dela i ličnost okrivljenog kao izvršioca istog osudio na kaznu zatvora u trajanju od 8 godina, nalazeći da će se ovakvom kaznom u potpunosti ostvariti svrha izricanja krivičnih sankcija i svrha kažnjavanja. 

detaljnije

3.02.2015.

Donete odluke - drugostepeno krivično februar 2015

18. februar 2015. godine
NEBOJŠA MILANOVIĆ I DR.

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom  Višeg suda u Smederevu K. br. 21/11 od 23. aprila 2014. godine:

 

·         zbog izvršenja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. KZ okr. Nebojša Milanović je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina, okr. Nenad Šušić, Đorđe Randedović, Dalibor Atanasković i Dalibor Branković su osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po 2 godine, okr. Nikola Jovanović je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine, okr. Predrag Kuzmanović, Jovana Dragišić i Predrag Trninić su osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po 1 godine, okr. Slaviša Jovanović i Dragan Manojlović su osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po 2 godine i 6 meseci, okr. Aleksandar Trninić je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 10 meseci i okr. Marko Stevanović je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 2 meseca;

 

·         okr. Lazar Đorđević je zbog izvršenja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246, stav 2. KZ u sticaju sa krivičnim delo omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 247, stav 2. KZ, te krivičnog dela nedozvoljeno držanje oružja, municije i eksplozivnih materija iz člana 348, stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ,  osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 6 godine i 6 meseci i na novčanu kaznu od 50.000,oo dinara;

 

·         zbog izvršenja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246, stav 1. KZ u sticaju sa krivičnim delom omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 247, stav 1. KZ okr. Ivan Đorđević i Ivan Mitić su osuđeni na jedinstvene kazne zatvora u trajanju od po 3 godine, okr. Dejan Životić i Snežana Milošević su osuđeni na jedinstvene kazne zatvora u trajanju od po 2 godine, okr. Dejan Radisavljević je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 6 meseci, okr. Vladimir Ilić je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 2 meseca, okr. Tanja Milošević je osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 10 meseci, okr. Dejan Nikolić je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 meseci;

 

·         okr. Ljubinki Senić je zbog izvršenja krivičnog dela omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 247, stav 1. KZ izrečena uslovna osuda kojom joj je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 6 meseci sa rokom provere od 2 godine.

 

Takođe, prema okrivljenima je izrečena i mera bezbednosti oduzimanja predmeta, te su od istih oduzeti sledeći predmeti: četiri kutije municije, plastične kese sa supstancom, dva bela iskorišćena šprica i dr.

Okrivljeni Nebojša Milanović, Nenad Šušić i Đorđe Randedović su oglašeni krivim što su u periodu od novembra meseca 2004. godine do 21. septembra 2006. godine, u Beogradu, neovlašćeno kupili radi prodaje i stavili u promet opojnu drogu heroin u količini od oko 3 kg i opojnu drogu kokain u količini od 7 grama, u ukupnoj vrednosti od oko 70.000,oo evra.

Okrivljeni Lazar Đorđević je oglašen krivim što je u periodu od novembra meseca 2004. godine do 21. septembra 2006. godine, u Beogradu i Sopotu, neovlašćeno kupovao radi dalje prodaje opojnu drogu heroin, za čiju je prodaju u Smederevskoj Palanci i Velikoj Plani organizovao mrežu preprodavaca i posrednika, a prodavao ih je i lično, kao i opojnu drogu kokain i ekstazi. Takođe je oglašen krivim i što je u istom vremenskom periodu neovlašćeno nabavio i držao 60 komada metaka za automatsku pušku i prazan okvir za istu.

Okrivljeni Nikola Jovanović je oglašen krivim što je u peroiodu od novembra 2004. godine do 21. septembra 2006. godine, u Smederevskoj Palanci, neovlašćeno radi prodaje za sopstvene potrebe kupio od okr. Lazara Đorđevića oko 2 kg opojne droge heroin za iznos od oko 45.000,oo evra.

Okrivljeni Predrag Kuzmanović je oglašen krivim što je u periodu od septembra meseca 2005. godine do 22. septembra 2006. godine, u Smederevskoj Palanci, neovlašćeno za svoje potrebe kupovao i držao opojnu drogu heroin i posredovao u kupovini i prodaji iste.

Okrivljeni Ivan Đorđević je oglašen krivim što je tokom 2006. godine, u Smederevskoj Palanci, neovlašćeno kupio i nabavljao opojnu drogu heroin radi prodaje ia za svoje lične potrebe, posredovao u kupovini i prodaji ove opojne droge i omogućavao uživanje opojne droge drugom licu i stavljao na raspolaganje prostorije svoga stana radi uživanja opojne droge.

Okrivljeni Dejan Životić je oglašen krivim što je u vremenskom periodu od septembra meseca 2005. godine do sredine seprembra 2006. godine, u Smederevskoj Palanci i Velikoj Plani, neovlašćeno držao opojnu drogu heroin koji je nabavljao za sopstvene potrebe i u jednom slučaju radi prodaje, i što je neovlašćeno posredovao u kupovini i prodaji ove opojne droge te omogućavao i užovanje opojne droge.

Okrivljeni Ivan Matić je oglašen krivim što je u toku 2006. godine, u Velikoj Plani, neovlašćeno kupovao i nabavljao opojnu drogu heroin radi prodaje i za sopstvene potrebe i omogućavao korišćenje ove opojne droge.

Okrivljeni Dalibor Atanasković je oglašen krivim što je u toku 2005. godine i jednom u sperembru mesecu 2006. godine, u Smederevskoj Palanci, neovlašćeno prodavao opojnu drogu heroin i neovlašćeno za svoje potrebe držao ovu opojnu drogu.

Okrivljen Dalibor Branković je oglašen krivim što je u toku 2006. godine, u Velikoj Plani, neovlašćeno prodavao opojnu drogu heroin.

Okrivljeni Dejan Radisavljević je oglašen krivim što je u vremenskom periodu od početka 2006. godine pa zaključno sa 26. septembrom 2006. godine, u Velikoj Plani, u stanju bitno smanjene uračunljivosti, neovlašćeno kupovao za sopstvene potrebe i radi prodaje opojnu drogu heroin i neovlašćeno posredovao u kupovini i prodaji ove opojne droge, kao i omogućavanja uživanja opojne droge.

Okrivljena Ljubinka Senić je oglašena krivom što je u toku 2006. godine, u Velikoj Plani, kupovala i za svoje potrebe neovlašćeno držala opojnu drogu heroin, kao i omogućila uživanje ove opojne droge drugom lica te i stavila na raspolaganje prostorije svoga stana za uživanje ove opojne droge.

Okrivljeni Vladimir Ilić je oglašen krivim što je u toku 2006. godine, u Smederevskoj Palanci, neovlašćeno kupovao radi prodaje, kao i za svoje lične potrebe, opojnu drogu heroin, a takođe je drugome davao opojnu drogu na uživanje i stavljao na raspolaganje prostorije.

Okrivljena Tanja Milošević je oglašena krivom što je u toku 2006. godine, u Velikoj Plani, u stanju bitno smanjene uračunljivosti, neovlašćeno kupovala za sopstvene potrebe i radi prodaje opojnu drogu heroin  i neovlašćeno posredovala u kupovini i prodaji ove opojne droge, te i omogućavala uživanje opojne droge.

Okrivljena Jovana Dragišić je oglašena krivom što je u periodu od jula do 20. septembra 2006. godine, u Smederevskoj Palanci, u stanju bitno smanjene uračunljivosti, neovlašćeno držala opojnu drogu heroin i neovlašćeno posredovala u kupovini i prodaji ove opojne droge.

Okrivljena Snežana Milošević je oglašena krivom što je u periodu od 8. jula do 16. septembra 2006. godine, u Smederevskoj Palanci i Požarevcu, u stanju bitno smanjene uračunljivosti, neovlašćeno držala opojnu drogu heroin i neovlašćeno posredovala u prodaji ove opojne droge, a u jednom slučaju je i dala na korišćenje.

Okrivljeni Dejan Nikolić je oglašen krivim što je u toku 2006. godine, u Velikoj Plani, neovlašćeno kupovao za sopstvene potrebe i radi prodaje opojnu drogu heroin, te što je u aprilu mesecu 2006. godine omogućio uživanje opojne droge jednom licu.

Okrivljeni Slaviša Jovanović je oglašen krivim što je tokom 2006. godine, u Velikoj Plani i Novo Selu, neovlašćeno za sopstvene potrebe i radi prodaje kupovao opojnu drogu heroin.

Okrivljeni Dragan Manojlović je oglašen krivim što je tokom 2006. godine, u Velikoj Plani, u stanju bitno smanjene uračunljivosti, neovlašćeno kupovao za sopstvene potrebe i radi prodaje, opojnu drogu heroin.

Okrivljeni Predrag i Aleksandar Trninić su oglašeni krivim što su tokom 2006. godine, od čega okr. Predrag Trninić u stanju bitno smanjene uračunljivosti, u Velikoj Plani, neovlašćeno radi prodaje kupovali opojnu drogu heroin, i isti potom delimično iskoristili za sopstvene potrebe, a deo heroina prodavali.

Okrivljeni Marko Stevanović je oglašen krivim što je u vremenu od početka januara meseca do 10. septembra 2006. godine, u Velikoj Plani i Smederevskoj Palanci, u više navrata, neovlašćeno kupovao radi prodaje i prodavao supstance ili preparate koji su proglašeni za opojnu drogu i to heroin.

PODNOSIOCI ŽALBE

Okrivljeni Tanja Milošević, kao i Ivan Mitić i Jovana Dragišić i njihovi branioci, te branioci svih ostalih okrivljenih, sem Ljubinke Senić, Snežane Milošević, Dejana Nikolića i Slaviše Jovanovića.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu, nakon većanja, dana 5. decembra 2014. godine doneo je presudu Kž1 1019/14 kojom je preinačio prvostepenu presudu u delu odluke o krivičnoj sankciji u odnosu na sledeće okrivljene: okr. Lazar Đorđević je zbog izvršenja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246, stav 2. KZ u sticaju sa krivičnim delo omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 247, stav 2. KZ, te krivičnog dela nedozvoljeno držanje oružja, municije i eksplozivnih materija iz člana 348, stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ, osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 6 godine i 6 meseci, okr. Tanja Milošević (udato Mitić) je zbog izvršenja krivičnog dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246, stav 1. KZ u sticaju sa krivičnim delom omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 247, stav 1. KZ osuđena na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 8 meseci. U preostalom, nepreinačenom, delu prvostepena presuda je potvrđena.

 

 

2. februar 2015. godine
MIRA RADOVANOVIĆ I DR.

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Višeg suda u Beogradu K. br. 510/10 od 23. januara 2014. godine zbog izvršenja krivičnog dela odavanje službene tajne pomaganjem iz člana 369, stav 2 u vezi sa stavom 1. KZ u vezi sa članom 35. KZ okr. Lelica Adžemović je osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 8 meseci, dok je okr. Miri Radovanović izrečena uslovna osuda kojom joj je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 8 meseci sa rokom provere od 3 godine.

Okrivljene su oglašene krivim što su 31. avgusta 2005. godine, u Beogradu, pomogle M. R, u odnosu na koga je krivični postupak obustavljen usled smrti, kao službenom licu da, neovlašćeno, okr. Lj.G. učini dostupnim naročito poverljive podatke iz predkrivičnog postupka protiv Lj.G. i Lj.V, koji predstavljaju službenu tajnu.

PODNOSIOCI ŽALBE

Viši javni tužilac u Beogradu i branioci okrivljenih.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu dana 25. decembra 2014. godine, nakon održane sednice veća, doneo je rešenje Kž1 1339/14 kojim je ukinuo prvostepenu presudu i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

Po nalaženju Apelacionog suda žalbama branilaca okrivljenih se sa osnovom ističe da je prvostepena presuda zahvaćena bitnom povredom odredana krivičnog postupka, jer je izreka iste nerazumljiva, pošto iz opisa radnji izvršenja ne proističu svi elementi krivičnog dela koje se okrivljenima stavlja na teret, tako da se ne vidi za šta su u stvari oglašene krivim i osuđene. 

 

2. februar 2015. godine
ŽIVOMIR MATIĆ

PRVOSTEPENA ODLUKA

Presudom Osnovnog suda u Mionici K. br. 1556/10 od 16. jula 2014. godine prema okr. Živomiru Matiću odbijena je optužba da je izvršio dva krivična dela poreske utaje iz člana 229, stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ.

Optužnicom Osnovnog javnog tužioca u Mionici okr. Živomiru Matiću je stavljeno na teret:

· da je u periodu od 7. do 28. avgusta 2007. godine, u Mionici, kao vlasnik i direktor preduzeća “S”, u nameri da izbegne plaćanje poreskih obaveza u iznosu od 4.093.000,oo dinara sa računa preduzeća “S” podigao gotov novac sa računa svog preduzeća za svoje lične ili potrebe drugih fizičkih lica u iznosu od 21.488.280,oo dinara bez evidentiranja u poslovnim knjigama i bez obračuna pripadajućeg poreza na dohodak građana u iznosu od 4.093.000,oo dinara;

· da je 3. oktobra 2008. godine, u Mionici, kao vlasnik i direktor preduzeća „S“ u nameri da u potpunosti izbegne plaćanje poreskih obaveza u iznosu od 8.860.883,oo dinara dao lažne podatke o činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje poreske obaveze pa je tako sačinio lažnu službenu ispravu poresku prijavu za PDV za avgust 2007. godine u kojoj je lažno iskazao prethodni PDV u iznosu od 11.063.916,oo dinara na osnovu fiktivnih računa i avansnih računa o prometu dobara i usluga sa preduzećem „V“

PODNOSIOCI ŽALBE

Osnovni javni tužilac u Mionici.

DRUGOSTEPENA ODLUKA

Apelacioni sud u Beogradu dana 13. novembra 2014. godine, nakon održane sednice veća, doneo je presudu Kž1 1326/14 kojom je odbio kao neosnovanu žalbu Osnovnog javnog tužioca u Mionici i potvrdio prvostepenu presudu.

Po nalaženju Apelacionog suda pravilno je prvostepeni sud odbio optužbu u odnosu na okr. Živomira Matića za dva krivična dela poreske utaje s obzirom na to da je pravnosnažnim rešenjem Poreske uprave okrivljeni oglašen odgovornim i kažnjen novčanim kaznama. Prvostepeni sud je pravilno analizirao rešenje Poreske uprave i na osnovu toga utvrdio za koje radnje je okrivljeni oglašen odgovornim i kažnjen pred prekršajnim sudom, nalazeći da postoji identitet optužbi, istovremeno nalazeći da je okrivljeni već pravnosnažno osuđen.

detaljnije

Vacare culpa magnum est solacium – Biti bez krivice velika je uteha (Ciceron)